Ienākt

Galvenie rādītāji, secinājumi, metodika Industriju īpatsvars pēc apgrozījuma
Demogrāfija Labklājība
Industriju apgrozījuma izmaiņas 2015 gadam pret 2014 gadu Industrijas pēc 2015 gada peļņas
Industrija skaitļos, pa virsnozarēm Industrija skaitļos, pa apgrozījuma līmeņiem
Gazeles – straujāk augošie uzņēmumi ES fondi
Kā uzņēmumiem dzīvot pēc ES fondiem? Ārvalstu investoru padome Latvijā
Eksportētāju TOP Jaunie tirgi - ne tikai atrast, bet arī saglabāt
Altum – startup Startup Kā Latvijā izaudzēt vienradzi?
Biedrību TOPs Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101

Ārvalstu investoru padome Latvijā

Ārvalstu uzņēmumi Latvijā Uzņēmējdarbības vides jomas, kurās ārvalstu investori sniedza ieteikumus tiekoties ar Latvijas valdību

Ģirts Greiškalns, ĀIPL Izpilddirektors

Pēdējie divpadsmit mēneši Eiropas un pasaules politikā un ekonomikā ir bijuši pārmaiņu pilni. Arī nākamie solās būt līdzīgi – Eiropā aktuāls jautājums par Eiropas Savienības nākotni un to, kā sakārtot bēgļu jautājumu, vairākās politiski un ekonomiski ietekmīgās valstīs gaidāmas vēlēšanas, ekonomiskās izaugsmes tempi atpaliek no vēlamā. Ja domājam par investīcijām, tad tieši grūti paredzamas pārmaiņas, neprognozējamība un nestabilitāte ir faktori, kas neveicina to pieplūdumu.

Turpinoties nenoteiktībai un ģeopolitiskiem saspīlējumiem, investoru aktivitāte turpinās būt piesardzīga un ar to jārēķinās arī Latvijā, kur ārvalstu investīciju apjoms jau pēdējos trīs gadus ir ar lejupejošu tendenci. Valdība nevar tieši ietekmēt ārējos faktorus, taču tā noteikti var risināt iekšējās problēmas. Latvijas gadījumā jārunā par to, kāda ir kopējā uzņēmējdarbības vide un investīciju klimats, ko varam šeit piedāvāt gan vietējam, gan ārvalstu uzņēmējam. Jārunā par to, vai uzņēmējs un investors Latvijā var justies drošs par savu veikto ieguldījumu.

Laikā, kad kopējā ekonomiskā aktivitāte samazinās, ļoti nozīmīgi kļūst tie faktori, kurus straujas attīstības laikā var atļauties neievērot. Ja krīzes gados tika virzītas reformas uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, tagad tās kļuvušas gausākas vai pilnībā apstājušās. Ārvalstu investoru padome Latvijā (ĀIPL) šogad, tiekoties ar valdību, primāri uzsvēra nepieciešamību ar jaunu sparu atgriezties pie reformām. Uzskatām, ka šis ir vienīgais veids, kā sekmēt uzņemējdarbību un attīstīt Latviju par pašsaprotamu ārvalstu investīciju mērķvalsti.

Nozīmīgākās jomas, kuras ĀIPL šogad uzsvēra, tiekoties ar valdību: pirmkārt, tiesiskās vides sakārtošana, lai nodrošinātu raitākus tiesvedības procesus, lielāku uzticamību un caurskatāmību tiesu sistēmā, sakārtotu līgumsaistību izpildi, tai skaitā, maksātnespējas procesa sakārtošana; otrkārt, kā steidzami jārisina jautājumi, kas saistās ar demogrāfiju, darbaspēka pieejamību un kvalitāti Latvijā; treškārt, Latvijai pilnvērtīgi jāspēj izmantot priekšrocības, ko dod valsts dalība OECD, jo īpaši, izmantojot organizācijas zināšanas strukturālo reformu jautājumos. Visbeidzot, ārvalstu investoru skatījumā ēnu ekonomika šobrīd jūtami iedragā Latvijas tēlu starptautiskajā biznesa vidē, jo tā būtiski apgrūtina konkurētspēju godīgiem uzņēmumiem.

Uz augšu