Ienākt

Autors: Kristaps Stepanovs (Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis) Avots: LBGP

Zaļās enerģijas jomā valda nenoteiktība

Neskatoties uz to, ka 2018. gadā novērojams elektroenerģijas cenas pieaugums, jauni atjaunīgās enerģijas (AER) projekti netika uzsākti. Strādāja tie, kas jau iepriekš bija kvalificējušies obligātajam iepirkumam un saglabājuši tiesības realizēt elektroenerģiju „Enerģijas publiskajam tirgotājam”. Līdz ar to secināms, ka AER nozarē, it īpaši elektroenerģijas ražošanas jomā, vēl joprojām valda sasalums un tā neattīstās. Tieši šogad notiek straujš elektroenerģijas cenu kāpums, un to savā veidā nosaka fakts, ka visa reģiona energosistēmā pietrūkst lētas AER. Cenu augšupeju virza sausie laikapstākļi, un to rezultātā samazinātā hidroelektroenerģijas ražošana gan Baltijā, gan Ziemeļvalstīs. Tāpēc tiek darbinātas fosilo energoresursu spēkstacijas, kuru ražošanas izmaksas vēl paaugstina CO2 kvotu cenu kāpums. Runājot par konkurenci AER jomā, komersantu starpā konkurence pastāv tikai par resursiem un tehnoloģijām, kurās tiek izmantota šķelda vai citas izejvielas, savukārt vēja nozarē joprojām aktīvi tiek meklētas labākās un ar augstāko potenciālu bagātākās teritorijas, kur nākotnē varētu tikt attīstīti vēja parki. Jau pašlaik ievērojami atpaliekam no mūsu kaimiņvalstīm, kurās aktīvi apgūst vēja un saules enerģijas izmantošanu, tādējādi radot sev lētu enerģijas ražošanas resursu bāzi nākotnei. Tikmēr Latvijā jaunu enerģijas ražošanas jaudu ieviešana ir praktiski apstājusies, jo pastāvīgi mainīgā situācija saistībā ar šīs nozares atbalstu rada riskantu klimatu ārvalstu investīcijām, bez kurām lielu AER projektu attīstība faktiski nav iespējama. AER nozarē ir iespējams investēt, bet tikai ar nosacījumu, ja var paļauties uz tirgus mehānismiem un realizēt elektroenerģiju biržā „Nord Pool”. Tomēr patlaban projekta attīstītājs ne tikai nevar paļauties uz valsts atbalstu nākotnē, bet arī nevar paļauties uz solījumiem, kas tika doti projekta attīstītājam iepriekš. Arī 2018. gadā Ekonomikas ministrija vairākas reizes nāca ar iniciatīvu, kā samazināt projektu attīstītājiem iepriekš piešķirto atbalstu, kas tieši samazina investoru interesi par investīcijām ne tikai AER sektorā, bet kopumā Latvijas tautsaimniecībā. Domājot par nākotnes perspektīvām, ir skaidrs, ka, stabilizējoties elektroenerģijas tirgus cenai 2018. gada līmenī, elektroenerģijas ražošana vēja elektrostacijās kļūs arvien iespējamāka bez valsts atbalsta par saražoto elektroenerģijas vienību. Prognozējams, ka līdz ar to palielināsies arī starptautisku, pieredzējušu uzņēmumu intereses attīstīt vēja elektrostaciju projektus Latvijā. Nākamgad noteikti redzēsim interesi par Latviju no starptautiskām energokompānijām.