Ienākt

Autors: Noris Krūzītis (Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors ) Avots: LBGP

Izmaiņas nodokļu politikā sadārdzinās vietējo pārtiku

Aizvadītais pusgads pārtikas mazumtirgotājiem bijis ļoti spraigs. Sākot jau ar martu, kad tika ieviestas higiēnas prasības sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem, pārtikas mazumtirdzniecība bija nozare, uz kuru tas attiecās visaugstākajā mērā. Protams, ļoti svarīga bija arī savu darbinieku drošība, kam netika taupīti resursi. Rezultātā tieši pārtikas mazumtirdzniecības nozarē nebija Covid-19 inficējušies. Ir arī pozitīvi aspekti, piemēram, pieņemot lēmumus par ierobežojumiem pārtikas mazumtirdzniecībā, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija demonstrēja augstu uzticības pakāpi pārtikas mazumtirgotājiem. Tādējādi netika noteiktas vēl augstākas prasības pārtikas mazumtirgotājiem vai ierobežota darbība ar papildus prasībām kā citās valstīs. Tas mazināja Covid-19 negatīvo ietekmi uz cilvēku ikdienu, un pārtikas mazumtirgotāji varēja nodrošināt gan pilna apjoma pārtikas piegādes, gan svarīgāko nepārtikas preču pieejamību. Līdz ar to pārtikas veikali darbojās ierastajā režīmā, un zaudējumi no Covid-19 nozarē ir mazāki nekā citur. Runājot par nākotni, jāņem vērā, ka Covid-19 situācija ar saslimstību atjaunojas gan Eiropā, gan arī Baltijā. Pārtikas mazumtirgotājiem nav atcelti iepriekšējie ierobežojumi un higiēnas prasības. Tāpat ir jūtami valdības centieni, veidojot nākamā gada budžetu, paaugstināt nodokļus. Tādi projekti kā nekustamā īpašuma vai dabas resursu nodokļa paaugstināšana iepakojumam ar mērķi papildināt budžetu būs lielas papildus izdevumu pozīcijas pārtikas mazumtirgotājiem, ko izjutīs katrs iedzīvotājs produktu cenās. Ir vēl divi būtiski aspekti. Pirmkārt, ne visi pārtikas ražotāji ir atjaunojuši savu kapacitāti eksporta tirgos. Ir saasinājusies cīņa par vietējo tirgu. Pat ja īstermiņā tas pircējiem ir ļoti labi, jo īstermiņā nodrošina cenu pazeminājumu vietējā tirgu, tad ilgtermiņā tas rada riskus. Ir jautājums, vai mazie un vidējie pārtikas ražotāji to varēs izturēt ilgtermiņā, un, ja nē, kas notiks ar šiem ražotājiem un arī cenām pēc tam. Otrkārt, iedzīvotāji savos pirkumos ir kļuvuši daudz praktiskāki, primārā atkal ir cena un atlaides. Līdz ar to, ja pārtikas mazumtirdzniecības nozare šo gadu kopumā beigs ar nelieliem plusiem vai pat pa nullēm, tā būs veiksme. Nākotnes izaicinājumi pārtikas mazumtirgotājiem būs iespējamais nodokļu kāpums vairākās pozīcijās kopumā valstī, Covid-19 ieilgusī situācijā un iedzīvotāju pirktspējas mazināšanās.