Ienākt

Galvenie rādītāji, secinājumi, metodika Industriju īpatsvars pēc apgrozījuma
Demogrāfija Labklājība
Industriju apgrozījuma izmaiņas 2015 gadam pret 2014 gadu Industrijas pēc 2015 gada peļņas
Industrija skaitļos, pa virsnozarēm Industrija skaitļos, pa apgrozījuma līmeņiem
Gazeles – straujāk augošie uzņēmumi ES fondi
Kā uzņēmumiem dzīvot pēc ES fondiem? Ārvalstu investoru padome Latvijā
Eksportētāju TOP Jaunie tirgi - ne tikai atrast, bet arī saglabāt
Altum – startup Startup Kā Latvijā izaudzēt vienradzi?
Biedrību TOPs Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101

Altum – startup

Biznesa uzsācējiem šodien iespējas plašākas nekā jebkad iepriekš
Reinis Bērziņš, Attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes priekšsēdētājs

Uzņēmumu iespējas saņemt finansējumu esoša biznesa attīstīšanai šodien ir lielas, nauda ar dažādiem nosacījumiem pieejama gan bankās, gan pie citiem privātajiem finansētājiem. Taču, ja ir runa par finansējumu biznesa uzsākšanai vai pat vēl tikai idejas attīstībai agrīnā stadijā, iespēja finanšu tirgū dabūt naudu ir mazāka. Tam ir objektīvs iemesls – nepārbaudītas idejas vai iepriekšējas biznesa pieredzes trūkuma dēļ finansēšanas riski ir augstāki, finansētājam var trūkt pārliecības par projekta izdošanos.

Taču ir laba ziņa – gadījumos, kad paaugstinātu risku dēļ nauda privātajā tirgū nav pieejama, uzņēmums var doties uz Attīstības finanšu institūciju ALTUM, kas ar savu piedāvājumu papildina privāto finansējumu ikvienā uzņēmuma izaugsmes stadijā.

Laika periodā līdz 2020.gadam ar Starta programma palīdzību plānojam biznesa uzsācēju aizdevumos un mikrokredītos izsniegt vēl 32 miljonus eiro. Jāpiebilst, ka Starta programma piedāvā labas likmes un aizdevuma apjoms ir no 2000 eiro līdz pat 150 000 eiro.

Jārēķinās arī, ka aizdevums ir konkrētas un terminētas saistības, tāpēc tas var nebūt labākais risinājums uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu, ar dažādām tehnoloģijām vai inovatīviem risinājumiem saistītām un investīciju un laika ziņā ietilpīgām idejām. Gan lielo apjomu dēļ, gan arī tāpēc, ka sākotnējā stadijā ir grūti prognozēt, kurp un kā ideja attīstīsies, tieši kādas investīcijas būs nepieciešamas un kad sāks veidoties stabili ienākumi. Šādos gadījumos piemērotāks būs riska kapitāls. Turklāt tas ir ne tikai finansējums naudas izteiksmē, bet arī investora pieredze un zināšanas.

Mēs esam novērojuši, ka šādu lielo ideju attīstībā viens no svarīgākajiem faktoriem nav ideja (tā vēl var simtkārt mainīties), bet gan komanda un tās degsme. Ar ALTUM ieguldījumu riska kapitāla fondos ir tapuši daudzi Latvijā zināmi veiksmes stāsti, to vidū arī labi zināmie Air Dog, Edurio, Sonarworks, Naco Technologies un daudzi citi.

Analizējot tirgu, redzam, ka privātais finanšu sektors labprāt finansē uzņēmumus ar pieredzi un stabilu izaugsmi. Savukārt uzņēmumi bez iepriekšējas darbības pieredzes, tādi, kas tikai sper pirmos soļus biznesā, ir tiešs ALTUM darbības lauks. Biznesa uzsācējiem – gan tradicionālajiem jeb, tā dēvētajiem dzīvesstila biznesiem, gan tehnoloģiskajiem uzņēmumiem ar augstu pievienoto vērtību jeb start-up uzņēmumiem, ALTUM piedāvā plašu iespēju klāstu. Tieši divu pēdējo gadu laikā esam dažādos veidos atbalstījuši vairāk nekā 1100 biznesa uzsācējus, kopējam atbalsta apjomam sasniedzot 21 miljonu eiro.

Tradicionālajiem biznesiem, kuri var pietiekami precīzi prognozēt gan savas vajadzības (izdevumus), gan potenciālos ieņēmumus, piemērotāks finansējuma veids būs aizdevums. Tas ir savā būtībā vienkāršs un izdevīgs rīks. Tieši biznesa uzsācēju vajadzībām īpaši veidota, Latvijā unikāla ir ALTUM Starta programma, kas ir ļoti pieprasīta un plaši izmantota. Tā piedāvā finansējumu gan projektiem, kas atrodas pašā sākuma punktā, uzņēmējiem bez iepriekšējas biznesa pieredzes un nopietna nodrošinājuma, gan uzņēmumiem, kas pirmo pieredzi jau guvuši (līdz trīs gadu vecumam), un ir sapratuši, kurā virzienā vairāk jāstrādā. Pēdējo piecu sešu gadu laikā Starta programma ir atbalstījusi teju 1800 biznesa uzsācēju projektus par kopējo summu vairāk nekā 31 miljons eiro, populārākās atbalstītās nozares ir apstrādes rūpniecība, dažāda veida pakalpojumi, arī ēdināšanas un viesmīlības bizness.

Šobrīd gatavojam arī Latvijā līdz šim nebijušu pakalpojumu – akcelerācijas fondus, kas domāti ļoti agrīnas stadijas start-up uzņēmumiem gan tirgus un biznesa modeļa izpētei, gan jau tālākai biznesa attīstībai. Akcelerācijas fondiem ALTUM paredzēti 15 miljonus eiro, savukārt kopumā riska kapitāla ieguldījumiem, tai skaitā jau tālākās uzņēmuma attīstības stadijās, tuvākajos gados no Eiropas Reģionālā attīstības fonda paredzēti 85 miljoni eiro, kas palīdzēs tapt arvien jauniem veiksmes stāstiem.

Kā organizācija, kas strādā ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, jau laikus plānojam citus finansējuma avotus mūsu finanšu instrumentu finansēšanai un nopietni raugāmies uz starptautiskajiem finanšu tirgiem. Viens no piemēriem ir Eiropas Investīciju fonds, kurā esam iesnieguši vairākus finansēšanas projektus, kopumā par 180 miljoniem eiro.

10 fakti par biznesa uzsācējiem Latvijā

10 fakti par biznesa uzsācējiem Latvijā (turpinājums)

Uz augšu