Ienākt

Tārgales pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Akmeņdziras Jaunciems Lielirbe Miķeļtornis Standzes ciems
Būšnieki Jaunupe Liepene Oviši Tārgale
Dokupe Krievlauki Lūžņa Packules ciems  

Mājas

Ā
Ābeles Ābeļnieki Ābolkalni    
Ābelnieki Āboli Āres    
A
Agroķīmija Akmeņi Arāji Atpūtnieki Avenītes
Aivas Akmeņkalni Arumi Augdziras Avotiņi
Aizas Akmeņlauki Asteres Ausmaņi  
Akmeņdziru Mežniecība Akmeņrozes Atmatas Austrumi  
Akmeņdziru Oši Alkas Atpūtas Autocentrs  
B
Baloži Bērzkalni Bestes Birznieki Briežkalni
Baltais krogs Bērzmalas Bindžas Boksi Būmeistari
Bebri Bērzmuižas Birziņi Branciņi Burtnieki
Beķeri Bērznieki Birzmaļi Brieži Bušnieki
C
Celmi Ceļmalas Cepeļkalniņi Circeņi  
Celmu klēts Centra attīrīšanas iekārtas Cielavas Cirsmas  
Ceļinieki Centra Sumatas Ciemgaļi Cīruļi  
Č
Čečlodes Čiekurkalni Čiksti    
D
Daiļarāji Dāvaiši Diždēnavas Doki Dzelzceļa konteiners Stacija Ventspils 2
Dālderi Degvielas uzpildes stacija Platene Dižkalēji Druvarāji Dzelzceļnieki
Dālijas Dižcelmi Dižkaprāļi Druviņas Dziļumi
Damaņu dzirnavas Diždamaņi Dobeļi Dzelzceļa konteiners Elkšķene Dzintariņi
E
Eglītes Ekšteini Elīnas Elkšķene Ezernieki
Ē
Ēvarti        
F
Freimaņi        
G
Gadeiķi Galdnieki Gēreni Graudiņi Grāvlejas
Gaidas Garpurvi Gobāres Graudupi Gropi
Galdiņi Gedrāti Gosi Grāvgali Grunduļi
I
Imantas Indrāni      
J
Jāņmuiža Jaunceri Jaunolmaņi 1 Jauntuči Jaunzīles
Jasmīni Jaundoki Jaunolmaņi 2 Jaunurgas Jurģi
Jaunalejas Jaundonīši Jaunpavasari Jaunvalki  
Jaunapses Jaunkalēji Jaunslūžas Jaunzemgaļi  
Jaunarāji Jaunodiņi Jauntomkalni Jaunzemji  
K
Kadāgi Kamārce 126 Kamārce 136 Kleimaņi Krauleri
Kaimiņi Kamārce 127 Kamārce 137 Kliediņi Krišjāņi
Kalēji Kamārce 128 Kamārce 138 Klūdiņi Krūmiņi
Kalniņi Kamārce 129 Kamārce 155 Kļavnieki Krūmkalni
Kalniņliepas Kamārce 130 Kāpas Kniebēji Kunces
Kalnšmitiņi Kamārce 131 Kāpkalni Kodnes Kunči
Kalte "Čiekuri" Kamārce 132 Kāpmalas Kokaudzētava Kustes
Kalviņi Kamārce 133 Kaprāļi Krasti  
Kaļķīši Kamārce 134 Kārkliņi Krastmaļi  
Kamārce 125 Kamārce 135 Kartupeļu pagrabs Kraujas  
Ķ
Ķeizari Ķepaiņi Ķīpsalas Ķīpši Ķuži
L
Lāčplēši Langsēži Līči Liepkalni Lodene
Lāčsētas Lauksargi Liedagi Lieplejas Lodes
Lagzdiņi Lazdas Lielrubeņi Liepnieki Loškalni
Laipas Leitnanti Lielstrazdi Līltaji  
Lakstīgalas Lejnieki Liepas Lipsiņi  
M
Mārupes Mauriņi 13 Mauriņi 27 Mauriņi 41 Mensti
Mauriņi Mauriņi 14 Mauriņi 28 Mauriņi 42 Meža Biriņi
Mauriņi 1 Mauriņi 15 Mauriņi 30 Mazarāji Mežarāji
Mauriņi 3 Mauriņi 16 Mauriņi 31 Mazavotiņi Mežgali
Mauriņi 4 Mauriņi 17 Mauriņi 32 Mazcielavas Mežgaļi
Mauriņi 5 Mauriņi 18 Mauriņi 33 Mazdamaņi Mežvidi
Mauriņi 6 Mauriņi 19 Mauriņi 34 Mazie Olmaņi Miglas
Mauriņi 7 Mauriņi 20 Mauriņi 35 Mazkunči Muižarāji
Mauriņi 8 Mauriņi 21 Mauriņi 36 Mazskaras Muižnieki
Mauriņi 9 Mauriņi 22 Mauriņi 37 Mednieki Muižnieki 1
Mauriņi 10 Mauriņi 23 Mauriņi 38 Medņi Mūrnieki
Mauriņi 11 Mauriņi 24 Mauriņi 39 Medņi 2  
Mauriņi 12 Mauriņi 26 Mauriņi 40 Meieri  
N
Nātriņi Niedrāji Niedriņi Niedruragi 2 Novadnieki
Niedragi Niedras Niedruragi Nomaļi  
O
Ogsils Oļeksiki Oši Ozolkalni Ozolkārļi
P
Pārbrauktuves postenis Platene 6 Platene 20 Platene 35 Platene 48
Pastarīši Platene 7 Platene 21 Platene 36 Pļavarāji
Pauči Platene 8 Platene 22 Platene 37 Polina
Pavasari Platene 9 Platene 23 Platene 38 Poriņi
Pērles Platene 10 Platene 24 Platene 39 Pornieki
Piļķi Platene 12 Platene 25 Platene 40 Priednieki
Pirtnieki Platene 13 Platene 26 Platene 41 Puceņkalni
Platene Platene 14 Platene 27 Platene 42 Puķkalni
Platene 1 Platene 15 Platene 28 Platene 43 Purkalni
Platene 2 Platene 16 Platene 29 Platene 44 Pūrkalnieki
Platene 3 Platene 17 Platene 31 Platene 45 Pužaki
Platene 4 Platene 18 Platene 32 Platene 46  
Platene 5 Platene 19 Platene 34 Platene 47  
R
Radziņi Riesti Rozes Rubīni Rumbergi
Raggali Rijnieki Roževici 2 Rukši Runči
Rapši Robežas 13 Rožkalni Rūķi  
Remeši Robežnieki Rubeņi Rūķīši  
S
Sālījumi Silgraudi Skaras Smiltiņi Strautiņi
Salmiņi Sili Skariņas Smiltnieki Strēlnieki
Salnas Silmalas Sleņģi Stacija Elkšķene Strendi
Sāmieši Silvas Sliedes Stacija Ventspils 2 Stūri
Senči Sīmaņi Slūžas Stārķi Sumatas
Seržanti Sitnieki Smēdes Stotes  
Sienāži Skalbes Smēdeskalēji STP-5115  
Sildegas Skaldēni Smilškalni STP-9134  
Š
Šablovski Šķēres Šķirotava Štrampi  
Šķēles Šķērītes Šmitiņi    
T
Talce Tauriņi Teteri Tomariņi Transformators TP-5322
Talsnieki Teikas Tilgaiļi Transformators STP-5109  
Tāši Tērces Tīļi Transformators STP-5114  
Ū
Ūbeles Ūdeņi      
U
Upkrastiņi Uzuļi      
V
Vaivari Vecbitnieki Veltiņi Viesturi Višķeri
Valdamo Veclejnieki Vendi Vilktīreļi Vītoli
Vāņi Vecumi Ventaskrasti Vīnkalni Vītoliņi
Vecbirzmaļi Vējazaķi Ventkalni Viņķi Vītolkalni
Vecbirznieki Vekši Ventlejas Virsseržanti  
Z
Zaķīši Zaļkalni Zeltkalēji Ziedoņi Zviedi
Zalmaņi Zargali Zemarāji Zīles  
Ž
Žagatnieki Žogi      

Firmas