SIA “Firmas.lv” Portāla izmantošanas noteikumi

Izmantojot SIA Firmas.lv Portālu www.firmas.lv (turpmāk – Portāls), ikvienam tā lietotājam jāievēro turpmāk minētie noteikumi.

Ar jēdzienu “Lietotājs” tiek saprasta persona, kam jebkādu tiesisku vai līgumisku iemeslu dēļ ir pieeja SIA “Firmas.lv” Portālam.