Ienākt

Latvijas kopējie rādītāji


2014. gadā 122000 uzņēmumu ir iesnieguši gada pārskatus. Kopējais to neto apgrozījums sastāda 52.92 miljardus EUR. Salīdzinot ar 2013. Gadu, to apgrozījums ir nedaudz samazinājies. Latvijas Biznesa gada pārskatā apkopoti 21808 uzņēmumi, kuru:

Apgrozījums ir 52.09 miljardi EUR, kas sastāda 17,9% no kopējā gada pārskatus iesniegušo uzņēmumu skaita, bet 98.4 % no kopējā apgrozījuma. 2014. gadā ir krities kopējais apgrozījums par 0.97 % salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Kopējā peļņa 1.84 miljardi EUR, kas ir pieaugusi par 1.84 miljardiem EUR. Tas ir pozitīvi vērtējams fakts, jo pieaugums ir noticis uz rentabilitātes pieauguma rēķina.

Kpējais darbinieku skaits ir 540 tūkstoši, un tas ir pieaudzis salīdzinot ar 2013. gadu