Ienākt

Autors: Jevgēņijs Kalējs (Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs ) Avots: LBGP

Latvijas veselības nozares pamatproblēmas ir cilvēkresursu trūkums, neatbilstošs atalgojums un neizpildīti solījumi

Ārstu un māsu disproporcija, liela nevienlīdzība ārstniecības personu izvietojumā reģionos un Rīgā, nepietiekams atalgojuma līmenis un neefektīva paaudžu nomaiņa ir spilgtākās Latvijas veselības aprūpes sistēmas problēmas. Patlaban cilvēkresursu problēma skar gan ambulatoro, gan stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus visā Latvijā. Būtisks aspekts, lai mudinātu jauniešus veidot karjeru veselības aprūpes nozarē un saglabātu esošos cilvēkresursus, ir atbilstoša atalgojuma nodrošinājums. Latvijas Slimnīcu biedrība (LSB) aicina politikas veidotājus pildīt Veselības aprūpes finansēšanas likumā ietverto 20% algu palielinājumu veselības aprūpes darbiniekiem un vēl pirms jaunās ārstniecības personu atalgojuma sistēmas paveikt iepriekš solīto. Veselības ministrija sola, ka jaunajai atalgojuma sistēmai jāspēj nodrošināt taisnīgu, konkurētspējīgu, caurskatāmu, elastīgu un mērķtiecīgu darba samaksu. Taču par izstrādātā modeļa dzīvotspēju varēsim pārliecināties tikai tuvāko triju gadu laikā. LSB aicina politikas veidotājus pieņemt atbildīgus lēmumus, pretējā gadījumā situācija veselības aprūpes jomā tuvākajos gados var rezultēties ar virkni nepatīkamiem izaicinājumiem un radīt neatgriezeniskas sekas pakalpojuma pieejamībā. Diemžēl šāda ilgstoša nevērība no politikas veidotāju puses ir tikai stimulējusi ārstniecības personu trūkumu un negatīvi ietekmējusi arī profesijas prestižu. Otrs aspekts, kas draud saasināt mediķu trūkumu, ir politikas veidotāju ideja ierobežot ārstu darbību – ļaujot strādāt tikai pamatdarbā vienas slodzes apmērā un izslēdzot darba iespēju citās iestādēs vai darba profilos. LSB ir kategoriski pret šādu rīcību, jo tas ierobežotu arī ārstu profesionālo izaugsmi.