Ienākt

Autors: Juris Rožkalns (Firmas.lv valdes priekšsēdētājs) Avots: LBGP

“Latvijas biznesa gada pārskats 2015” uzrāda pozitīvu un stabilu uzņēmējdarbības vidi

Gatavojot jau ceturto “Latvijas biznesa gada pārskatu” un apkopojot uzņēmumu iesniegtos finanšu datus par 2014. gadu (pētījuma atlasē ietverti ap 22 000 uzņēmumu, tie veido 98,43% no kopējā uzņēmumu neto apgrozījuma uz 30.09.2015.), jāsecina, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pēc apgrozījuma +1% un rentabilitātes +3,5%, uzņēmējdarbības attīstībā ir vērojama “pozitīvā nulle” jeb stabilitāte.

Uzskatu, ka tas ir milzīgs Latvijas uzņēmēju un kolektīvu panākums. Neraugoties uz iesaldētajiem kaimiņu tirgiem,jaunā ES fondu plānošanas perioda pašu sākumu un negatīvu iedzīvotāju migrācijas saldo, esam nostrādājuši gadu pozitīvi un mācījušies no krīzes. Esam apliecinājuši - Latvijas uzņēmēji ir droši biznesa partneri!

Šobrīd, plānojot 2016. gadu, galvenais uzņēmēju izaicinājums ir saprast, ar kādiem noieta apjomiem var rēķināties dažādās Latvijas industrijās, reģionos, lielo un mazo uzņēmumu segmentā, kā piesaistīt investīcijas attīstībai un meklēt jaunus tirgus, balstoties uz līdzīgu uzņēmumu pozitīvo pieredzi pašu mājās un ārvalstīs.

Ņemot vērā vietējā tirgus stabilitāti, papildus apjomīgam industriju dinamikas pētījumam Firmas.lv un LETA sadarbības projektā īpaša uzmanība veltīta:

• lielo, vidējo, mazo kā arī “gazeļu” uzņēmumu darbībai dažādās industrijās un reģionos,

• reģionālajiem sniegumiem industriju griezumā, kontekstā ar fondu ieguldījumiem, demogrāfiju, ienākumu līmeni sadarbībā ar “Oxford research”,

• ārvalstu investoru ieteikumiem Latvijas ekonomikas attīstībai sadarbībā ar Ārvalstu Investoru padomi Latvijā,

• nodokļu nomaksai uzņēmumos, tajā skaitā sociālo iemaksu apjomam uz vienu strādājošo, dažādās biznesa sfērās, balstoties uz VID datiem,

• gadagrāmatas drukātās un elektroniskās versijas struktūras uzlabojumiem Firmas.lv, kas balstīti uz lietotāju ieteikumiem.

Par “Latvijas biznesa gada pārskata 2015” projekta realizāciju īpašu paldies vēlos pateikt 50 cilvēku lielai darba grupai, sadarbības partneriem un vairāk nekā 60 rakstu autoriem, kuru saraksts publicēts grāmatas noslēgumā.

Esmu pārliecināts, ka apkopotie skaitļi kontekstā ar pētījumiem palīdzēs uzņēmējiem saprast, ar kādiem biznesa rezultātiem rēķināties savā nozarē un reģionā 2015. gadā, un pieņemt pareizos lēmumus attiecībā uz investīcijām un biznesa virzību 2016. gadā.