Ienākt

Autors: Jānis Baiks (Valmieras domes priekšsēdētājs) Avots: LBGP

Saglabāt līdzsvaru starp atbalstu uzņēmējdarbībai un citām pilsētas prioritātēm

Valmierā kā Vidzemes reģiona ekonomiskajā centrā uzņēmējdarbības vide ir dinamiska un stabila. Attiecība starp jaundibināto un likvidēto uzņēmu skaitu ir pozitīva, kas liecina par uzņēmējdarbībai labvēlīgiem apstākļiem. Valmierā darbojas stabili ražošanas uzņēmumi, ir liels skaits pakalpojumu sniedzēju, tirgotāju un būvniecības uzņēmumu, kas nodrošina darba vietas ne tikai pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem, bet arī cilvēkiem no tālākiem reģioniem un pat Rīgas.

Kā liecina Valmieras Attīstības aģentūras 2017.gadā veiktā uzņēmēju aptauja, uzņēmējdarbībai nepieciešamā infrastruktūra un pakalpojumi (elektroapgāde un gāzes apgāde, telekomunikācijas un IT infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošana, ūdenssaimniecība u.c.) Valmierā  ir ļoti labā kvalitātē. Protams, ņemot vērā uzņēmēju viedokli un vajadzības, nepārtraukti domājam par infrastruktūras pilnveidi. Kā šobrīd viena no aktuālākajām vajadzībām gan no iedzīvotāju, gan uzņēmēju viedokļa ir dzīvojamā fonda paplašināšana.

ES fondu programmu finansējuma piesaiste un ieviešana ir aktuāla, taču bieži vien uzņēmumi atzīst, ka lielās birokrātijas un izvirzīto augsto prasību atbalsta saņēmējiem dēļ, uzņēmumi labāk izvēlas neizmantot valsts un ES fondu atbalsta programmas. Tā nav pozitīva tendence, jo atbalsts uzņēmējiem grantu formā ar katru nākamo ES fondu plānošanas periodu saruks, līdz ar to būtu nepieciešams to maksimāli efektīvi izmantot.

Mēs kā pašvaldība cenšamies saglabāt līdzsvaru starp atbalstu uzņēmējdarbībai un citām pilsētas prioritātēm, īstenojot sabalansētu pilsētas attīstības politiku. Turpinām ieguldīt ievērojamus resursus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu.

Kā liecina Valmieras pilsētas dzimtsarakstu nodaļas statistika, pēdējos gados pilsētā ir pozitīvs dabiskais pieaugums.

Tagad priekšā ir jauns izaicinājums – dzīvojamā fonda nodrošināšana cilvēkiem, kuri vēlas ne tikai strādāt, bet arī dzīvot Valmierā. Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Valmieras Namsaimnieks” ir noslēgusi līgumu par daudzdzīvokļu īres namu būvniecību. Top pirmie divi nami ar 150 dzīvokļiem, dodot iespēju jaunajiem speciālistiem rast dzīvesvietu Valmierā. Jau pavisam drīz tiks organizēta īres tiesību izsole.

Valmieras pilsētas pašvaldība ir uzsākusi apjomīgu projektu – Valmieras Industriālā parka izveidi – vairāk nekā 100ha teritorijā, kas palielinās ražošanai pieejamo platību apjomu. Industriālā parka izveides stratēģiskais mērķis ir efektīva teritoriālā kapitāla izmantošana Vidzemes reģiona konkurētspējīgai izaugsmei un iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai. Šobrīd ir sakārtoti visi ar teritorijas izveidi saistītie juridiskie jautājumi un uzsāktas sarunas par investoru piesaisti.

Tāpat aktīvi turpinām sakārtot ceļu infrastruktūru, nodrošinot ērtu piekļuvi ražošanas uzņēmumiem.