Ienākt

Galvenie rādītāji, secinājumi, metodika Industriju īpatsvars pēc apgrozījuma
Demogrāfija Labklājība
Industriju apgrozījuma izmaiņas 2015 gadam pret 2014 gadu Industrijas pēc 2015 gada peļņas
Industrija skaitļos, pa virsnozarēm Industrija skaitļos, pa apgrozījuma līmeņiem
Gazeles – straujāk augošie uzņēmumi ES fondi
Kā uzņēmumiem dzīvot pēc ES fondiem? Ārvalstu investoru padome Latvijā
Eksportētāju TOP Jaunie tirgi - ne tikai atrast, bet arī saglabāt
Altum – startup Startup Kā Latvijā izaudzēt vienradzi?
Biedrību TOPs Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101

ES fondiKoējais ES fondu ieguldījums reģionos ES fondu projektu finansējums sadalījumā pa reģioniem
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

ERAF – fonda ietvaros tiek sniegta palīdzība mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

ESF– tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

Kohēzijas fonds (KF)

KF ir viens no ES reģionālās politikas finanšu instrumentiem, kura mērķis ir izlīdzināt valstu starpā pastāvošās ekonomiskās un sociālās atšķirības.

Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (ELFLA)

ELFLA – fonda mērķis ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju, sakopt vidi, atbalstīt lauku novadu pārvaldību, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti laukos.

Eiropas Zivsaimniecības Fonds (EZF)

EZF – tā mērķis ir uzlabot nozares konkurētspēju un palīdzēt tai kļūt ekoloģiski, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgākai.

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (ELVGF)

ELVGF atbalsta lauksaimniecības pārstrukturēšanas un lauku attīstības veicināšanas pasākumus.

2014. gadā sākās jaunais plānošanas periods ES fondu apguvē. Vislielāko aktivitāti naudas apgūšanā uzrādīja Pierīgas reģions 2014. gadā palielinot kopējo ES fondu apguvi no 400 milj., EUR līdz 503 milj., EUR. Pārējos reģionos šajā laikā bija novērojams ļoti neliels pieaugums (Zemgale) vai arī kritums (Vidzeme, Kurzeme un Latgale). Neskatoties uz lielo fondu apguvi kopumā, rēķinot uz vienu iedzīvotāju Pierīgas reģions ir saņēmis salīdzinoši mazāk ES fondu finansējumu nekā pārējie. Aplūkojot ES fondu ietekmi uz uzņēmumu darbības rādītājiem reģionos nevar novērot korelāciju starp ES fondu finansējuma samazinājumu un uzņēmumu apgrozījuma vai peļņas izmaiņām. Vislielākais ES fondu finansējuma samazinājums bija novērojams Pierīgas reģionā savukārt vislielākais kopējais apgrozījuma kritums (Pēc firmas.lv aprēķina) bija Latgalē. Tomēr kopumā vērtējot uzņēmumu attīstības rādītājus var novērot, ka periodos, kad ES fondu ieguldījums bija lielāks, uzņēmumi straujāk pieaudzēja apgrozījumu, bet samierinājās ar mazākiem peļņas rādītājiem. Kopumā ES fondu ietekme uz uzņēmumu attīstības rādītājiem nav ļoti liela tomēr ievērojamais fondu samazinājums no 1,3 miljardiem uz 750 miljoniem valstī kopumā periodā 2014-2015 (RAIM dati) noteikti ir bijis viens no faktoriem, kas negatīvi ir ietekmējis uzņēmumu izaugsmes tempus. Savukārt pieaugošie peļņas rādītāji norāda uz uzņēmēju vēlmi gūt finansiālu labumu no iepriekš veiktajiem ieguldījumiem, kā arī mazāku ticību pietiekami straujai tālākai tirgus attīstībai.

Uz augšu