Ienākt

Autors: Aleksejs Stecs (Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un investīciju jautājumos ) Avots: LBGP

Rēzekne uz attīstības sliekšņa

Rēzeknes uzņēmējdarbības vide šobrīd Rēzeknē ir uz attīstības sliekšņa, jo tiek realizēti vairāki projekti, kuri būs tiešs ieguldījums uzņēmējdarbības infrastruktūrā, radīs jaunas darbavietas un iespējas jaunajiem uzņēmējiem. Tikko nodoti ekspluatācijā divi atjaunotās Komunālās ielas posmi, savukārt kopumā projekta plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 6 komersanti, radītas 25 jaunas darbavietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 1 785 360 eiro apmērā. Paralēli notiek būvdarbi arī uz citām Rēzeknes uzņēmējiem nozīmīgām ielām. Jau šobrīd ir pabeigts Rūpniecības komplekss Viļakas ielā 1 6784 m2 platībā, kam tiek meklēts nomnieks, kurš turpmāko trīs gadu laikā veiks ilgtermiņa ieguldījumus 3,5 miljonu eiro apmērā un radīs 95 jaunas darbavietas. Savukārt bijusī katlumāja Atbrīvošanas alejā 155A tiks atjaunota un pārbūvēta par noliktavu un biroju ēku. Nākotnē pilsētas attīstībā un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā liela loma būs Kovšu ezera blakus esošajai teritorijai. Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot ezeram piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas, nodrošinās iespēju jaunajiem uzņēmējiem realizēt savas idejas tūrisma, ēdināšanas un citās jomās. Kovšu ezera krastā šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts SPA viesnīcas būvniecībai, kas, līdzīgi kā Rūpniecības komplekss, tiks piedāvāta investoram. No ES 2017. gadā tika veikti transferti 5 851 471 eiro apmērā, taču uz 2018. gada 31. augustu – 9 524 099 eiro apmērā. Pieaugums liecina par to, ka ir sākusies vairāku projektu realizācija un jau tuvā nākotnē Rēzeknē taps jauni objekti. Lai arī bezdarba līmenis Rēzeknē vēl joprojām ir diezgan augsts, nevar neievērot progresu. 2018. gada bezdarba līmenis Rēzeknē ir 9,2%, bet 2017. gadā tie bija nedaudz vairāk par 10%. Salīdzinājumam – 2014. gadā bezdarbnieka statuss bija 17% rēzekniešu. Arī demogrāfiskā situācija Rēzeknē 2017. gadā ir bijusi iepriecinoša. Latvijā iedzīvotāju skaits sarucis septiņās no deviņām republikas pilsētām, un tieši Rēzeknē samazinājums ir bijis vismazākais – tikai 0,1%.