Jana Briede

Rugāju apvienības pārvalde, Bāriņtiesa, priekšsēdētāja
Adrese Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Balvu n., LV-4570
Tālrunis 26667258