Ienākt

Autors: Ivo Kušķis (SIA “Studio Moderna” direktors) Avots: LBGP

Konkurence pieaug un kļūst agresīvāka

Kādi bija galvenie biznesu ietekmējošie faktori 2012.–2013. gadā?
2012. un 2013. gads Latvijas tirdzniecības nozarē ir raksturojams kā stabils periods, attīstībai kopējot kopējās ekonomikas izaugsmes virzienu. Televīzijas veikali turpina piedzīvot rentabilitātes kritumu. Līdzīga tendence ir saistāma arī ar drukātajos medijos izvietoto tirdzniecības kanālu sasniegtajiem rezultātiem. Savukārt internets sasniedz apgrozījuma izaugsmi. Patērētāju uzvedības maiņas dēļ kopējā preču klāstā samazinās impulsa preču īpatsvars, kā arī preces ar zemākiem uzcenojumiem ieņem arvien lielāku un lielāku daļu kopējā pārdošanas apjomā.

Kāda ir Jūsu vadītā uzņēmuma perspektīva 2014. gadā?
stratēģijai, “Studio moderna” izdevās pārvarēt krīzes gadus, un, skatoties arī nākotnē, uzņēmums viennozīmīgi attīstīsies ne tikai paplašinot piedāvāto preču klāstu, bet arī turpinās pārdošanas formu, veidu un vietu dažādošanu. Izaugsmes perspektīvas “Studio Moderna” saskata, tikai attīstot esošo un papildinot ar vēl neapgūto gan servisa, gan arī formas un satura virzienos.

Kas ir Jūsu biznesa/nozares galvenie šķēršļi un izaicinājumi? Kā tos pārvarēt?
Kā pirmais izaicinājums 2014. gadā ir eiro ieviešana un tam sekojošais eiro lietošanas sākumperiods, kas liek vēl operatīvāk sekot patērētāju uzvedības modeļu maiņām, likumu prasībām un citām naudas maiņas radītajām izmaiņām. Tirdzniecības nozare Latvijā jau saskaras un turpmāk tikai asāk izjutīs patērētāju uzvedības maiņu gan samazinājuma iedzīvotāju skaitā, gan vecuma struktūras dēļ. Izmaiņas sabiedrības novecošanas virzienā liks būtiskāk pievērsties mazāk turīgo vecāko patērētāju mērķa grupai. Savukārt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju emigrācijas dēļ problēmas būs jārisina darbaspēka nodrošināšanā. Un vienīgais veids veiksmīgai situācijas pārvaldīšanai ir veidot uz klientu orientētu servisu, ievērot precīzu pakalpojumu un preču atbilstību konkrētām mērķa grupām, kā arī tehnoloģiju un inovāciju izmantošana visos biznesa procesos.

Kādu atbalstu sagaidāt no valsts, Eiropas Savienības?
No valstiskā sektora kā svarīgākais tiek sagaidīta paredzama nodokļu un biznesa vides izveidošana, kā arī tiesiskuma nodrošināšana.

Kā Jūs raksturotu konkurenci Jūsu biznesa nozarē?
Konkurence visos faktoros saasinās un kļūst saspringtāka, gan attīstoties esošajām kompānijām, gan rodoties jauniem un ar citu redzējumu apveltītiem uzņēmumiem. Ja šī konkurence ir progresu veicinoša un liek uzņēmumiem attīstīties un kļūt klientiem tuvākiem, saņemot izdevīgākus pakalpojumus, tad tomēr ar nožēlu ir arī jāatzīst, ka “netīrā” konkurence, pārdodot viltotas preču kopijas un nelikumīgi izmantojot sev nepiederošos zīmolus, joprojām ir ikdiena, kurai nav samazināšanās tendences.