Ienākt

Autors: Edgars Zālītis (AS "G4S Latvia" valdes priekšsēdētājs) Avots: LBGP

Izaugsme par spīti pelēkajai ekonomikai

2017. gadā „G4S Latvia” turpināja veiksmīgi strādāt joprojām gausas ekonomikas apstākļos, izjūtot lielu klientu spiedienu uz pakalpojuma un produkta cenu, ko radījusi pelēkās zonas cenu politika. 2017. gadā uzņēmuma apgrozījums auga par 20%, sasniedzot 17,87 miljonus eiro, savukārt peļņa auga gandrīz astoņas reizes, sasniedzot 1,53 miljonus eiro. Būtiskāko ieņēmumu daļu pērn veidoja fiziskās apsardzes pakalpojumi. Kopumā „G4S Latvia” pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir pieaugušas par 2,27 miljoniem eiro jeb 18%, kas saistīts ar personāla izmaksu pieaugumu.

2017. gadā „G4S Latvia” turpināja veiksmīgi strādāt joprojām gausas ekonomikas apstākļos, izjūtot lielu klientu spiedienu uz pakalpojuma un produkta cenu, ko radījusi pelēkās zonas cenu politika. 2017. gadā uzņēmuma apgrozījums auga par 20%, sasniedzot 17,87 miljonus eiro, savukārt peļņa auga gandrīz astoņas reizes, sasniedzot 1,53 miljonus eiro. Būtiskāko ieņēmumu daļu pērn veidoja fiziskās apsardzes pakalpojumi. Kopumā „G4S Latvia” pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas ir pieaugušas par 2,27 miljoniem eiro jeb 18%, kas saistīts ar personāla izmaksu pieaugumu. Tāpat uzņēmums pērn spējis noturēt klientu portfeli visās biznesa nodaļās, tādā veidā apstiprinot gan sniegto pakalpojumu kvalitāti, gan cenas atbilstību tirgus prasībām. 2017. gadā „G4S Latvia” veltīja lielu uzmanību savām vērtībām, kur viena no galvenajām ir – klients, kā apliecinājumu saņemot pozitīvas atsauksmes un pateicības no klientiem par profesionālu un augsta līmeņa pakalpojuma sniegšanu. Uzņēmums arī lielu uzmanību veltīja darbinieku darba drošībai un aizsardzībai, veltot pastiprinātu ieguldījumu papildus izglītošanai drošībai uz ceļa un dažāda veida papildu apmācībām darba drošības jautājumos. „G4S Latvia” galvenie uzdevumi 2018. gadā ir saistīti ar izaugsmes veicināšanu, optimālu risinājumu ieviešanu, kas ļautu palielināt konkurētspēju drošības pakalpojumu tirgū. Turpinot attīstības virzienu inovatīvu apsardzes iekārtu un sistēmu apgūšanā, turpmākajos gados uzņēmums plāno attīstīt dažādus apsardzes sistēmu tehnoloģiskus un inovatīvus risinājumus, piedāvājot klientiem tehnoloģijas attīstības laikmetam atbilstošus inovatīvus drošības risinājumus. Tāpat „G4S Latvia” plāno informēt un izglītot sabiedrību par drošības pakalpojumu kvalitātes standartiem Latvijā, kā arī aktīvi līdzdarbosies valsts projektos ēnu ekonomikas apkarošanā. Kā papildu darbības konkurētspējas palielināšanai uzņēmums plāno turpināt attīstīt risku izvērtēšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī attīstīt ugunsdrošības pakalpojumu jomu.