Ienākt

Horizon Infodiena: Publiskais sektors

Šogad Latvijā plaši izmantotās grāmatvedības un resursu vadības programmas Horizon ikgadējais pasākums “Infodiena: Publiskais sektors” dalībniekus pulcēs jau trešo reizi. Tā ir lieliska iespēja sistēmas lietotājiem satikties, uzzināt vērtīgus jaunumus un interesanti pavadīt dienu.
Infodienā Horizon eksperti stāstīs par nozīmīgākajām izmaiņām un nākotnes attīstības prioritātēm programmā. Runāsim arī par biznesa inteliģences risinājumiem, integrācijas iespējām un resursu vadības sistēmu nākotni izmantojot mākoņpakalpojumus.
Katru gadu Infodienas programma kļūst plašāka un apmeklētāju skaits lielāks, šogad pulcējot jau 400 cilvēku no visas Latvijas. Šogad Infodienas ietvaros paredzētas arī meistarklases, kuru dalībniekiem būs iespēja redzēt praktiskus Horizon lietošanas piemērus un uzdot jautājumus Horizon ekspertiem.
Piereģistrēties pasakumam var Horizon mājas lapā

29.septembrī 9:00-18:00
Viesnīca Bellevue, Slokas iela 1

Infodienas Programma

LaiksLielā zāle (300 vietas)Vidējā zāle (100 vietas)Mazā zāle (60 vietas)
9:30-10:00Horizon ražotājs - Visma
Antra Zālīte, SIA Visma Enterprise valdes locekle
Ko Visma attīstība nozīmē Horizon lietotājiem?
10:40-11:10 Viss par un ap minimālo algu
Anita Barbane, Horizon eksperte
No šā gada ir izmaiņas likumdošanā saistībā ar minimālo stundu likmi un minimālo mēnešalgu. Tas skar gan minimālās stundu likmes noteikšanu katram mēnesim, gan virsstundu aprēķinu un no 2017.gada skars arī sociālā nodokļa aprēķinus. Stāstīsim, kas jau pieejams programmā un iepazīstināsim ar plānotiem risinājumiem.
Maksājumu automatizācija ar Valsts Kasi
Mārtiņš Olte, Horizon eksperts
Sistēmā ir pieejams tiešsaistes bankas risinājums arī ar Valsts kasi. Apskatīsim nepieciešamos soļus, lai būtiski samazinātu lietotāja manuālu iesaistīšanos ienākošo un izejošo maksājumu apstrādē un piesaistu veidošanā. *Klientiem, kas vēl neizmanto maksājumu automatizāciju ar Valsts kasi.
Datu vizualizācija - pārskatāmu atskaišu veidošana
Ilze Smeltere, BI grupas vadītāja
Parādīsim kā pašu spēkiem, izmantojot uz Microstrategy bāzes veidotu BI risinājumu, iespējams izveidot dažādas atskaišu vizualizācijas. Runāsim arī par dažādiem organizācijas procesiem, ko iespējams atbalstīt ar BI risinājumiem un BI nākotni mākoņskaitļošanas laikmetā.
11:20-11:50 Horizon Excel spraudnis
Aiva Bondare, Horizon eksperte
Apskatīsim kā izmantot Horizon Excel spraudņa un MS Excel piedāvātās iespējas papildus atskaišu sagatavošanai, kas balstās uz Horizon pieejamajiem datiem. Piemēram - izdevumu analīzei pret noteiktajiem limitiem. *Klientiem, kas apsver iespēju izmantot Excel spraudni.
E-rēķinu apstrāde
Artūrs Ernštreits, Produktu attīstības vadītājs
Iepazīsimies ar e-rēķina izmantošanas ieguvumumiem un, apskatot e-rēķina apstrādes procesu, iepazīstināsim ar pieejamajiem un plānotajiem risinājumiem.
Horizon integrācijas risinājumi
Salvis Andersons, Projektu vadītājs
Pastāstīsim par vispārīgajām iespējām Horizon integrācijai ar citām informācijas sistēmām, ar mērķi automatizēt dažādus biznesa procesus un minimizēt manuālā darba apjomu. Runāsim par konkrētiem realizētiem projektiem, piemēram, HOR darbinieku sasaisti ar ActiveDirectory lietotājiem, automātisku rēķinu ģenerēšanu Horizon un to atgriešanu citai sistēmai u.tml.
11:50-13:10 Pusdienas un individuālas tikšanās ar Horizon ekspertiem un konsultantiem
13:10-13:40 Elektroniskie dokumenti
Lelde Dimante, Valsts Kontroles Revīzijas rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja
Valsts kontrole dalīsies ar vairāku gadu laikā revīzijās uzkrāto pieredzi, minot pozitīvos piemērus un pieļautās kļūdas elektronisko dokumentu apritē iestādēs. Tiks skaidrota arī Nacionālā arhīva loma. Tāpat tiks stāstīts par Valsts kontroles uzkrāto pieredzi elektronizējot savu darbu – revīziju darba dokumentus.
Sakārtots personāla atlases process
Kalvis Līcītis, Klientu attiecību vadītājs
Personāla atlase ir māksla, tomēr šis process ietver arī dažādus administratīvos darbus - sludinājumu publicēšanu, kandidātu CV apkopošanu, vērtēšanu, atbildes vēstuļu sagatavošanu. Pastāstīsim kā ar tehnoloģiju palīdzību šo procesu vienkāršot un efektivizēt.
Nekustamo īpašumu pārvaldības jaunumi
Raita Reine, Horizon eksperte
Iepazīsimies ar nekustamo īpašumu pārvaldības moduļa jaunākajām iespējām zemes un telpu nomas, kā arī komunālo pakalpojumu aprēķinos. Stāstīsim par papildinājumiem māju uzturēšanas un apsaimniekošanas pārskatu sagatavošanā, kā arī iepazīstināsim ar tuvākajiem attīstības plāniem.
13:50-14:20 Personāla dokumentu elektroniska plūsma
Arta Biruma, PSKUS valdes locekle
Personāla dokumentu papīra plūsmas aizstāšana ar elektronisku dokumentu plūsmu ir viens no efektīvākajiem veidiem lietvedības optimizācijā. Dalīsimies praktiskā pieredzē, kā un kādus dokumentus ir iespējams apstrādāt elektroniski.
Debitoru novērtēšana
Mārtiņš Olte, Horizon eksperts
Tuvojas kārtējais brīdis, kad organizācijām nepieciešams novērtēt savu debitoru parādus un veidot uzkrājumus šaubīgiem debitoriem atbilstoši MK 1486.noteikumiem. Parādīšu, kā Horizon iespējams veikt šo procesu, netērējot tam daudz laika un manuāla darba.
Efektīva krājumu uzskaite
Raivis Bīskaps, Horizon ekspertu grupas vadītājs
Runāsim par iekšējo pasūtījumu veikšanu, krājumu norakstīšanu un mobilās noliktavas piedāvātajām iespējām.
14:30-15:00Viena sistēma visiem darbiniekiem
Valērija Makijenko, SIA Visma Enterprise izstrādes vadītāja
Pašapkalpošanās risinājumi ļauj organizācijas darbiniekiem pašiem ātri iegūt un ievadīt nepieciešamo informāciju, nenoslogojot administrāciju un uzlabojot informācijas apmaiņu organizācijā. Demonstrēsim jauno pašapkalpošanās platformu, kas, pateicoties savai vienkāršībai un labai lietojamībai, ļaus pašapkalpošanās ieguvumus sasniegt pilnībā.
15:10-16:30Personīgā efektivitāte: jaunu pozitīvu ieradumu veidošana
Uldis Pāvuls, Organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants un treneris, Latvijas Universitātes lektors
Attīstība darbā cieši saistīta ar personīgo efektivitāti, jo pārmaiņu epicentrs organizācijās esam mēs paši. Viens no ļoti labiem individuālo pārmaiņu un personīgās efektivitātes instrumentiem ir jaunu pozitīvu ieradumu veidošana, kas palīdz sasniegt mūsu personīgos mērķus. Interaktīvajā lekcijā runāsim par to, kā veidot pozitīvus ieradumus tā, lai mēs tiktu tālāk par jaungada apņemšanos..
16:30-18:00 Noslēgums ar radošu un muzikālu pārsteigumu