Ienākt

Autors: Viktors Gustsons ("Compensa Life Vienna Insurance Group SE" Latvijas filiāles vadītājs) Avots: LBGP

Uzticība dzīvības apdrošināšanai Latvijā nostiprinās

Kopš šā gada janvāra dzīvības apdrošināšanas termiņš ir 10 gadu un apdrošināšanas prēmiju apmēram ir noteikti ierobežojumi – ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Tomēr arī 2018. gada septiņos mēnešos dzīvības apdrošināšanas tirgus ir audzis pietiekami strauji – par 11%. Tas liecina par to, ka gan uzticība, gan drošība kopumā par dzīvības apdrošināšanas tirgu Latvijā nostiprinās un arvien vairāk cilvēku izmanto apdrošināšanas instrumentus saviem ilgtermiņa uzkrājumiem un aizsardzībai neparedzētajiem dzīvības un veselības riskiem. Kopumā šāds pieaugums varētu saglabāties arī līdz gada beigām.

2017. gadā dzīvības apdrošināšanas tirgus Latvijā kopumā pieauga par 17%. Šo lielo pieaugumu ietekmēja nodokļu reforma, jo daudzi vēl gada beigās noslēdza dzīvības apdrošināšanas līgumus ar uzkrājumu veidošanu pēc vecajiem nosacījumiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaižu saņemšanai tie paredzēja minimālo līguma termiņu uz pieciem gadiem. Kopš šā gada janvāra termiņš ir 10 gadu un apdrošināšanas prēmiju apmēram ir noteikti ierobežojumi – ne vairāk kā 4000 eiro gadā. Tomēr arī 2018. gada septiņos mēnešos dzīvības apdrošināšanas tirgus ir audzis pietiekami strauji – par 11%. Tas liecina par to, ka gan uzticība, gan drošība kopumā par dzīvības apdrošināšanas tirgu Latvijā nostiprinās un arvien vairāk cilvēku izmanto apdrošināšanas instrumentus saviem ilgtermiņa uzkrājumiem un aizsardzībai neparedzētajiem dzīvības un veselības riskiem. Kopumā šāds pieaugums varētu saglabāties arī līdz gada beigām. Lielu daļu no kopējām parakstītajām prēmijām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām veido mūža pensijas apdrošināšana. Tā Latvijā sāka darboties 2013. gada otrajā pusē. Pašlaik šo apdrošināšanu izmanto apmēram desmitā daļa no tiem pensionāriem, kam būtu iespējams izvēlēties šo risinājumu valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto līdzekļu saņemšanai. Daudzi apdrošinātie atzīst, ka svarīgs ieguvumus no mūža pensijas polises ir iespēja noteikt mantinieku, kas apdrošinātās personas nāves gadījumā varēs saņemt neizmaksāto pensijas daļu. Būtiski ir arī tas, ka mūža pensijas polisei var būt vairāki varianti ar dažādiem izmaksas risinājumiem, izmaksu regularitāti, kā arī iespējas atlikt pensijas saņemšanu uz vēlāku laiku. Parakstīto prēmiju apmērs katru gadu pieaug. 2018. gadā tas varētu pieaugt par 50% un gada beigās sasniegt apmēram 27 miljonus eiro. No personu apdrošināšanas veidiem lielu kopējo parakstīto prēmiju apmēru veido veselības apdrošināšana. Jau vairākus gadus tās pieaugums ir virs 10% gadā. Arī 2018. gada septiņu mēnešu periodā ir pieaugums pat par 14%. Domājams, ka pieaugums virs 10% saglabāsies visa gada garumā. Tirgū kopumā palielinās gan to uzņēmumu, gan arī to valsts un pašvaldību institūciju skaits, kuri saviem darbiniekiem izvēlas veselības apdrošināšanas pakalpojumus. Pēdējos gados arvien lielāks pieprasījums ir dzīvības apdrošināšanai ar uzkrājumu veidošanu un ar iespēju papildus apdrošināties pret kritiskajām slimībām. 2018. gadā šajā apdrošināšanas veidā parakstītās prēmijas ir palielinājušās par vairāk nekā 30% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Ar šo apdrošināšanu ir iespējams nodrošināties pret dažāda veida riskiem smagu slimību gadījumos – infarktu, insultu, vēzi utt. Šī apdrošināšana ir sava veida aizsardzība ģimenei – ja kaut kas atgadīsies ar ģimenes apgādnieku, pelnītāju, tad ģimenei būs finansiāls atbalsts apdrošinājuma summas apmērā. Prognozējot dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstību 2019. gadā, svarīgi ņemt vērā globālos faktorus, tādus kā ASV un Ķīnas, ASV un ES tirdzniecības attiecības, tendences pasaules fondu tirgos utt. Ja saglabāsies arī stabila Latvijas ekonomikas izaugsme, darba algu pieaugums, iedzīvotāju optimisms par ekonomikas nākotni, tad arī 2019. gadā dzīvības apdrošināšanas tirgū sagaidāms pieaugums virs 10%.