Ienākt

Ziru pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Ziras        

Mājas

A
Alksniņi Amatnieki Austriņas Austrumi  
B
Baloži Birziņi Briežkalni Bruži  
Baltbārži Birznieki Brīvnieki Būdiņi  
Bērziņi Bitnieki Brīvzemnieki Būkas  
Bērznieki Brenči Brūveri Būras  
C
Ceļarāji Cepļi Ceriņi Cērpi Cīruļi
Č
Čiekuri        
D
Damberi Dārznieki Dižpuļķi Dūņas Dzintariņi
Dambji Dīķnieki Doņi Dzeņi  
Dangas Dižgrāveri Duļi Dzintari  
Dapatas Dižkalēji Dunkuri Dzintari 1  
Ē
Ēdene        
E
Eglīši Elki Ezeri Ezerkrogs Ezermaļi
F
Franči        
G
Gaiļkalni Grantkalni Graši Grāveri  
J
Jansoni Jaunbirznieki Jaunmucenieki Jaunsudrabiņi Jaunzemji
Jaunarāji Jaunbrieži Jaunsāmieši Jaunventas Jostnieki
K
Kalēji Kalnrozes Kliediņi Krastiņi Krūmiņi
Kalnarāji Kapsētnieki Kniplokkalni Krastkalni  
Kalnieki Klajumi Krasti Kristlēļi  
L
Lagzdiņi Laucinieki Līči Lieparāji Liepnieki
Lakstīgalas Leiši Lielbrieži Liepas  
M
Maķi Mazbrūveri Mazmētras Mazrušķi Mežgaļi
Mālarāji Mazdunkuri Mazpuļķi Mednieki Mežrozes
Mauriņi Mazdzintari Mazpūšļi Meļķi Mucenieki
Mazābeļnieki Mazkalēji Mazratnieki Mendeļi Muižarāji
N
Niedras Nikas      
O
Oļkalni Oši Ozoliņi    
Ošenieki Ozoli Ozolnieki    
P
Pauņi Priedulāji Prūši Pumpuri  
Pienotava Priedulāji 2 Pūcmāja Punaki  
Priednieki Priežgaļi Puiļi    
R
Rasas Reiņi Rijvalki Roļļi  
Ratnieki Rijnieki Robežnieki Rožkalni  
S
Saulītes Silarāji Skaidras Sniķeri Strautmaļi
Saulstari Siliņi Skaras Sproģi Strazdi
Semba Silnieki Smiltnieki Strautiņi Svīres
T
Takmaļi Tērandes ferma Tērandes muiža Tērandnieki Trase
U
Uplejas        
V
Valcenieki Vecliepiņi Ventaskrasti Vetiecirknis Vizuļi
Valkarāji Vecpriednieki Ventmaļi Vētras  
Vanagi Vendzavas Vēsmas Viedozoli  
Z
Zabas Zemarāji Zīles    
Zeltiņi Ziemeļbrieži Ziru skola    

Firmas