SIA “Firmas.lv” Portāla izmantošanas noteikumi

Izmantojot Firmas.lv Portālu www.firmas.lv (turpmāk – Portāls) ikvienam to lietotājam jāievēro turpmāk aprakstītie noteikumi.

Ar jēdzienu “Lietotājs” tiek saprasta persona, kam jebkādu tiesisku vai līgumisku iemeslu dēļ ir pieeja SIA “Firmas.lv” Portālam