Ienākt

Autors: Andris Vaivods (Līvānu novada domes priekšsēdētājs) Avots: LBGP

Liela nozīme ir ne tikai valsts politikai

2019. gada statistikas dati liecina, ka Līvānu novads ir reģionālās nozīmes attīstības centrs ar straujāko eksporta jaudu un augstāko vidējo algu privātajā sektorā Latgalē, kā arī trešais lielākais ražošanas centrs Latgalē. Novadā reģistrētie uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu 2019. gadā bija optiskās šķiedras ražotne SIA „Light Guide Optics International”, degvielas vairumtirdzniecības uzņēmums SIA „RNS-D”, konditorejas izstrādājumu ražotājs SIA „Daugulis & Partneri”, kūdras pārstrādes uzņēmums SIA „Zelta zeme”, pārvadājumu un loģistikas uzņēmums SIA „GranVia”, kā arī saldējuma ražotājs SIA „Saltums 2”.

Runājot par uzņēmējdarbības attīstību Latgales reģionā kopumā, tad situācijas novados un pilsētās, manuprāt, vērtējamas kā visai atšķirīgas. Uzskatu, ka liela nozīme ir ne tikai valsts politikai, bet arī pašvaldības ieguldījumam uzņēmējdarbības veicināšanā, sadarbībai ar uzņēmējiem un savstarpējai sapratnei. Un tas nav viena gada, bet ilgstošs darbs, kas Līvānu novadā pašlaik jau dod rezultātus.

Pirmkārt, uzņēmējdarbības infrastruktūras un ceļu tīkla sakārtošana. Pēdējos gados pašvaldība ir īstenojusi vairākus nozīmīgus infrastruktūras projektus uzņēmējdarbības atbalstam. Tās kopumā ir vairāk nekā 7,5 miljonu eiro investīcijas. Būtisks faktors investoru piesaistē ir arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sniegtās nodokļu atlaides, ko var saņemt uzņēmumi, kas veic savu saimniecisko darbību Latgales reģionā. No Līvānu novada Latgales SEZ ir iekļauti četri uzņēmumi.

Otrs svarīgs faktors ir kvalificēta darbaspēka piesaiste uzņēmumiem. Pēc sarunām ar uzņēmējiem var secināt, ka Covid-19 krīzei ietekme uz uzņēmējdarbību ir, taču neliela, jo novada uzņēmumi lielākoties darbojas ražošanā un eksportē savu produkciju uz ārvalstīm. Savukārt tūrisma un ēdināšanas pakalpojumu jomā darbojošos uzņēmumu skaits novadā ir neliels, un šie uzņēmumi ir izmantojuši valsts sniegto atbalstu vai meklējuši jaunas pakalpojumu sniegšanas formas, piemēram, veicot ēdienu piegādi uz dzīvesvietām un tamlīdzīgi.