Ienākt

Pakalpojumi

Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi
Sadzīves pakalpojumi Skaistumkopšana, kosmētika

Industrijas jaunumi

Viedoklis

Atkritumu apsaimniekošanu nevajag reformēt strauji

Jānis Vilgerts, Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Pret būtisku reformu ieviešanu atkritumu apsaimniekošanas nozarē būtu jābūt piesardzīgiem, bet uzmanība drīzāk jāvelta nepārtrauktai sistēmas pilnveidošanai. Atkritumu pārrobežu pārvadājumi jau ilgstoši atrodas Eiropas komunālo pakalpojumus federācijas problēmu prioritāšu sarakstā, un nu ar šim problēmām saskaramies arī Latvijā.

Problēmas būtība ir tiesiskā robeža starp to, ko saucam par "atkritumiem" un kas tiek saukts par "izejvielu". Iepriekš jau bija kaut kas dzirdēts par to, ka Latvijā nelegāli tiek ievesti atkritumi. Runājot par konkrēto gadījumu Jūrmalā, cik var saprast, no Skandināvijas atkritumi tikuši ievesti Latvijā kā izejvielas, lai tos vestu tālāk uz kādu pārstrādes rūpnīcu kaut kur citur. Taču, acīmredzot uzņēmējam nav izdevies nokārtot kādas formalitātes, tāpēc tie atkritumi nonāca glabātuvē. Atkritumu pārrobežu pārvadājumi jau ilgstoši atrodas Eiropas komunālo pakalpojumus federācijas, kuras biedrs ir arī LASUA, problēmu prioritāšu sarakstā. Eiropā tā ir aktuāla problēma, ar ko tagad saskārusies arī Latvija.

Latvijā atkritumu apsaimniekošanas, tai skaitā ievešanas, atļauju sistēma ir diezgan liberāla. Atļaujas saskaņā ar vispārējiem Eiropas Savienības (ES) noteiktajiem principiem diezgan daudz tiek izsniegtas avansā, cerot, ka uzņēmēji izdarīs to, ko ir apņēmušies. Pēc manām domām, atļauju izsniegšanai un prasību izpildei jābūt ne tik formālai, kā tas ir patlaban, bet gan tuvāk realitātei. Dažus gadus iepriekš asociācija izsniedza atzinumus par katru atkritumu apsaimniekošanas atļaujas pieprasījumu. Atzinumā bija lasāms mūsu viedoklis par uzņēmumu patiesajām spējām veikt pieteiktās darbību. Pēc Valsts kontroles rekomendācijas, šis atzinums radīja papildus slogu "uzņēmējiem", un Valsts vides dienests (VVD) atteicās no šīs sadarbības. Rezultāts redzams - formāls ieguvums un vides avārijas sekas.

Latvijas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu asociācija apvieno 52 nozares uzņēmumus, kas nodrošina vairāk nekā 95% no visiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Mums ik mēnesi notiek biedru sanāksmes, kurās tiek apspriestas nozares problēmas un veidi, kā tās risināt. Esmu piesardzīgs pret būtisku reformu strauju ieviešanu, krietni drošāka ir nepārtraukta sistēmas pilnveidošana. Šobrīd steidzami būtu jāiegulda darbs VVD procedūru sagatavošanā situācijās, kad tiek konstatēti pārkāpumi. Jāievieš atkritumu apsaimniekošanas darbību apdrošināšana, lai būtu skaidrs naudas līdzekļu avots vides "avāriju" seku likvidēšanā. Man nav zināms neviens gadījums par asociācijas biedru veiktiem rupjiem pārkāpumiem nozarē. Vienmēr šajos vides katastrofu gadījumos figurē iepriekš nezināmas firmiņas.

Nozarē nekādas dižas izmaiņas patlaban manīt nevar. Proti, pirmais lielo investīciju posms ir jau kādu laiku noslēdzies - ir uzbūvēti sadzīves atkritumu poligoni, ir sabūvētas šķirošanas rūpnīcas, poligoniem ir savi plāni attīstīties, atkritumu savācējiem savi. Savukārt konsolidācijas process, kad lielākās kompānijas paplašina savu darbības lauku, pārpērkot mazākās kompānijas, patlaban jau notiek. Bet to procesu nedaudz palēnina tas, ka mazākās kompānijas sagaida lielāku cenu, nekā par to biznesu varētu maksāt. Taču ir skaidrs, ka konsolidācija notiks. Tas ir tikai laika jautājums.

Prognozējams, ka atkritumu pārstrādes joma Latvijā attīstīties. Turklāt līdz šim Latvijā par maz izmantotas "zaļā iepirkuma" priekšrocības. Šis atbalsta instruments ir ļoti būtiski pārstrādes attīstībai. Visticamāk, šajā virzienā tiks ieguldīti lieli līdzekļi, lai izveidotu, piemēram, stikla, papīra, plastmasas un gumijas pārstrādes rūpnīcas, kas ražos gala produktus iedzīvotājiem. Līdz ar atkritumu pārstrādi, attīsies arī dalītā vākšana, par to liecina vairāku citu valstu pieredze. Valsts pārvaldes un industrijas sadarbība būs efektīvāka, ja vairāk problēmu identifikācijā un risinājumos tiks iesaistīti pētniecības institūti. Problēmu loks un sarežģītības pakāpe ir ievērojams, un ne valsts pārvalde, ne zinātnieki, ne nozare atsevišķi nespēs atrast veiksmīgākos risinājumus.

Lasīt vairāk

TOP 5 ZIŅAS

01. "Nordic Plast" par 1,4 miljoniem eiro modernizēs iekārtas

Otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmums SIA "Nordic plast" izsludinājis iepirkumu atkritumu tehnoloģisko pārstrādes iekārtu iegādei un uzstādīšanai un esošo iekārtu modernizācijai par 1,4 miljoniem eiro.

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai, konkurss rīkots, lai modernizētu uzņēmuma esošās iekārtas, uzlabojot procesu elastību, produkcijas kvalitāti un caurlaidību, kā arī samazinot ar manuālo šķirošanu saistītās darbības izmaksas.

Minēto paredzēts panākt, uzņēmumā izveidojot divus jaunus atkritumu pārstrādes mezglus optiskajai šķirošanai un priekšmazgāšanai, tostarp tai nepieciešamās palīgiekārtas, kā arī pilnveidojot esošās centrifūgas, aizstājot tās ar labāk funkcionējošu alternatīvu.

Lasīt vairāk

02. "Clean R" plāno Rīgā izveidot plastmasas maisiņu pārstrādes rūpnīcu

Atkritumu apsaimniekotājs SIA "Clean R" Rīgā plāno izveidot plastmasas atkritumu pārstrādes rūpnīcu, kurā no pārējiem atkritumiem atšķirotām polietilēna un polipropilēna plastmasām tiks ražotas plastmasas granulas.

Uzņēmuma valdes loceklis Guntars Levics skaidroja, ka pārsvarā tiek domāts par plastmasas maisiņu un tamlīdzīgu plēvju, kā arī cietās plastmasas iepakojumu, kas nav PET, pārstrādi. 2017.gada 29.decembri "Clean R" noslēdza līdzfinansējuma līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, kas paredz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 35% no kopējām projekta izmaksām.

Rūpnīca atradīsies Rīgā, tās plānotā jauda tiek prognozēta 10 tūkstoši tonnu gadā. Daļu materiāla, kuru plānots pārstrādāt jaunajā rūpnīcā, "Clean R" jau šobrīd savāc un nodod pārstrādātājiem, galvenokārt ārpus Latvijas.

Lasīt vairāk

03. Līdz 2030.gadam cer visus plastmasas iepakojums izmantot atkārtoti

Eiropas Savienība (ES) janvārī paziņoja par plāniem panākt, lai līdz 2030.gadam visu plastmasas iepakojumu būtu iespējams izmantot atkārtoti vai pārstrādāt, šādi cenšoties samazināt plastmasas atkritumus okeānos un izgāztuvēs.

Plāna mērķis ir nodrošināt, ka pilsoņiem ir vienkāršāk sadalīt, izmantot atkārtoti vai pārstrādāt plastmasu, kā arī izdarīt izvēles, kas videi nodara mazāku kaitējumu.

EK turklāt vēlas samazināt mikroplastikātu izmantošanu, tādu kā kosmētikas līdzekļiem pievienojamās eksfoliācijas granulas, kuru nonākšanai jūras vidē sekas nav zināmas. ES palielinās finansējumu izpētes projektiem, lai attīstītu plastmasas produktus, kurus iespējams labāk pārstrādāt, kā arī labākus pārstrādes procesus.

Lasīt vairāk

04. Rīgā veidos septiņas jaunas metāllūžņu pieņemšanas vietas

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja janvārī atbalstīja septiņu jaunu metāllūžņu apsaimniekošanas vietu izveidi Rīgā. Laukumi atradīsies Aplokciema ielā 3, Lubānas ielā 82, Tekstilnieku ielā 22, Rītausmas ielā 2, Jāņavārtu ielā 21, Starta ielā 7a un Krustabaznīcas ielā 9a.

Vietas, kur paredzēts veidot jaunos metāllūžņu savākšanas un apstrādes laukumus, atrodas ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijās. SIA "Akron Baltic" plāno šajās vietās pieņemt metāllūžņus no fiziskām un juridiskām personām, veikt to šķirošanu pa metāla veidiem, uzglabāt un sagatavot lūžņus transportēšanai gala pārstrādei.

Teritorijās paredzēts veikt manuāli sašķiroto lūžņu sagriešanu un to uzglabāšanu slēgta tipa konteineros. Plānotais kopējais apsaimniekojamo metāllūžņu daudzums ir 21 860 tonnas gadā. Plānots, ka gada laikā tiks savāktas arī aptuveni 120 tonnas svina akumulatoru.

Lasīt vairāk

05. Apvienos uzņēmumus "Eco Baltia vide" un "Eko Reverss"

Vides apsaimniekošanas uzņēmumam SIA "Eco Baltia vide" pārņemot otrreizējo izejvielu tirdzniecības un apstrādes uzņēmuma SIA "Eko Reverss" funkcijas, notiek abu uzņēmumu apvienošana.

"Eco Baltia" vide" direktors Jānis Aizbalts stāstīja, ka, pārņemot "Eko Reverss" funkcijas, "Eco Baltia vide" kļūs arī par lielāko otrreizējā materiāla savākšanas un pārstrādes uzņēmumu Latvijā.

"Eco Baltia vide" līdz 2020.gadam plāno investēt jaunu materiālu pārstrādes līnijās un savākšanas tīkla attīstībā līdz 15 miljoniem eiro.

Lasīt vairāk

Panākumi un neveiksmes

Tendence

Nozares panākumi

Caur asociāciju popularizēs kosmētikas nozari

2017. gada aprīlī vairāki Latvijas kosmētikas nozares pārstāvji dibināja Latvijas Kosmētikas ražotāju asociāciju (LAKRA), kuras mērķis ir popularizēt mūsdienu Latvijas kosmētikas ražotājus un to produktus Latvijā un ārpus tās robežām. Asociācijas mērķi ir gana ambiciozi, tomēr reālisti un nozarei nepieciešami – veidot Latvijas kā kvalitatīvas kosmētikas ražotājvalsts tēlu, uzsvērt produktu kvalitāti, kā arī izglītot par vietējās kosmētikas īpašībām.

Nozares neveiksmes

Jezga ar nelegālajiem atkritumiem

Šovasar pēc plaša ugunsgrēka nelegālā atkritumu glabāšanas vietā Jūrmalā tika konstatēti “robi” atkritumu glabāšanas kontroles jomā. Pēc negadījuma Jūrmalā atklājās arī nelegālas nolietu riepu novietnes. Eksperti jau norādījuši pēc iespējas ātrāk normatīvajos aktos būtu jānodala valsts, atkritumu apsaimniekotāja, uzglabātāja, importētāja un pārvadātāja atbildība, kā arī jāpaplašina un jāizvērš sodu un sankciju klāsts, kas piemērojams pārkāpumu gadījumā. Par nozari atbildīgā ministrija jau

 

Nozares fakti

Izaicinājumi un atbalsts

Atbalsts nozarei

14,68 miljoni eiro ES naudas tiks atkritumu dalītas savākšanas projektiem
Šogad atkritumu apsaimniekošanas nozarei dažādu veidu atkritumu atkārtotas izmantošanas veicināšanai kopumā pieejami 14 683 363 eiro, tajā skaitā Kohēzijas fonda finansējums ir 5 139 177 eiro, bet nacionālais finansējums – vismaz 9 544 186 eiro. Ar minēto finansējumu iecerēts atbalstīt projektus, kas plāno attīstīt atkritumu dalītas savākšanas sistēmu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Atbalstu saņems gan šķiroto atkritumu savākšanas punktu un laukumu izveidei un pilnveidošanai, gan arī savākšanas maršrutu izveidei.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei pieejami 15 miljoni eiro
Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes projektiem līdz pat 2018. gada beigām no Kohēzijas fonda (KF) būs pieejami 15 miljoni eiro. Finansiālais atbalsts tiks sniegts projektiem, kuru ietvaros paredzēts izveidot atkritumu pārstrādes iekārtas un esošu pārstrādes iekārtu jaudu palielināšanu saimnieciskās darbības veicēju produkcijas dažādošanai ar atkritumu pārstrādes produktiem, kas līdz šim nav ražoti, vai būtiskām pārmaiņām vispārējā ražošanas procesā. Finansējums tiks piešķirts par tādiem materiālajiem aktīviem kā ražošanas telpas, darbmašīnas, transportlīdzekļi, iekārtas un aprīkojums, kas ir ieguldījumi pamatlīdzekļos.

Izaicinājumi nozarē

Šķēršļi zaļā iepirkuma veicināšanai
Lai gan Latvija pagājušajā gadā sasniedza mērķi – nodrošināt zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) 15% finansiālo īpatsvaru publiskajos iepirkumos –, joprojām pastāv vairāki šķēršļi ZPI izplatības veicināšanā. Viens no tiem ir informatīvā barjera, proti, iepirkuma speciālistiem trūkst motivācijas un zināšanu ZPI jomā, nav informācijas par videi draudzīgām precēm un pakalpojumiem un to sabiedrisko labumu. Otra izplatītākā ir ekonomiskā barjera, kas ir saistīta ar cenu atšķirībām starp videi draudzīgām precēm un to konvencionālajām alternatīvām. Pastāv arī tehniskās barjeras, kas pamatā saistītas ar videi draudzīgo preču nelielo piedāvājumu tirgū un to šauro sortimentu. Lai veicinātu ZPI izplatību, jau ir sākts darbs pie izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Nozares skaitļos

Virsnozaru īpatsvars

Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR201420152016
Apkopoto uzņēmumu skaits 628 661 644
Darbinieku skaits, tūkst. 19 21 21
Peļņa, milj. EUR 20 18 18
Rentabilitāte, % 1.97 1.95 2.20
Apgrozījums, milj. EUR 995 941 832
Apgrozījuma izmaiņas 7.71 -5.38 -11.62
Lejuplādēt XLS

Virsnozares skaitļos

TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2016. gada apgrozījuma

Tabulā atspoguļoti sekojoši Pakalpojumi rādītāji par 2016 gadu - neto apgrozījums (tūkst., EUR), apgrozījuma izmaiņas pret 2015 gadu procnetos, peļņa (tūkst., EUR), rentabilitāte un darbinieku skaits lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir TOLMETS, SIA, Clean R, SIA, METALEKSPO, SIA, PET Baltija, AS, Cronimet Latvia, SIA. Industrijas nozares ir sekojošas: Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti, Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi, Sadzīves pakalpojumi, Skaistumkopšana, kosmētika

Nosaukums   Nozare 2016. g. neto apgrozījums,
tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas,
pret 2015. g., %
2016. g. peļņa,
tūkst. EUR
Rentabilitāte Darbinieku skaits
1. TOLMETS, SIA
Hika 5, Liepāja, LV-3401 T. 63425200
Metāllūžņi 95 454 -34.3 1 620 1.70% 96
2. Clean R, SIA
Vietalvas 5, Rīga, LV-1009 T. 67111001
Atkritumu izvešana, konteineru noma 32 397 56.14 1 684 5.20% 1503
3. METALEKSPO, SIA
Rencēnu 25a, Rīga, LV-1073 T. 67686242
Metāllūžņi 21 283 1.29 238 1.12% 22
4. PET Baltija, AS
Aviācijas 18, Jelgava, LV-3004 T. 67353441
Otrreizējās izejvielas 18 420 0.87 535 2.90% 136
5. Cronimet Latvia, SIA
Sprīdīša 1, Rīga, LV-1034 T. 26109192
Metāllūžņi 15 346 -15.92 119 0.78% 7
6. G4S Latvia, AS
Stigu 10, Rīga, LV-1021 T. 67516975
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana 14 879 8.25 200 1.35% 1075
7. Getliņi EKO, SIA
Rumbula, Kaudzīšu 57, Stopiņu n., LV-2121 T. 67317800
Atkritumu uzglabāšana, sadzīves tehnikas savākšana 14 197 8.48 594 4.19% 96
8. AURUM INVEST, SIA
Elizabetes 2-217, Rīga, LV-1010 T. 29235889
Juvelierizstrādājumu uzpirkšana 13 219 194.37 48 0.37% 5
9. IMETALS, SIA
Granīta 13a, Rīga, LV-1057 T. 67898676
Metāllūžņi 10 469 -23 3 0.03% 20
10. SANEKSS, SIA
Rīga, Tukuma iela 3-12, LV-1002
Metāllūžņi 10 282 9.6 44 0.43% 12

Viedokļi

Ieva Plaude-Rēlingere, Latvijas Kosmētikas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja
Autors: Ieva Plaude-Rēlingere

Vērojama izaugsme un nostiprinās pašapziņa

Kosmētikas tirgus Latvijā un arī citviet pasaulē turpina attīstīties. Mūsu novērojumi liecina, ka Latvijā patēriņš pieaug, tirgus ir pozitīvi noskaņots un ir redzama iespēja izaugsmei. Tajā pašā laikā ir jānorāda, ka vadošo Latvijas kosmētikas ražotāju pamata tirgus nav Latvija, jo aptuveni 80% no saražotās produkcijas tiek eksportēts, kas norāda ne tikai uz lielu eksporta potenciālu šai nozarei, bet arī Latvijas ražotāju augsto kvalitāti. Kopumā 2017. gads nozarei bijis izaugsmes un pašapziņas lasīt tālāk

Autors: Arnis Vērzemnieks

Apsardzes nozarē kļuvis vieglāk piesaistīt darbiniekus

2017. gads sākās ar jaunām izmaiņām Apsardzes darbības likumā, kas tika pieņemtas jau 2014. gadā. Jaunās prasības paredz jauna veida licences un speciālas prasības vadības centriem. Visiem apsardzes nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, ja tie vēlējās turpināt savu darbību, bija jāizņem jaunās licences. Savukārt tiem uzņēmumiem, kuri vēlējās sniegt arī tehniskās apsardzes pakalpojumus, bija jāuzlabo savi vadības centri atbilstoši jaunajām prasībām. Pēc Valsts policijas datiem – uz septembri lasīt tālāk