Ienākt

Autors: Sanita Bajāre (Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja) Avots: LBGP

Bankas Covid-19 krīzē ir tās pārvarēšanas risinājuma būtiska sastāvdaļa

2020.gadā Latvijas tautsaimniecību un finanšu sistēmu ļoti būtiski ietekmējusi Covid-19 pandēmija un ar tās ierobežošanu saistītie pasākumi. Pretstatā 2008.gada finanšu krīzei Latvijas bankas šoreiz ir krīzes pārvarēšanas risinājuma būtiska sastāvdaļa, sniedzot visa veida atbalstu saviem klientiem un tautsaimniecībai kopumā. Bankas jau marta otrajā pusē sāka īstenot dažādas individuālas atbalsta programmas, tostarp saistību izpildes atlikšanu. Savukārt Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar saviem biedriem izstrādāja moratorijus, padarot šo procesu vienkāršāku. Moratoriju ietvaros ir veikta saistību izpildes atlikšana gan fiziskām, gan juridiskajām personām. Ilgtspējīgiem vidējā un lielā segmenta uzņēmumiem saglabājas augsts finansējuma pieejamības līmenis. Taču nav noslēpums, ka salīdzinoši zemā uzņēmumu kapitalizācija nereti ir šķērslis aizdevuma saņemšanai. Pēc pagarināto uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanas termiņa beigām novērtēsim kopējo uzņēmumu spēju izmantot ieviestās nodokļu izmaiņas un reinvestēt peļņu, tādējādi stiprinot kapitalizācijas līmeni. Šobrīd uzņēmumu vēlmē aizņemties ir vērojams konservatīvs noskaņojums. Uzņēmēji nenoteiktības apstākļos nereti izvēlas lēnāku attīstību, mazākas investīcijas vai attīstību bez papildu jaunām saistībām, turklāt krīzes apstākļos saasinās arī virkne ierobežojošu faktoru, sākot ar kapitāla pietiekamību, pelnītspēju, beidzot ar pašu ieguldījumu konkrētajā projektā un kredītvēsturi. Pozitīvi vērtējami arī „Altum” atbalsta instrumenti maziem un vidējiem uzņēmumiem garantiju veidā, kā arī alternatīvā ieguldījumu fonda izveide lielo uzņēmumu atbalstam, piesaistot valsts fondēto pensiju līdzekļus. Asociācija cieši sadarbojas ar „Altum” un nozares spēlētājiem, lai veicinātu minēto instrumentu plašāku izmantošanu un tautsaimniecības izaugsmes atjaunošanos. Papildus ir jāatzīmē nozīmīgās reformas finanšu noziegumu novēršanas sistēmas pilnveidošanā, kā rezultātā Latvijas kredītreitings tika paaugstināts līdz vēsturiski augstākajam līmenim. FKTK sadarbībā ar nozari ir izstrādājusi ieteikumus, kuri kalpo kā praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm, lai pilnveidotu iekšējos procesus finanšu noziegumu novēršanā un klientu izpētē. Tie ir pozitīvi signāli investoriem. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu atkopšanos no Covid- 19 radītajām sekām, tautsaimniecības stabilizāciju un izaugsmi, uzņēmējiem ir jāpalielina iespēja gūt finansējumu ne tikai no bankām, bet arī alternatīviem avotiem. Asociācija ir sagatavojusi redzējumu un sākusi diskusiju ar atbildīgajām institūcijām par kapitāla tirgus straujāku attīstību Latvijā un Baltijā.