Latvijas biznesa gada pārskats

Latvijas biznesa gada pārskats 2021

Prognoze ir skaidra - darba roku trūks

Ārijs Vucāns (Preiļu novada domes priekšsēdētājs )

Preiļu novads ir agrārs, un arī Covid-19 krīzē lauksaimniecībā ražošana ir stabila. Covid-19 ietekme uz mūsu novadu nav bijusi tik liela, kā, piemēram, uz tūrismu vērstās teritorijās. Bezdarba rādītāji novadā no 2012.gada līdz šim brīdim ir palielinājušies tikai par vienu procentpunktu, no 9,3% līdz 10,2%, kam nav ļoti būtiskas ietekmes. Protams, bezdarba pieaugums Covid-19 laikā nav bijis liels, arī pateicoties valsts atbalstam, dīkstāves pabalstiem.

Ja mēs skatāmies iedzīvotāju ienākuma nodokļa rādītājus, tad gan gada sākumā bija zināma pārpilde, bet pašlaik parādās iztrūkums. Ir jārēķinās, ka turpmākajos budžetos būs ļoti jāpiedomā, kā sabalansēt ienākumus.

Taču mūsu galvenie, lielākie uzņēmumi strādā stabili, un lielāka Covid-19 ietekme ir pašnodarbinātajiem, pakalpojumu sniedzējiem, uz atsevišķām nozarēm.

Pašlaik mēs arī mēģinām saprast, kādi būs mehānismi īres namu celtniecībai, lai varētu būvniecību attīstīt, finansēt un pārvaldīt, jo pati pašvaldība to nevarēs, jābūt attīstītājam. Mēģinām saprast, kas mūsu gadījumā varētu būt šis attīstītājs. Ņemot vērā, ka Preiļos brīvajā tirgū dzīvokļu faktiski vispār nav, mums nepieciešams savs īres nams, kas sekmēs arī uzņēmējdarbību. Tāpat attīstās Zemessardzes bataljons, kas arī rada pieprasījumu pēc jaunām dzīvojamajām platībām. Kā konkrēti realizēsim šo ieceri, ir tuvākā pusgada vai gada jautājums, jo dzīvojamā fonda atjaunošana nav ātrs process un Latgalē arī nav tik laba tirgus situācija, kā, piemēram, Pierīgā, kur nozari regulē tirgus. Tāpēc vajadzīgs gan pašvaldības, gan valsts atbalsts. Darbaspēka trūkuma jautājums pakāpeniski aktualizējas. Arī pašvaldībai nav nemaz tik viegli atrast labus speciālistus, faktiski vairākās nozarēs ir deficīts. Trūkst iepirkumu speciālistu, juristu, ceļu speciālistu. Arī biznesā pašlaik iezīmējas kvalificētu speciālistu, piemēram, celtnieku trūkums. Tas arī sadārdzina plānus, attīstāmos objektus. Prognoze ir skaidra - darba roku trūks. Kā to risināt, no vienas puses ir valdības izšķiršanās, vai tiek pieļauta ārzemju darbaroku ieplūšana. No otras puses - tas ir iekšējais jautājums, kā mēs paši motivējam iedzīvotājus strādāt. Tas ir plašs lauks darbam.