Ienākt

Autors: Valdis Vancovičs (Latvijas Telekomunikāciju asociācijas valdes loceklis ) Avots: LBGP

Pandēmija pierādīja mobilo tehnoloģiju būtisko nepieciešamību

Pirmā pusgada lielākie izaicinājumi un panākumi noteikti ir saistīti ar Covid-19 izraisītajiem ierobežojumiem un tā sekām. Mobilo sakaru operatori spēlēja ļoti būtisku lomu, lai Latvijas iedzīvotāji spētu pēc iespējas veiksmīgāk pārdzīvot dažādos ierobežojumus, strādāšanu un mācīšanos no mājām. Operatori pie tik augsta mobilo sakaru patēriņa ne tikai varēja nodrošināt stabilu tīkla darbību, bet arī daudz palīdzēja, sniedzot atbalstu tām sabiedrības grupām, kurām šajā laikā bija nepieciešamas vislielākais atbalsts un no kurām bija atkarīgs tas, cik veiksmīgi pārdzīvosim šo posmu. Vienlaicīgi operatoriem pašiem bija jāpielāgojas darbam krīzes apstākļos – jāparūpējas par saviem darbiniekiem, klientiem un biznesa nepārtrauktību. Pirmo pusgadu noteikti varam iedalīt divos posmos – pirmajā un otrajā ceturksnī. Ja pirmajā ceturksnī nozare attīstījās sev ierastajā gaitā, tad otrajā ceturksnī arī telekomunikācijas nozare sāka izjust pandēmijas ietekmi. Šis laiks pierādīja, ka mobilās tehnoloģijas faktiski ir kļuvušas par vienu no pamatvajadzībām, lai sabiedrība veiksmīgi varētu ikdienā funkcionēt. Pandēmijas laiks ir pierādījis, ka bez mobilajām tehnoloģijām mūsdienu sabiedrībai ir ārkārtīgi grūti funkcionēt. Mobilās tehnoloģijas ārkārtējās situācijas laikā pierādīja, cik ir un var būt jēgpilnas. Mēs arī redzam, ka daudzas sabiedrības grupas ir novērtējušas šo tehnoloģiju sniegtās priekšrocības, lai gan iepriekš tās faktiski nelietoja. Piemēram, seniori, kas atklāja video zvana funkcijas, iepirkšanās un izklaides iespējas digitālajā vidē. Lai arī ceram, ka otrajā pusgadā Covid-19 ietekme mazināsies, mēs esam gatavi dažādiem notikumu attīstības scenārijiem. Apzināmies, ka pandēmija maina sabiedrības ikdienu un ieradumus, ietekmējot ekonomisko situāciju valstī, un tas atsauksies arī uz pieprasījumu pēc dažādiem mobilo sakaru pakalpojumiem. Nozarē turpinās valdīt ļoti sīva konkurence, ņemot vērā mobilo sakaru operatoru dažādās biznesa stratēģijas un pieejas klientu piesaistē, kā arī demogrāfisko situāciju valstī, kas ietekmē arī nozari, jo Latvijas iedzīvotāju jeb klientu skaits nepieaug. Taču no operatoru savstarpējās konkurences ieguvēji noteiktu būs klienti, jo viņi turpinās saņemt ļoti labas kvalitātes mobilos sakarus un dažādus pakalpojumus par labu cenu.