Ienākt

Joprojām ES Fondu gaidas

Autors: Teksts: RAIVIS SPALVĒNS, foto: LETA

Joprojām ES fondu gaidās

EKONOMIKĀ IEPLUDINĀS 4,4 MILJARDUS EIRO Latvijai kā ES dalībvalstij ir pieejams ES struktūrfondu (SF) un Kohēzijas fonda (KF) finansiālais atbalsts, kas ir ES reģionālās izlīdzināšanas politikas īstenošanas instrumenti.Iepriekšējā 2007.–2013. gada plānošanas periodā ES Latvijā kopumā ieguldīja 4,53 miljardus eiro. Visvairāk naudas – 3,2 miljardi eiro – tika darbības programmai “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 583 miljoni eiro – darbības programmai “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, bet 696 miljoni eiro – darbības programmai