Ienākt

Autors: Kristaps Ceplis (biedrības "Zaļās mājas" valdes loceklis) Avots: LBGP

Meža nozare saglabās tautsaimniecības līdera pozīcijas

Nozares speciālistu vidū ir pārliecība, ka izaugsme var būt vēl ievērojamāka, ar nosacījumu, ka praksē tiek aktīvāk iedzīvinātas mūsu laikmetam piemērotākas mežsaimniecības metodes. Patlaban ir sasniegta ļoti augsta nozares vērtība, tomēr pieauguma potenciāla īstenošanai būtiski ieviest mūsdienīgas zināšanas un tehnoloģijas. Meža nozare nedrīkst apstāties savā izaugsmē. Latvijai ir labs potenciāls gan vairot iegūstamās koksnes apjomu, gan plašāk izmantot šo unikālo pašmāju resursu. Neapšaubāmi vieni no pasaules līderiem gan mežsaimniecības, gan koksnes izmantošanas jomā ir mūsu Ziemeļvalstu kaimiņi, kuru pieredzes analīze mums palīdzēs izvēlēties savu attīstības ceļu.

Nevienam ekonomiski aktīvam cilvēkam Latvijā nav noslēpums, ka meža nozare ir viens no mūsu valsts ekonomikas stūrakmeņiem, un nozares rādītāji ļoti precīzi atbilst līdera statusam – vairākus gadus pēc kārtas meža nozares pieaugums ir pakāpeniski stabils, bez kritumiem un lieliem izrāvieniem. Vērotājam no malas apgrozījuma pieaugums par dažiem procentiem gadā varētu šķist maznozīmīgs, bet ir jāsaprot, ka Latvijas meža nozare šobrīd ir sasniegusi ļoti augstu bāzes vērtību un esošajā situācijā jebkāds izaugsmes rādītājs jau ir sasniegums. Turklāt viss meža nozares pieaugums pēdējos 15 gados ir balstīts tieši uz koksnes pārstrādi un augstvērtīgu produktu ražošanu – nozares eksporta vērtība kopš 2000. gada ir augusi vairāk nekā trīs reizes, bet koksnes ciršanas apjoms ir saglabājies aptuveni 12 miljonu kubikmetru apjomā. Ja nenotiks nekādi spēcīgi ārējie satricinājumi, sagaidāms, ka meža nozares apgrozījums attiecībā pret 2015. gadu šogad pieaugs par 3–4 %. Straujāku izaugsmi kavē nelabvēlīgās produkcijas cenu izmaiņas atsevišķos tirgos, kuru Latvijas uzņēmumi kompensē ar nepārtrauktiem ieguldījumiem tehnoloģiskā procesa modernizēšanā un jaunu, vērtīgāku produktu radīšanu un realizēšanu. Paralēli esošo ražotņu modernizēšanai joprojām liela uzmanība tiek veltīta ekonomikas risku diversificēšanai. Tieši ražošanas līniju modernizācija un strādāšana plašākā noieta tirgū ir ļāvuši nozarei augt, neraugoties uz ekonomikas svārstībām. Attiecībā uz 2017. gadu šā brīža prognozes ir mēreni pozitīvas – sagaidāms, ka meža nozares izaugsme būs līdzīga 2016. gada rādītājiem, pieaugot aptuveni 5 % robežās. Nozares speciālistu vidū ir pārliecība, ka izaugsme var būt vēl ievērojamāka, ar nosacījumu, ka praksē tiek aktīvāk iedzīvinātas mūsu laikmetam piemērotākas mežsaimniecības metodes. Patlaban ir sasniegta ļoti augsta nozares vērtība, tomēr pieauguma potenciāla īstenošanai būtiski ieviest mūsdienīgas zināšanas un tehnoloģijas. Meža nozare nedrīkst apstāties savā izaugsmē. Latvijai ir labs potenciāls gan vairot iegūstamās koksnes apjomu, gan plašāk pielietot šo unikālo pašmāju resursu. Neapšaubāmi vieni no pasaules līderiem gan mežsaimniecības, gan koksnes izmantošanas jomā ir mūsu Ziemeļvalstu kaimiņi, kuru pieredzes analīze mums palīdzēs izvēlēties savu attīstības ceļu. Šis nav vienkārši risināms jautājums, tā lielā mērā ir politiska izšķiršanās, taču veids, kā meži tika audzēti pirms simts gadiem, ir ļoti atšķirīgs no mūsdienu situācijas, un 21. gadsimtā ir ļoti efektīvas metodes, kā būtiski palielināt iegūstamās koksnes apjomu.