Ienākt

Autors: Rūta Vilsone (SIA “Baltic Cosmetic Holding” valdes locekle) Avots: LBGP

Konkurenci palielina SPA attīstīšanās kaimiņvalstīs

Kādi bija galvenie biznesu ietekmējošie faktori 2012.-2013. gadā? Kādu perspektīvu saskatāt 2014. gadā?
Galvenie biznesu ietekmējošie faktori bija patērētāju vajadzību un inovāciju mijiedarbība. Tas sekmēja strauju SPA un skaistumkopšanas pakalpojumu sektora izaugsmi. Svarīgs ir arī patērētāju maksātspējas pieaugums, kas veicināja klientu skaita palielināšanos. Visstraujākais apgrozījuma pieaugums bija vērojams tirdzniecības centru salonos. Tas zināmā mērā bija saistīts ar patērētāju uzvedības maiņu – vēlmi saņemt kombinētos pakalpojumus. “Baltic Cosmetic Holding” darbība ir cieši saistīta arī ar līdzās pastāvošo nozari – kosmētisko līdzekļu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Eiropā lielie skaistumkopšanas produktu zīmoli pēdējos gados attīstās ļoti strauji. Produkti tiek uzlaboti, tiek izstrādātas dažādas inovācijas. Tas savukārt ietekmē sniegto pakalpojumu kvalitāti, jo “Kolonnas” salonos tiek strādāts tikai ar Eiropā atzītiem selektīvās kosmētikas produktiem. “Kolonnas” skaistumkopšanas salonu tīkla perspektīva 2014. gadā ir tūrisma pieaugums. Tas radīs arī SPA pakalpojumu pieprasījuma palielināšanos. SPA pakalpojumus Latvijā raksturo augsta kvalitāte un zemākas cenas nekā citur Eiropā.

Kādi ir skaistumkopšanas nozares galveni šķēršļi un izaicinājumi?
Viens no šķēršļiem ir skaistumkopšanas speciālista amata apgūšanas augstās izmaksas, kā arī lielais profesionālo kursu skaits valstī. Profesionālajai izglītībai nav vienotu standartu un kvalitātes kritēriju. Vairāk nekā puse uzņēmumu Latvijā nespēj nodrošināt saviem darbiniekiem tālākizglītību, un darba atalgojums ir ļoti nepastāvīgs. Kā draudu nozarei noteikti var minēt arī straujo SPA attīstību Lietuvā un Igaunijā.

Kā Jūs raksturotu konkurenci skaistumkopšanas nozarē?
Latvijā skaistumkopšanas pakalpojumu tirgus ir ļoti sadrumstalots, tādēļ lielākajiem uzņēmumiem jāraugās plašākā mērogā. Mūsdienās konkurence nepastāv tikai vienas nozares vai valsts ietvaros. Ir jātur roka uz pulsa, lai sekotu līdzi tendencēm, piedāvājumam un zinātniskajām novitātēm pasaules līmenī.

Kādas ir prasmes, vērtības, ko meklējat jaunajos darbiniekos?
Skaistumkopšanas nozares darba tirgus ir ļoti aktīvs un pārsvarā to veido gados jauni speciālisti. Primārais kritērijs ir profesionālās prasmes un izglītība, tieši tādēļ paši uzņemamies rūpes par esošo darbinieku tālākizglītību. Orientējamies uz personībām ar augstu iniciatīvu un spēju būt organizētam, kas īpaši attiecināms uz objektiem ar augstu klientu noslodzi.

Kādu atbalstu sagaidāt no valsts un no Eiropas Savienības?
No valsts sagaidām stabilu un taisnīgu nodokļu sistēmu.

Kāds ir Jūsu ieteikums topošajiem uzņēmējiem?
Topošajiem uzņēmējiem ieteiktu nebaidīties no jaunām idejām un mācēt savu biznesu saskatīt ar darbinieku, klientu un sabiedrības acīm. Kādreiz “Kolonnas” saloniem liela uzdrīkstēšanās bija ieiešana tirdzniecības centros, kas pirms vairākiem gadiem likās neordināra ideja. Patlaban tolaik pieņemtie lēmumi ir attaisnojušies.