Ienākt

Pakalpojumi

Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi
Sadzīves pakalpojumi Skaistumkopšana, kosmētika

Industrijas jaunumi

Viedoklis

Drošības nozarē veicina sadarbību ar zinātniekiem

Elīna Egle, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF) valdes priekšsēdētāja

Latvijas drošības nozare turpina attīstīties, un to veicina virkne pasākumu, piemēram, nodibināts Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris, tiek veidota sadarbība ar akadēmisko vidi, tāpat šogad tika parakstīts līgums ar ASV par iepirkumiem aizsardzības vajadzībām. Drošības nozarē joprojām nepieciešams veicināt eksportspēju, lai gan atsevišķas nozares eksportā ir sasniegušas augstu pakāpi, piemēram, IKT, bezpilota sistēmu, satelīttehnoloģiju un kuģubūves uzņēmumi.

Šā gada sākumā DAIF paspārnē tika izveidots Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris (DAK) ar mērķi palīdzēt nozares uzņēmumiem sadarboties ar zinātniskajām institūcijām, iekļauties stratēģiski nozīmīgos un pieaugošos pasaules drošības un aizsardzības tirgos un piegāžu ķēdēs, piedāvājot konkurētspējīgus un inovatīvus duālā pielietojuma produktus. Kopumā DAK vīzija paredz, ka Latvijas drošības un aizsardzības industrijas uzņēmumi un zinātniskās institūcijas kļūst konkurētspējīgi un uzticami pasaules drošības un aizsardzības nozares dalībnieki. Aplēsts, ka projekta īstenošanas rezultātā klastera dalībnieku apgrozījums pieaugs par 6% gadā, vienlaikus pieaugot eksporta apjomam vidēji par 4,5% gadā. Klastera darbību līdz 2020.gadam līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds – 408 000 eiro apmērā, bet pašu līdzfinansējums ir 72 000 eiro.

Uzņēmējiem un zinātniekiem ir pamatīgas iestrādnes duālo produktu ražošanā un radīšanā. Tāpēc klastera ietvaros ir svarīgi koncentrēt resursus drošības tirgus pieprasījuma izpētē un atbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, lai piesaistītu resursus eksporta attīstībai. Augstākā gatavības pakāpe eksportā patlaban ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), bezpilota sistēmu, satelīttehnoloģiju un kuģubūves uzņēmumiem. Savukārt neizsmelts potenciāls ir viedo materiālu, biotehnoloģiju un mākslīgā intelekta plašākā izmantošanā. Plānots, ka klastera ietvaros uzņēmēji un zinātnieki turpinās sadarboties jaunu produktu attīstībai, izmantojot publisko finansējumu, kas drošības un aizsardzības sektoriem būtiski pieaug ES un NATO dalībvalstu un institucionālajos ietvaros.

Kā vēl viens nozari veicinošs faktors ir šā gada sākumā Latvijas parakstītais līgums ar ASV par iepirkumiem aizsardzības vajadzībām, kas nodrošinās vienādotas iespējas abu valstu uzņēmumiem piedalīties otras valsts iepirkumu procedūrās. Šī līguma parakstīšana rada virkni priekšnosacījumu veiksmīgai Latvijas un ASV uzņēmumu sadarbībai gan tehnoloģiju pārņemšanā nozīmīgos Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanas projektos, nodrošinot piegādes ķēdes drošību, gan Latvijas uzņēmumu iesaistei ASV uzņēmumu aizsardzības piegādes ķēdēs. Tādējādi Latvijas uzņēmēji varēs piedāvāt pakalpojumus, komponenšu materiālus un gatavos produktus ASV, gan arī varēs piedalīties iepirkumos starptautisko organizāciju vajadzībām un veidot konsorciju dalībai starptautiskos projektos.

Lasīt vairāk

TOP 5 ZIŅAS

01. Vairākiem pakalpojumiem piemēros reverso PVN

Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas paredz būvniecības pakalpojumiem, elektroniskajām ierīcēm un metālizstrādājumu piegādēm piemērot PVN apgriezto maksāšana kārtību.

Grozījumi PVN likumā paredz ar 2018.gada 1.janvāri paplašināt to nozaru loku, kurās būtu piemērojama PVN apgrieztā jeb reversā maksāšanas kārtība.

Reversā PVN maksāšanas kārtību piemēros būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei, mobilo telefonu, planšetdatoru, klēpjdatoru, integrālās shēmas ierīču un spēļu konsoļu piegādēm, metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem, kā arī sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās sadzīves aparatūras piegādei.

Lasīt vairāk

02. Atvieglo apsardzes sertifikātu saņemšanas kārtību

Ministru kabinets apstiprinājis noteikumus, kas paredz atvieglot nosacījumus apsardzes sertifikāta saņemšanai. Ar noteikumiem ir paplašināts to personu loks, kuras apsardzes sertifikātu varēs saņemt bez pārbaudījuma kārtošanas.

Pārbaudījums nebūs jākārto personām, kuras jau ir ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar profesionālo kvalifikāciju "Drošības speciālists" vai piektā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar profesionālo kvalifikāciju "Drošības dienesta vadītājs", kā arī profesionālo tālākizglītību apsardzes pakalpojumu jomā ar ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Lai pagarinātu apsardzes sertifikāta derīguma termiņu, personai nebūs nepieciešams kārtot pārbaudījumu, ja tā būs apguvusi Pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 84 stundu apjomā vai profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā būs pilnveidojusi savas zināšanas un prasmes mācību kursos 80 stundu apjomā. Vienlaikus paredzēts paaugstināt valsts nodevu apmērus sertifikāta iegūšanai no 18 eiro uz 40 eiro.

Lasīt vairāk

03. Būtiski uzlabojas cenu caurredzamība apbedīšanas jomā

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) novērojumi liecina, ka pagājušā gada otrajā pusē un šogad uzlabojusies situācija cenu norādīšanā apbedīšanas pakalpojumu jomā.

Pagājušā gada sākumā PTAC sāka īstenot uzraudzības projektu apbedīšanas jomā, konstatējot būtiskas problēmas saistībā ar cenu caurredzamību - pakalpojumu cenrāža neesamību vispār vai arī tādus cenrāžus, kuros patērētājam nav pieejama detalizēta informācija par visu pakalpojumā iekļauto pozīciju izcenojumiem.

Tas patērētājiem var radīt būtiskas problēmas salīdzināt pakalpojumu cenas un izvēlēties sev piemērotāko un izdevīgāko. Taču patlaban situācija ir uzlabojusies. 2017.gadā PTAC veic apbedīšanas pakalpojumu cenrāžu uzraudzību, veicot pārbaudes un, pārliecinoties, vai pakalpojumu sniedzēji ir ievērojuši PTAC sniegtos norādījumus.

Lasīt vairāk

04. "Kinetics Nail Systems" piesaista 400 000 eiro

"Nordea" banka piešķīrusi Čiekurkalnā bāzētajam roku un nagu kopšanas kosmētikas produktu ražotājam SIA "Kinetics Nail Systems" 400 000 eiro finansējumu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai un esošo saistību refinansēšanai.

Finansējums tiks ieguldīts jaunu formulu izstrādē, kā arī piedāvājuma paplašināšanā un apgrozījuma kāpināšanā ar mērķi iekarot jaunus tirgus. Uzņēmums līdz 2020.gadam, ieguldot 1,5 miljonus eiro, plāno uzbūvēt jaunu ražotni, paplašinot skaistumkopšanas produktu eksportu uz jauniem tirgiem visā pasaulē.

Jaunā rūpnīca pirmajos trīs darbības gados kāpinātu ražošanas apjomu līdz piecām reizēm, bet piecos gados - līdz pat 10 reizēm. Patlaban ražotājs vairāk nekā 95% no produkcijas eksportē uz vairāk nekā 20 valstīm, piemēram, Irānu, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Saūda Arābiju un Krieviju

Lasīt vairāk

05. Atļauj Lietuvas inkasatoram "Eurocash1" iegūt izšķirošu ietekmi pār "CBL Cash Logistics"

Konkurences padome (KP) atļāvusi inkasācijas pakalpojumu sniedzējam Lietuvā "Eurocash1" iegūt izšķirošu ietekmi pār bankai "Citadele" piederošo inkasācijas pakalpojumu sniedzēju SIA "CBL Cash Logistics”.

Šāds lēmums tika pieņemts, jo apvienošanās rezultātā konkurencei kaitējums netiks nodarīts. KP konstatēja, ka apvienošanās ietekmēs inkasācijas pakalpojumu tirgu, jo pašlaik tirgū ir viens spēcīgs tirgus dalībnieks - AS "G4S".

KP paredz, ka pēc darījuma īstenošanas apvienotais uzņēmums varēs efektīvi konkurēt ar tirgus līderi, tādējādi veicinot konkurences attīstību nozarē. Lietuvas "Eurocash1" Latvijā līdz šim piederēja divi uzņēmumi SIA "Eurocash1" un SIA ""Eurocash1 Latvija".

Lasīt vairāk

Panākumi un neveiksmes

Tendence

Nozares panākumi

Novērš nepilnības atkritumu apsaimniekošanas nozarē

Lai novērstu nepilnības atkritumu apsaimniekošanas nozarē, tika veikti grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, paredzot noteikt, ka atkritumu apglabāšanas tarifā būs jāiekļauj izmaksas attīstībai un pētniecībai saistībā ar apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu. Likumā gan noteikts, ka šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 5 % no visām tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos veidojošajām izmaksām.

Nozares neveiksmes

Augs tarifi par sadzīves atkritumu apglabāšanu

Nākotnē paredzams tarifi par sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugums, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības direktīva par atkritumu poligoniem paredz – līdz 2020. gadam jānodrošina, ka poligonos tiek apglabāti tikai 35 % no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma. Lai to realizētu, poligonos tiek ierīkotas atkritumu priekšapstrādes iekārtas, kas palielinās sniegto pakalpojumu izmaksas.

 

Nozares fakti

Izaicinājumi un atbalsts

Ūdensapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projektiem 69,4 miljoni eiro

Sākoties projektu iesniegšanai jaunajā ES fondu plānošanas periodā, zināms, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas projektu pirmajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir vismaz 69 408 120 eiro. Šajā atlases kārtā lielākais Kohēzijas fonda finansējums – 25,5 miljoni eiro – paredzēts Jūrmalas ūdenssaimniecības pakalpojumu pilnveidošanai, Jelgavā projekta īstenošanai paredzēti vairāk nekā 12,7 miljoni eiro, Mārupei – gandrīz 8,6 miljoni eiro.

Darba drošības uzlabošanai būs pieejami 12,6 miljoni eiro
Jaunajā ES fondu plānošanas periodā darba drošības uzlabošanai būs pieejami 12 643 472 eiro, lai pilnveidotu darba attiecību un darba aizsardzības tiesisko regulējumu, sniegtu atbalstu bīstamo nozaru uzņēmumiem, sniegt konsultācijas un izstrādāt darba vides risku novērtēšanas moduļus un mācību metodiskos materiālus specializēto darba aizsardzības apmācību programmām.

Šķēršļi "zaļā" iepirkuma veicināšanai

Lai gan Latvija pagājušajā gadā sasniedza mērķi – nodrošināt "zaļā" publiskā iepirkuma (ZPI) 15 % finansiālo īpatsvaru publiskajos iepirkumos –, joprojām pastāv vairāki šķēršļi ZPI izplatības veicināšanā. Viens no tiem ir informatīvā barjera, proti, iepirkuma speciālistiem trūkst motivācijas un zināšanu ZPI jomā, nav informācijas par videi draudzīgām precēm un pakalpojumiem un to sabiedrisko labumu. Otra izplatītākā ir ekonomiskā barjera, kas ir saistīta ar cenu atšķirībām starp videi draudzīgām precēm un to konvencionālajām alternatīvām. Pastāv arī tehniskās barjeras, kas pamatā saistītas ar videi draudzīgo preču nelielo piedāvājumu tirgū un to šauro sortimentu. Lai veicinātu ZPI izplatību, jau ir sākts darbs pie izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Nozares skaitļos

Virsnozaru īpatsvars

Uzņēmumi, kuru apgrozījums ir virs 145 000 EUR201320142015
Apkopoto uzņēmumu skaits 621 633 651
Darbinieku skaits, tūkst. 19 19 20
Peļņa, milj. EUR 21 19 18
Rentabilitāte, % 2 2 2
Apgrozījums, milj. EUR 896 989 926
Apgrozījuma izmaiņas -9 10 -6
Lejuplādēt XLS

Virsnozares skaitļos

TOP 10 - lielākie uzņēmumi pēc 2015. gada apgrozījuma

Tabulā atspoguļoti sekojoši Pakalpojumi rādītāji par 2015 gadu - neto apgrozījums (tūkst., EUR), apgrozījuma izmaiņas pret 2014 gadu procnetos, peļņa (tūkst., EUR), rentabilitāte un darbinieku skaits lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir TOLMETS, SIA, METALEKSPO, SIA, Clean R, SIA, PET Baltija, AS, Cronimet Latvia, SIA. Industrijas nozares ir sekojošas: Apsardze, drošības sistēmas un identifikācijas dokumenti, Atkritumu apsaimniekošana, metāllūžņi, Sadzīves pakalpojumi, Skaistumkopšana, kosmētika

Nosaukums   Nozare 2015. g. neto apgrozījums,
tūkst. EUR
Apgrozījuma izmaiņas,
pret 2014. g., %
2015. g. peļņa,
tūkst. EUR
Rentabilitāte Darbinieku skaits
1. TOLMETS, SIA
Hika 5, Liepāja, LV-3401 T. 63425200
Metāllūžņi 145 282 -21.53 -2 436 -1.68% 111
2. METALEKSPO, SIA
Rencēnu 25a, Rīga, LV-1073 T. 67686242
Metāllūžņi 21 012 16.3 93 0.44% 24
3. Clean R, SIA
Vietalvas 5, Rīga, LV-1009 T. 67111001
Atkritumu izvešana, konteineru noma 20 749 16.31 1 728 8.33% 1035
4. PET Baltija, AS
Aviācijas 18, Jelgava, LV-3004 T. 67353441
Otrreizējās izejvielas 18 262 -1.9 790 4.33% 114
5. Cronimet Latvia, SIA
Sprīdīša 1, Rīga, LV-1034 T. 26109192
Metāllūžņi 18 252 -14.47 -326 -1.79% 8
6. IMTL, AS
Rīga, Jauniela 15-3, LV-1050
Metāllūžņi 14 598 -14.75 1 099 7.53% 2
7. Fima, SIA
Dzelzavas 120g, Rīga, LV-1021 T. 67722277
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana 13 849 65.96 2 006 14.49% 79
8. G4S Latvia, AS
Stigu 10, Rīga, LV-1021 T. 67516975
Apsardze: aizsargierīces, sistēmas, videonovērošana 13 744 0.57 149 1.08% 975
9. IMETALS, SIA
Granīta 13a, Rīga, LV-1057 T. 67898676
Metāllūžņi 13 596 -2.48 98 0.72% 20
10. Getliņi EKO, SIA
Rumbula, Kaudzīšu 57, Stopiņu n., LV-2121 T. 67317800
Atkritumu uzglabāšana, sadzīves tehnikas savākšana 13 087 9.95 28 0.21% 92

Viedokļi

Autors: Elīna Egle

Ir iespēja investīcijām labākās darbavietās

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai (DAIF) 2015. gadā pievienojušies 14 un šogad jau seši biedri. Turklāt duālā pielietojuma sektorā – militārām un civilām vajadzībām – tieši nodarbināti vairāk nekā 14 000 cilvēku, kas ir 2,5 % no privātā sektorā strādājošajiem. Šie skaitļi rezonē ar 2 % no IKP aizsardzības vajadzībām, kam ir iespēja kļūt par investīciju labākās darbavietās. Aizsardzības industrijās tradicionāli atalgojums un inovāciju īpatsvars ir virs vidējiem lasīt tālāk

Autors: Ivars Ruņģis

Jāveicina izpratne par projektu vadību

Viena no svarīgākajām problēmām projektu vadības nozarē patlaban ir izpratnes trūkums par projektu vadību un projektu vadītāja profesiju gan valsts pārvaldes, gan biznesa sektorā. Lai gan projektu vadība ir vajadzīga visās nozarēs un jomās, tomēr nozares, kurās projektu vadība ir nepieciešama visvairāk, ir būvniecība, informācijas tehnoloģijas (IT) un kultūra. Neskatoties uz izpratnes trūkumu, projektu vadības speciālisti uzskata, ka tieši projektu vadība varētu būt tā joma, kuru izkopjot lasīt tālāk

Industrijas ziņas

Autors: LETA

Vides apsaimniekotājs "Eco Baltia vide" decembra sestdienās pieņems vieglo automašīnu riepas

Rīga, 13.dec., LETA. Ņemot vērā iedzīvotāju interesi, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" decembra sestdienās no privātpersonām pieņems vieglo automašīnu riepas, aģentūru LETA informēja uzņēmumā. Riepas "Eco Baltia vide" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā sestdienās tiks pieņemtas no plkst.9 līdz plkst.14. Uzņēmumā atgādināja, ka gada laikā viena privātpersona var nodot četras vieglās automašīnas riepas bez maksas. Līdz pat gada lasīt tālāk

Autors: LETA

Viesnīcā "Baltic Beach Hotel & Spa" atklāta lāzerdermatoloģijas klīnikas "Era Esthetic" filiāle

Rīga, 11.dec., LETA. Viesnīcā "Baltic Beach Hotel & Spa" pagājušajā nedēļā atklāta lāzerdermatoloģijas klīnikas "Era Esthetic" filiāle, aģentūru LETA "Era Esthetic" direktore Jūlija Jurgele. Klīniku tīkls "Era Esthetic" Baltijas valstīs strādā jau 10 gadus, no kuriem trīs gadus klīnika pārstāvēta Latvijā, Rīgā. "Era Esthetic" strādā ir klīnikas arī Lietuvā un Vācijā, kuru klāsts papildināts ar Jūrmalas filiāli. Klīnikas izveidē ieguldīto investīciju apmēru Jurgele atteicās atklāt. Turpmāk lasīt tālāk

Autors: LETA

Notiks "Aizkraukles KUK" valdes locekļa pretendentu vērtēšana intervijās

Jelgava, 11.dec., LETA. Šodien Aizkraukles novada pašvaldībā notiks atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Aizkraukles KUK" valdes locekļa pretendentu intervijas, aģentūru LETA informēja Aizkraukles novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Bistere. Kopumā konkursā uz amatu saņemti astoņi pieteikumi, bet pārrunas tiks veiktas ar pieciem kandidātiem. Pretendentus intervēs apstiprināta komisija, kuras sastāvā ir novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums (Vidzemes lasīt tālāk

Visas ziņas >>>