Ienākt

Metodika, pētījums Labklājība
Demogrāfija Gazeles – straujāk augošie uzņēmumi
Darba tirgus: ar īstermiņa risinājumiem nepietiks Naudas atmazgāšanas novēršanas uzraugu verdikts vēl gaidāms
NAP2027 - sadrumstalots, bet ar izpildāmiem mērķiem Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101

Demogrāfija

Demogrāfija: iedzīvotāju skaits, blīvums, dzimstība, migrācijas saldo - nodokļu celšana nākotnē ir neizbēgama.Iedzīvotāju skaita izmaiņas reģionos % uz gada sākumu (CSP dati) Dabiskais pieaugums reģionos, iedzīvotāji (CSP dati)

Dzimstības izmaiņas, % (CSP dati) Migrācijas saldo, iedzīvotāji (CSP dati)

Pēdējā laikā arvien biežāk nākas dzirdēt, ka nodokļi Latvijā nākotnē neizbēgami ir jāpalielina. Skatoties uz demogrāfisko situāciju mūsu valstī paliek skaidrs- kādēļ nodokļu celšana ir neizbēgama. Iedzīvotāju skaits (lasi: esošo un nākotnes nodokļu maksātāju skaits) turpina samazināties. Tomēr lai uzturētu valsti ar tās infrastruktūru, ceļiem, skolām, slimnīcām utt., finansējums ir nevis jāsamazina proporcionāli iedzīvotāju skaitam, bet gan jāpalielina, lai kompensētu inflāciju un apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kvalitatīviem valsts pakalpojumiem. Tas nozīmē, lai šo uzdevumu izpildītu, no katra valsts iedzīvotāja nākotnē būs jāiekasē salīdzinoši vairāk nodokļu nekā līdz šim. Pastāvīga nodokļu palielināšana nekādā gadījumā neatstās pozitīvu iespaidu uz iedzīvotāju vēlmi palikt strādāt Latvijā un radīt šeit pēcnācējus. Lai situāciju glābtu būtu nepieciešams nekavējoties pievērsties demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Pretējā gadījumā apturēt kustību lejup pa spirāli būs ļoti grūti.

Neskatoties uz šo drūmo scenāriju vienā demogrāfijas jomā ir vērojama neliela situācijas uzlabošanās. Iet runa par dzimstību. Viscerīgākā situācija šajā ziņā ir Pierīgas reģionā. Vidējais dzimstības pieaugums šeit ir bijis vislielākais un sastāda 2.2% pēdējos 5 gados. Tomēr arī šis pozitīvais faktors nav pietiekams lai nodrošinātu iedzīvotāju skaita saglabāšanos. Neskatoties uz dažiem kāpumiem kopējais iedzīvotāju skaits turpina sarukt par vidēji 0,5% pēdējos 5 gados. Kas ir par 30% labāks rādītājs nekā Zemgalē, 2x labāks nekā Kurzemē un Vidzemē un 5x labāks nekā Latgalē. Tomēr viens reģions nav visa valsts un uzlabojums Pierīgā nav pietiekams, lai kopējo situāciju valstī padarītu cerīgāku.

Uz augšu