Ienākt

Kaives pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Kaive        

Mājas

A
Akmenāji Apses Augšas Muilēni Avotiņi Smiltijas  
Anderi Atvases Avotiņi    
B
Baltgalvji Broži Bumbi    
Birzmaļi Buļļi Burtnieki    
C
Ceplīši Cīpas      
D
Dambmaļi Dārziņi Druviņas Dzirnavas  
Ē
Ērgates        
E
Ezeriņi Ezerspilvēni Eži Ežu Skola  
G
Gaidas Gala Maisēļi Gala Zvaguļi Gropiņi  
Gala Lūķēni Gala Sausdēni Gravkalns    
I
Irbenāji        
J
Jaunantēni Jaunkaļņēni Jaunrauši Jauntētītes Jaunzvaguļi
Jauncimbuļi Jaunķīzēni Jaunrijas Jaunviesītes  
Jaungropiņi Jaunķulmas Jaunsinepes Jaunvīģebi  
Jaunie Maisēļi Jaunlācīši Jaunskroderi Jaunzemi  
Jaunjaunzemi Jaunogriņi Jaunšķeperi Jaunzilaiskalns  
K
Kalna Antēni Kalna Jaunzemi Kalna Ogriņi Kalna Tētītes Kaļņēni
Kalna Būrbirzes Kalna Ķulmas Kalna Pēterēni Kalna Viesītes Kļavas
Kalna Cimbuļi Kalna Maisēļi Kalna Rauši Kalna Vīģebi Krūzes
Kalna Dambmaļi Kalna Māļi Kalna Sūbri Kalna Zvaguļi  
Kalna Gropiņi Kalna Muilēni Kalna Tanuļi Kalniņi  
Ķ
Ķiesnēri Ķīzēni Ķūģi    
L
Lācīši Lejas Būrbirzes Lejas Leimaņi Lejas Šinkas Lielķulmas
Lapsas Lejas Cimbuļi Lejas Maisēļi Lejas Šķeperi Lielsinepes
Lauziņas Lejas Ķilkas Lejas Māļi Lejas Tētītes Lielurbi
Lazdukalns Lejas Ķilkas 9 Lejas Ogriņi Lejas Zīles Liepas
Leimaņi Lejas Ķīzēni Lejas Pēterēni Lielceļķilkas Lūķēni
Leimaņu tautas nams Lejas Ķulmas Lejas Rauši Lielceļķilkas 7 Lūķēni Kurceni
Leišņēni Lejas Lācīši Lejas Sūbri Lieljaunzemi  
M
Mālkalni Mazbumbi 27 Mazurbi Melngalvji Mežšķeperi
Māļi Mazkaļņēni Mazurbi 1 Meža Gropiņi Muilēni
Māļu Krejotava Mazķūģi Mazviesītes Meža Skroderi Muilēni 2
Mazbumbi Mazķūģi 11 Mazzvaguļi Mežrijas  
N
Noras        
O
Ogres Ķiesneri Ozolkalns      
P
Pārupji Pipari Priežkalns    
Petrēni Priezdēni Purmaļi    
R
Rauši Rekmetes Riekstiņi Rubeņi  
S
Sausdēni Sinepes Spilvēni Straumkalniņi  
Sausdēnu ferma Skoliņa Stienūzis Strautiņi  
Sērmūkškalns Skroderi Straumes Sudrabkalni  
T
Tanuļi Tencīši      
Ū
Ūdriņi        
U
Uplejas Urbi      
V
Vadiņas Vecogriņi Vecvīģebi Vēveri 2 Vidus Sūbri
Vecbaltgalvji Vecpriezdēni Vecvītiņi Vidus Lūķēni Vidusantēni
Vecgropiņi Vecrauši Veczilaiskalns Vidus Maisēļi  
Vecķīzēni Vecrijas Veczvaguļi Vidus Muilēni  
Vecķulmas Vectaurēni Veģēni Vidus Muilēni 37  
Veclācīši Vectētītes Veģēni 1 Vidus Sausdēni  
Z
Ziediņi Ziediņi 2 Zilākalna ferma Zīles Zviedri
Ž
Žubītes        

Firmas