Ienākt

Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai

Apdrošināšana Bankas
Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi Līzings un cita finanšu darbība

Industrijas jaunumi

Viedoklis

Arī turpmāk banku produkti kļūs digitālāki

"SEB bankas" valdes priekšsēdētāja Ieva Tetere

2020.gads visiem licis apstāties un pārvērtēt lietas, strauji mainīt ierastos darbības modeļus. Bankas stiprināja kapitālu, lai varētu būt gatavas grūtākiem laikiem, tostarp neizmaksāja dividendes.
Bankas kļuvušas digitālākas, strauji mainījies pakalpojumu klāsts un arī turpmāk produkti paliks digitālāki, ērtāki un pieejamāki, kas viennozīmīgi būs ieguvums klientiem. Redzam, ka aug pakalpojumu īpatsvars, ko klienti vēlas saņemt attālināti. Šobrīd teju visu iespējams izdarīt attālināti. Ejam līdzi laikam, jaunajiem apstākļiem un klientu vēlmēm. Banka tagad katram ir kabatā un sasniedzama tad, kad nepieciešams.
Finanšu noziegumu apkarošanas (AML) jomā meklējam pareizo vidusceļu – nedrīkstam pieļaut, ka uzraudzība traucē reālajai ekonomikai augt. Premjers un valdība ir sadzirdējuši nozari, mūsu piedāvātais 20 punktu rīcības plāns attiecībā uz samērīgāku risku vērtēšanas pieeju ir ieguvis atbildīgos un datumus. Redzam, ka normatīvu prasību pilnveidošana ļaus virzīties no noteikumos uz riskos balstītu pieeju, kas ir ļoti vajadzīgs solis. Ar šo varēsim nodrošināt, ka mūsu ikdienas sadarbība ar klientiem ir ērtāka un saprotamāka, klientu izpētes process vienkāršotāks un uzlabota savstarpējā informācijas apmaiņa.
Viens no būtiskiem 2021.gada izaicinājumiem noteikti būs vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) jautājumi, kā arī klimata ietekmes uzraugošie mehānismi. Aicinām uz kopīgu vienotu pārraudzību arī no valsts puses – finanšu, ekonomikas, lauksaimniecības un citās būtiskās nozarēs.
Protams, šobrīd būtiskākais ir bremzēt vīrusa izplatību un stabilizēt situāciju, lai pakāpeniski atgrieztos uz izaugsmes ceļa. Tajā ļoti būtiska nozīme būs sabiedrības vairākuma spējai pašdisciplinēties. Jo labāki būs rezultāti, jo stabilāk varēsim sākt 2021.gadu. Jo ilgāk situāciju neizdosies stabilizēt, jo vairāk kavēsies izaugsme.
Kredītportfeļu kvalitāte ir jāpieskata, jo krīze vēl nav beigusies un iespējams, ka klientiem būs nepieciešamas ilgākas pamatsummas atmaksas brīvdienas vai citi aizdevumu restrukturizācijas mehānismi. Bankas ir gatavas atbalstīt, jo kreditēšanas kapacitāte ir liela.
Uzņēmēji šobrīd ir piesardzīgi nogaidoši, valda arī neskaidrība un neziņa par tirgus attīstību un pārmaiņām pēc pandēmijas, nav steigas ar jaunām, apjomīgām investīcijām. Dzirdu, ka uzņēmējus uztrauc arī neskaidrības saistībā ar politisko stabilitāti citviet pasaulē un tālāko sadarbību, piemēram, situācija Baltkrievijā.
2021.gadā, klientiem un bankai sadarbojoties, būs jāpiemērojas jaunajai realitātei. Klientiem būs jāspēj sabalansēt nākamo periodu investīcijas ar 2020.gadā un 2021.gadā saņemto valsts atbalsta instrumentu kopumu, nepārslogojot uzņēmumu naudas plūsmu. Valdības līmenī svarīgi savlaicīgi un plūstoši sākt Eiropas finanšu plānošanas perioda 2021.-2027.g.realizāciju, nodrošinot ekonomikas atveseļošanos. Nenoliedzami, ka viens no klientu izaicinājumiem būs spēja ieraudzīt jaunas biznesa perspektīvas. Arī ilgtspējas jautājumi pakāpeniski ieņems nozīmīgāku lomu uzņēmumu kredītpieteikumu izvērtēšanā.
Līdzās noguldījumu pieauguma tendencei, vairāk būtu veicināma sabiedrības izpratne par dažādām iespējām, kā rīkoties ar saviem līdzekļiem. Jāmācās ieguldīt arī citur, ne tikai bankas norēķinu kontā, lai inflācija nenolieto nākotnes pensijas apjomu.

Lasīt vairāk

TOP 5 ZIŅAS

01. "Swedbank" Latvijā veidos holdingkompāniju, kura kļūs par Baltijā strādājošo grupas banku īpašnieci

"Swedbank" Latvijā veidos holdingkompāniju, kura kļūs par Baltijā strādājošo grupas banku īpašnieci.
Holdingkompānijas vienīgā īpašniece būs Zviedrijas "Swedbank". Jaunveidojamā holdingkompānija veidos pakārtotu uzņēmumu grupu Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, un šis uzņēmums papildus bankām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā būs arī juridiski atbildīgs uzraugošo institūciju priekšā. Holdingkompānija tiks reģistrēta Latvijā, taču tās darbinieki būs no visām "Swedbank" mājas tirgu valstīm.
Paredzēts, ka "Swedbank" grupas prezidents būs jaunā holdinguzņēmuma padomes priekšsēdētājs, savukārt "Swedbank" vadītājs Baltijā kļūs par holdinkompānijas valdes priekšsēdētāju. Holdingkompānijas valdes priekšsēdētājs būs arī padomes priekšsēdētājs katrā no Baltijas valstu meitasbankām.
Prognozēts, ka nepieciešamās regulatoru atļaujas holdinguzņēmuma darbības sākšanai tiks saņemtas līdz 2021.gada vidum, kad tas arī sāks pilnvērtīgu darbību.

Lasīt vairāk

02. Bankas "Citadele" uzraudzību pārņem Eiropas Centrālā banka

Bankas "Citadele" uzraudzību no 2021.gada pārņēmusi Eiropas Centrālā banka (ECB).
ECB nolēma klasificēt banku "Citadele" par nozīmīgu kredītiestādi, sākot tās tiešo uzraudzību no 2021.gada 1.janvāra.
Tādējādi šobrīd Eiropas Banku savienības Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros ECB tiešajā uzraudzībā ir Latvijas "Swedbank", "SEB banka" un banka "Citadele".
Kopš 2014.gada Latvija ir Eiropas Banku savienības Vienotā uzraudzības mehānisma dalībvalsts, un kopš tā laika trīs Latvijas nozīmīgākās bankas tiek uzraudzītas šī vienotā eirozonas valstu mehānisma ietvaros. ECB Vienotā uzraudzības mehānisma mērķis ir nodrošināt Eiropas Banku savienības stabilitāti un drošību, vienmērīgu attīstību un veicināt tā dalībvalstu banku sistēmu ciešāku integrāciju. Vienotā uzraudzības mehānisma ietvarā tiek uzraudzītas visu eirozonas valstu nozīmīgākās bankas.
Veicot šo trīs lielāko banku ikdienas uzraudzību, ECB un FKTK darbinieki sadarbojas kopējās uzraudzības komandās.

Lasīt vairāk

03. FKTK tirgus dalībniekos 2021.gadā plāno 38 klātienes pārbaudes

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) paziņojusi, ka 2021.gadā tā veiks 38 dažādas klātienes pārbaudes, lai gūtu pārliecību par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbības atbilstību normatīvu prasībām, kā arī nodrošinātu ieguldītāju interešu aizsardzību.
Tostarp 2021.gadā 18 pārbaudes plānotas bankās, trīs pārbaudes - apdrošināšanas sektorā, viena pārbaude - pensiju jomā, trīs - ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās, divas pārbaudes - centrālajā vērtspapīru depozitārijā, divas - maksājumu iestādēs, viena - elektroniskās naudas iestādē, trīs - ieguldījumu brokeru sabiedrībās, piecas - kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās.
2021.gadā FKTK plāno 10 pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju jomā, piecas ieguldījumu pakalpojumu jomā, piecas pārbaudes informācijas tehnoloģiju jomā, tostarp vienu vispārējo informācijas tehnoloģiju risku izvērtējumu, savukārt prudenciālās uzraudzības jomā plānotas 23 pārbaudes, no tām trīs horizontālās pārbaudes mazāk nozīmīgajās bankās, kā arī papildus tām FKTK uzraugi piedalīsies Eiropas Centrālās bankas pārbaudēs.
"FKTK ir rūpīgi strādājusi pie uzraudzības darba plānošanas un kvalitātes pilnveidošanas, lai 2021.gadā vēl efektīvāk stiprinātu finanšu sektora reputāciju, noturību pret dažādiem ietekmes faktoriem un nodrošinātu finanšu iestāžu klientu interešu aizsardzību. Sektoram, sabiedrībai un visiem interesentiem 2021.gadā nodrošinām publiski pieejamu informāciju par plānotajām pārbaudēm, ar mērķi vairot izpratni par uzrauga darbu un uzraudzības procesu, kā arī veicināt caurskatāmību un atklātību," pauda FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile.

Lasīt vairāk

04. "Indexo" saņem licenci darbībai privāto pensiju jomā

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2021.gada janvāra beigās izsniedza licenci AS „Indexo atklātais pensiju fonds” privātā pensiju fonda darbībai, kā arī reģistrēja pensiju plānus "Indexo akciju plāns" un "Indexo obligāciju plāns".
Licence izsniegta „Indexo atklātajam pensiju fondam” privātā pensiju fonda darbībai un ar tiesībām piedāvāt noteiktu iemaksu pensiju plānus bez garantēta ienesīguma un bez paredzēta biometrisko risku seguma.
Pēc „ Indexo atklātā pensiju fonda” sniegtās informācijas, fonds plāno pensiju plānus tirgū ieviest 2021.gada pirmajā ceturksnī.

Lasīt vairāk

05. Banka "Citadele" pabeidz līzinga kompānijas "UniCredit Leasing" iegādi

Banka "Citadele" 2021.gada sākumā pabeidza līzinga kompānijas SIA "UniCredit Leasing" iegādi,
Tādējādi tika pabeigts 2019.gada nogalē noslēgtais darījums starp banku "Citadele" un Itālijas "UniCredit", kurā banka "Citadele" kļuva par "UniCredit Leasing", kas strādā ar filiālēm Igaunijā un Lietuvā, vienīgo īpašnieci, kā arī par līzinga kompānijai piederošā meitasuzņēmuma SIA "UniCredit Insurance Broker", kas strādā ar filiāli Igaunijā, vienīgo īpašnieci.
Savukārt 2021.gada februāra sākumā "UniCredit Leasing" mainīja nosaukumu uz SIA "Citadele Leasing".

Lasīt vairāk

Panākumi un neveiksmes

Tendence

Nozares panākumi

FKTK izveido banku ilgi gaidīto rokasgrāmatu klientu izpētes un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanai

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sadarbībā ar tirgus dalībniekiem izstrādājusi rokasgrāmatu finanšu iestādēm klientu izpētes un iekšējās kontroles sistēmu pilnveidošanai. Ieteikumu mērķis ir vienota izpratne gan banku, gan uzrauga pusē par normatīvu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī uz risku izvērtējumu balstītas pieejas ieviešana.

Nozares neveiksmes

Latvijas Bankas prezidenta maiņa

Latvijas Bankas prezidenta amatā stājās līdzšinējais Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks, kurš šajā amatā nomainīja ilggadējo centrālās bankas vadītāju Ilmāru Rimšēviču. I. Rimšēvičs un uzņēmējs Māris Martinsons apsūdzēti saistībā ar korupciju. I. Rimšēvičs apsūdzēts par diviem noziegumiem, proti, kukuļa – apmaksāta atpūtas brauciena - pieņemšanu, kā arī par kukuļa – naudas – pieņemšanu. Tāpat viņš apsūdzēts par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. I. Rimšēvičs

 

Nozares fakti

Izaicinājumi un atbalsts

Bankas Covid-19 krīzes pārvarēšanai piedāvā atlikt aizdevuma pamatsummas maksājumus

Atbilstoši Eiropas banku iestādes vadlīnijām, kā arī ievērojot to, ka globālās ekonomikas izaugsme Covid-19 dēļ kavējas, finanšu iestādes piedāvā privātpersonām un juridiskajām personām atlikt aizdevumu pamatsummas maksājumus. Moratorijs juridiskajām personām paredz mainīt aizdevuma pamatsummas maksājuma grafiku, ja aizdevuma līgumā paredzēta pamatsummas atmaksa pa daļām. Pēc klienta izvēles pilnībā vai daļēji saistību pamatsummas atmaksa tiek atlikta uz moratorijā noteikto periodu līdz sešiem mēnešiem. Šajā periodā klientam jāturpina maksāt procenti, apdrošināšanas prēmijas un citi aizdevuma līgumā paredzētie maksājumi, kas nav pamatsumma. Vienlaikus finanšu iestādes nevar pieprasīt papildu nodrošinājumu vai paaugstināt procentu likmi. Savukārt moratorijs privātpersonām paredz iespēju atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzinga un patēriņa kredīta pamatsummas maksājumus – līdz sešiem mēnešiem.

Strauji aug Finanšu izlūkošanas dienesta iesaldēto līdzekļu apmērs

Finanšu izlūkošanas dienests 2020. gada pirmajos sešos mēnešos izdevis 227 rīkojumus, iesaldējot iespējami noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 327,56 miljonu eiro apmērā, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2019. gada pirmajā pusgadā. Lielākais iespējami noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu apmērs iesaldēts likvidējamās kredītiestādēs – 255,09 miljoni eiro. No kopējā iesaldēto iespējami noziedzīgi iegūto līdzekļu apmēra visvairāk iesaldēts juridiskām personām – 74% jeb 243,69 miljoni eiro, no tiem ārvalstu juridisko personu finanšu līdzekļi ir 204,44 miljonu eiro apmērā. Pēc juridisko personu reģistrācijas valsts visvairāk iespējami noziedzīgi līdzekļi iesaldēti juridiskām personām no Britu Virdžīnu salām, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kipras un Apvienotās Karalistes. Visvairāk jeb 55,82 miljoni eiro, kuri iesaldēti fizisku personu kontos, pases valsts ir Krievija.TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2019. gada apgrozījuma

Tabulā atspoguļoti sekojoši Pakalpojumi finanšu, juridiskie un uzņēmējdarbībai rādītāji par 2019 gadu - neto apgrozījums (tūkst., EUR), apgrozījuma izmaiņas pret 2018 gadu procnetos, peļņa (tūkst., EUR), rentabilitāte un darbinieku skaits lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir BTA Baltic Insurance Company, AAS, Swedbank, AS, Citadele banka, AS, SEB banka, AS, BALTA, Apdrošināšanas AS. Industrijas nozares ir sekojošas: Apdrošināšana, Bankas, Konsultācijas, juridiskie un citi biznesa pakalpojumi, Līzings un cita finanšu darbība

Nosaukums   Nozare 2019. g. neto apgrozījums,
tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas,
pret 2018. g., %
2019. g. peļņa,
tūkst. EUR
Rentabilitāte Darbinieku skaits
1. BTA Baltic Insurance Company, AAS
Sporta 11, Rīga, LV-1013 T. 26121212
Apdrošinātāji 215 995 4.25 10 469 4.85%
2. Swedbank, AS
Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048 T. 67444444
Bankas 207 461 -1.98 98 148 47.31%
3. Citadele banka, AS
Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010 T. 67010000
Bankas 138 532 18.57 38 976 28.14%
4. SEB banka, AS
Valdlauči, Meistaru 1, Ķekavas p., Ķekavas n., LV-1076 T. 8777
Bankas 117 200 5.87 47 200 40.27%
5. BALTA, Apdrošināšanas AS
Raunas 10, Rīga, LV-1039 T. 67082333
Apdrošinātāji 114 330 9.17 13 677 11.96%
6. Balcia Insurance, SE
K.Valdemāra 63, Rīga, LV-1010 T. 67030500
Apdrošinātāji 87 225 -16.93 525 0.60%
7. Rietumu Banka, AS
Vesetas 7, Rīga, LV-1013 T. 67025555
Bankas 56 530 -51.46 18 431 32.60%
8. Citadele Leasing, SIA
Mūkusalas 42b, Rīga, LV-1004 T. 67502200
Līzings 32 360 30.01 13 563 41.91% 140
9. Circle K Business Centre, SIA
Duntes 6, Rīga, LV-1013 T. 67088102
Grāmatvedības pakalpojumi 31 511 9.66 637 2.02% 628
Atšķirīgs pārskata periods no 01.05.2019 līdz 30.04.2020
10. SEB Life and Pension Baltic, SE
Antonijas 9, Rīga, LV-1010 T. 67079800
Apdrošinātāji 31 467 943.68 7 345 23.34%

Viedokļi

Agris Auce
Autors: Agris Auce

Apdrošināšanas brokeru tirgus daļa turpina lēnām pieaugt

Latvijas apdrošināšanas tirgu 2020.gada vasarā ietekmēja divi galvenie notikumi: Covid-19 pandēmija un tālāka Latvijas apdrošināšanas tirgus konkurences samazināšanās, apvienojoties divām „Vienna Insurance Group” (VIG) piederošām apdrošināšanas sabiedrībām – „Compensa” un „Seesam”. Šī apvienošanās turpina jau pirms 5-6 gadiem iesākušos konkurences samazināšanos Latvijas tirgū, kam vajadzētu viest satraukumu gan patērētājos, gan arī tirgus uzraugos. 2013.gadā mums bija 10 riska apdrošinātāju lasīt tālāk

Sanita Bajāre
Autors: Sanita Bajāre

Bankas Covid-19 krīzē ir tās pārvarēšanas risinājuma būtiska sastāvdaļa

2020.gadā Latvijas tautsaimniecību un finanšu sistēmu ļoti būtiski ietekmējusi Covid-19 pandēmija un ar tās ierobežošanu saistītie pasākumi. Pretstatā 2008.gada finanšu krīzei Latvijas bankas šoreiz ir krīzes pārvarēšanas risinājuma būtiska sastāvdaļa, sniedzot visa veida atbalstu saviem klientiem un tautsaimniecībai kopumā. Bankas jau marta otrajā pusē sāka īstenot dažādas individuālas atbalsta programmas, tostarp saistību izpildes atlikšanu. Savukārt Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar lasīt tālāk