Ienākt

Taurenes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Taurene        

Mājas

Ā
Ābelītes Ābeļkalns Ādmiņi    
A
Akmentiņi Aprāni Arāji Auseklīši Avotkalni
Andrupi Apši Atoliņi Ausekļi  
Apaļais šķūnis Apšu kapliča Atpūtas Avotiņi  
B
Baloži Bānūži Bebri Brālīši Brežģis
Baložkalns Bānūžu Birznieki Bērcēni Brāļi Brīvlauki
Baltiņi Bānūžu Viesturi Biezēkas Brežģa Pienotava Brīvzemnieki
C
Ceļinieki Cieļi Cīruļkalns Cukuri  
D
Dabari Dekšņi Dravnieki    
Dārznieki Dravas Dzintari    
E
Eglāji Elkšņi Ezerkalni Ezermalas  
Egļupes Ezeriņi Ezermājiņa    
G
Gaiduļi Gailīši Gravas Grāvnieki Gundegas
I
Ielaiņi Ieviņas Ievkalni Ilzēni Irbītes
J
Jaņi Jaunbērziņi Jaunķeizari Jaunozoli Jaunzemes
Jāņkalni Jaunbrēdiķi Jaunlaidzi Jaunromas Jērūži
Jaunandrēni Jaungulbji Jaunlejas Dabari Jaunstintes  
Jaunaprāni Jaunkalnlejstupi Jaunlībieši Jauntētītes  
Jaunbaltiņi Jaunkrasti Jaunlipši Jaunvīdokšas  
K
Kalna Andrēni Kalna Jaņi Kalna Miķeļi Kalnieši Katriņkalns
Kalna Bebri Kalna Jaungailīši Kalna Ozoli Kalniņi Klētnieki
Kalna Bērziņi Kalna Kurmi Kalna Ramdoti Kāmeni Kļavkrusti
Kalna Cimbuļi Kalna Ķeizari Kalna Robežnieki Kampas Krastkalni
Kalna Dabari Kalna Laidzi Kalna Staiņi Kaplāni Kriķēni
Kalna Gambas Kalna Lipši Kalna Urbiņi Kārkliņi Krustiņi
Kalna Ielaiņi Kalna Ļūdi Kalna Žuburi Kāroni Kūlaskalns
Ķ
Ķekavas Ķiguņi Ķīru ferma Ķīru ūdenstornis  
Ķieģeļkalns Ķīres Ķīru fermas šķūnis Ķīši  
L
Labieši Lejas Jaungailīši Lejas Ozoli Lejstupi Lodes Dzirnavas
Lāčplēši Lejas Kauliņi Lejas Pekšēni Lībieši Lodes Muiža
Lāsīte Lejas Kurmi Lejas Purgaļi Lībiešu ferma Lodes Skola
Lejas Andrēni Lejas Laidzi Lejas Ramdoti Liepkalni Lodītes
Lejas Bebri Lejas Lejstupi Lejas Staiņi LMT Sakari  
Lejas Bērziņi Lejas Ļūdi Lejas Zemītes Lodes Apšu baznīca  
Ļ
Ļūdi        
M
Mazbērziņi Meijas Mežandrēni Mežvijas Miķēni
Mazstintes Meža Bānūži Mežjēči Mierturu šķūnis Mīļumi
N
Namiņi Naudēļi Nesaulītes Niedrāji  
O
Oliņi Ozoli      
P
Palmēni Pidriķēni Pļavas Purgaļi  
Pēči Piekalnes Priežkalns Purmaļi  
Pekas Pīkaņi Pumpuri    
R
Rijnieki Robežnieki Rozas Rūķīši  
Rīti Rogas RSU sporta bāze Runtes  
S
Sarmas Silnieki Sostes Stirnas Stupēni
Sauleskalns Sīļi Spuļģi Strautiņi Stūriņi
Senkalni Skrandi Stemiķi Strautmaļi Svelmes
Siliņi SLTP 2778 Kalna Ķīres Stintes Strazdiņi  
T
Tālītes Taureņi Taurkalns Tēmiņkalns  
Taurenes Tauriņi Teikmaņi Tuci  
Ū
Ūdensrozes        
U
Upmaļi Urbiņi      
V
Vecaprāni Veclejas Dabari Vecpurmaļi Vidus Aprāni Vidus Staiņi
Vecbaltiņi Veclejas Gailīši Vecvīdokšas Vidus Bebri Vidus Vīdokšas
Vecbiezēkas Veclejas Runtes Vecžuburi Vidus Gambas Vilcēni
Vecbrēdiķi Veclipši Veispāli Vidus Kauliņi Vītoliņi
Vecbrežģis Vecmežrijas Vējkalni Vidus Ļūdi  
Vecjērūži Vecmiķēni Velves Vidus Ramdoti  
Z
Zāles Zariņi Zemītes Zilaiskalns  
Zaļkalns Zelleskalns Ziediņi Zvirgzdi  

Firmas