Latvijas biznesa gada pārskats

Latvijas biznesa gada pārskats 2021

Covid-19 krīze sekmējusi arī jaunu uzņēmumu veidošanos

Leons Līdums (Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs )

Apvienotā Aizkraukles novada trīs lieli uzņēmējdarbības vaļi ir elektroenerģijas ražošana, kokapstrāde un lauksaimniecība. Aizkrauklē atrodas 2020.gada Latvijas vērtīgākā uzņēmuma "Latvenergo" Pļaviņu HES ražotne. Nozīmīgi uzņēmumi gan Latvijas, gan arī pasaules tirgū ir SIA "LatGran", kas nodarbojas ar industriālo kokskaidu granulu ražošanu un realizāciju, SIA "Jeld-Wen Latvija", kas nodarbojas ar dažāda veida durvju ražošanu un SIA "AKZ", kas nodarbojas ar kokmateriālu ražošanu un tirdzniecību. Apvienotajā novadā ir daudz lauksaimniecības zemju, kuras ļauj attīstīties zemnieku saimniecībām un uzņēmējiem. Piemēram, SIA "Pilsjejas" nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību, Aizkraukles rajona ZS "Ģēģeri" nodarbojas ar graudaugu audzēšanu.

Arī apvienotajā Aizkraukles novadā daudzi uzņēmumi Covid-19 krīzes laikā saskarās ar ekonomiskām grūtībām, it sevišķi nesen dibināti, mazi uzņēmumi, bet arī erudītākiem uzņēmumiem uz laiku bija jāpārtrauc vai ievērojami jāsamazina sava darbība un darbinieku darba laiks. Covid-19 krīze sekmējusi arī jaunu uzņēmēju izveidošanos apvienotajā novadā. Visvairāk jaunie uzņēmēji sarosījušies Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses, Pļaviņu novados, mazāk Neretas novadā. Piemēram, piedāvājot SUP dēļu nomu, naktsmītņu pakalpojumu jomā izveidoti glempingi. Seces pagastā ir izveidots jauns uzņēmums, kurš, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, tuneļos audzē zemenes un avenes.

Aizkrauklē sākti un tiek īstenoti vairāki infrastruktūras projekti. Jaunceltnes Gaismas ielas teritorijā, kā arī teritorijā Mednieku un Gaismas ielā notiek esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām.

Novadā arī pašlaik ir pievērsta uzmanība industriālo teritoriju, infrastruktūras un ceļu sakārtošanai, un nākotnē plānoti projekti šajās jomās, kā arī dzīvojamā fonda izveidei, ēku siltināšanai, vides sakārtošanai. Sadarbojoties ar Aizkraukles Profesionālo vidusskolu, gan uzņēmēji, darbinieki un visi interesenti var pilnveidot un iegūt jaunas profesionālās iemaņas, kvalifikāciju un būt profesionāli darbinieki, kuri sekmē apvienotā Aizkraukles novada izaugsmi.