Ienākt

Autors: Andris Rāviņš (Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs) Avots: LBGP

Izdevies spert soli uz priekšu uzņēmējdarbības vides sakārtošanā

Ražošana un aktīva saimnieciskā darbība ir tā, kas veicina ekonomisko izaugsmi, un vienmēr esam darījuši daudz, lai Jelgavā uzņēmējs un investors justos vajadzīgs un gaidīts. Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu pašvaldībai mērķtiecīgi sakārtojot un attīstot transporta un inženiertehnisko infrastruktūru, īpaši industriālajās teritorijās, ir izdevies spert soli uz priekšu uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, radot priekšnosacījumus agrāko ražošanas objektu un degradēto teritoriju atjaunošanai un privāto investīciju piesaistei, tādējādi dodot iespēju uzņēmējiem koncentrēt savus resursus uzņēmumu darbības attīstībai.

Pašvaldība jau sākusi industriālas degradētās teritorijas revitalizāciju pie Lielupes, kvartālā starp Garozas, Prohorova un Neretas ielām, plānojot ieguldījumus apmēram 12,5 miljonu eiro apmērā. Tā rezultātā komersanti, kas gūs labumu no investīcijām publiskajā infrastruktūrā, izveidos vismaz 111 jaunas darba vietas un ieguldīs ievērojamas privātās investīcijas. 2018. gada beigās pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Nature Foods” par apbūves tiesībām uz 3,5 hektāriem zemes Prohorova ielā 13, kur 2020. gadā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas sāksies jaunas ražotnes būvdarbi, kurā eksportam tiks ražoti pārtikas produkti no pākšaugu proteīna, piemēroti cilvēkiem ar laktozes nepanesamību un vegāniem. Vācu investors kopumā plāno ieguldīt vismaz 17 miljonus eiro un izveidojot vismaz 61 jaunu darba vietu. Ņemot vērā to, ka Jelgavā saglabājas augsti rūpniecības, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozaru rādītāji, kas veicina kravu transporta plūsmas, nozīmīga ir pilsētas tranzītielu sakārtošana. Turpinās vērienīgi Loka maģistrāles pārbūves darbi un 2019. gadā tiks pabeigta Platones tilta pārbūve Miera ielā, uzlabojot esošā tranzīta un kravu transporta maršrutu sasaisti ar TEN-T tīkla autotransporta infrastruktūru. Paralēli uzņēmējdarbības vides uzlabošanai būtiski ir attīstīt zināšanu un inovāciju potenciālu, atbilstoši darba tirgus prasībām un izglītojamo vajadzībām uzlabojot izglītības kvalitāti. 2019. gadā pirmie valstī sākām īstenot izglītības reformu, optimizējot pašvaldības izglītības iestāžu tīklu un nosakot katras skolas specializāciju izcilības sekmēšanai. 2019. gada septembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijas izglītojamie sākuši jauno mācību gadu pilnībā modernizētā skolā. Tas veicinās uz kompetenču pieeju balstīta mācību satura ieviešanu.