Ienākt

Autors: Andris Rāviņš (Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs) Avots: LBGP

Palielinājies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits

Jelgava attīstās kā industriāla pilsēta, stiprinot tradicionālo nozaru īpatsvaru tautsaimniecībā un palielinot apstrādes rūpniecības saražotās produkcijas eksportu. Neskatoties uz sarežģījumiem ārējos tirgos, 2016.gadā Jelgavā saražotās apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide, salīdzinot ar 2015.gadu, palielinājās par 6%, produkcijas apgrozījums - par 7,3%, bet eksports veidoja 69,3% no produkcijas apgrozījuma. Tas liecina, ka Jelgavas ražotāji atraduši jaunus eksporta tirgus. Pašreiz uzņēmējus apmierina esošais ekonomikas līdzsvars – daudz vienkāršāk ir optimizēt nodokļus, nevis meklēt papildu peļņas iespējas, radot inovācijas. Ir svarīgi atrast efektīvākos veidus, kā stiprināt zināšanu ekonomikas attīstību, celt uzņēmumu konkurētspēju eksportējošās nozarēs, paaugstināt produktivitāti un inovācijas kapacitāti, ko nevar īstenot bez izcilas uzņēmējdarbības vides.

Iedzīvotāju skaits Jelgavā, tāpat kā valstī kopumā, turpina samazināties, lai gan Jelgavā samazinājums ir mazāks nekā citās lielajās pilsētās (labāki rādītāji ir tikai Rīgā), turklāt citu pilsētu vidū mēs izceļamies ar visaugstāko dzimstības koeficientu. Jelgava ir otrajā vietā aiz Rīgas migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem ziņā.

Jelgavā palielinājies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, kā arī turpina augt vidējā darba samaksa mēnesī, savukārt bezdarba līmenis krītas, 2016.gadā vidēji sasniedzot 6,6%. Tieši salīdzinoši zemā atalgojuma dēļ augsti kvalificētie speciālisti, kas dzīvo Jelgavā, darba meklējumos lielākoties devās uz Rīgu, taču 2016.gadā Jelgavā strādājošo jelgavnieku skaits ir palielinājies par 0,4%, bet Rīgā strādājošo jelgavnieku skaits samazinājies par 2,3%.

Būtiskākie pašvaldības ekonomiskie izaicinājumi saistīti ar nepieciešamību veicināt ražojošu uzņēmumu attīstību un investīciju piesaisti, uzlabojot tehnisko infrastruktūru industriālajās teritorijās un sakārtojot degradēto vidi. Tas radītu jaunas darbavietas un nefinanšu investīciju pieaugumu pilsētā, kā arī attīstīt zināšanu un inovāciju attīstības potenciālu atbilstoši darba tirgus prasībām, ieviešot viedas pilsētas risinājumus.

Jelgavai šajā plānošanas periodā pieejamas integrētās teritoriālās investīcijas - integrētu darbību projekti pilsētu ekonomisko, vides, klimata, demogrāfisko un sociālo problēmu risināšanai. Ievērojami ieguldījumi paredzēti arī transporta infrastruktūras uzlabojumiem.

Pašvaldības prioritāte ir pievilcīgas dzīves un darba vides attīstība pilsētā. Tikai veicinot jaunu darbavietu izveidi, nodrošinot pakalpojumu pieejamību, kvalitatīvu dzīves un darba vidi, ceļu tīklu un ērtu sabiedrisko transportu, kas sasaistītu Jelgavu ar apkārtējām teritorijām, tiek radīti apstākļi, lai cilvēki vēlētos šeit dzīvot, strādāt, mācīties un atpūsties.