Ienākt

Vaidavas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vaidava        

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Aizpuri Antiņi Anuļi 1 Arumi Avotiņi
Akmentiņi Antoni Anuļu aka Ausmas  
Alejas Anuļi Apiņi Austriņi  
B
Bābele Baužgaidēni Birztalas Brieži Briņķi
Baižas Bebru mājas Bišu dārzi Briežu Skola Buliņi
Baužgaidas Bērzkalni Braukši Briežu vārti Burgas
C
Cauči Cēberi Ceļacauči Cīruļi  
Caunītes 1 Celtnieki Ceriņi    
Č
Čiekuri        
D
Dārziņi Derumi Dreimaņi Druviņas Dzintari
Daupi Dimanti Druļi Dzelmes Dzirnavkalni
Denderi Dravnieki Druvas Dzērves  
E
Eglītes Elzes Ezerbrieži Ezerbriņķi Ezertiņi
G
Gaidēni Gaiļi Gaišļi Gāršas Graviņas
Gaileņi Gaismas Stari Galauži Gaujas NP Vaidavas Gribieši
I
Ieviņas Indrāni Irbes    
J
Jāņkalni Jaunķelguti Jaunozoli Jaunsilaunieki Jaunzīvāni
Jaunbaižas Jaunķūķi Jaunpalmēni Jaunstruņķi Jaunzvirgzdi
Jauncauči Jaunliepas Jaunpricēni Jaunveļķi Jodas
Jaunkalni Jaunmadaras Jaunpūpoli Jaunzemi  
Jaunkošas Jaunmurri Jaunsigaldas Jaunzibeņi  
K
Kalāči Kalnadruļi Kalnamazšķirbas Kastaņi Krēsliņi
Kalēji Kalnagaidēni Kalnapricēni Kaulēni Krieviņi
Kalna Buliņi Kalnagalauži Kalnastruņķi Kauliņi Kurmīši
Kalnaanuļi Kalnakārkli Kalnaviļumi Kļavas Kužas
Kalnabregži Kalnakošas Kalnciemi Kļaviņas  
Kalnabuliņi Kalnaķūķi Kalniņi Košas  
Kalnacauči Kalnaliepas Kārkli Kraujas  
Ķ
Ķelguti Ķempi Ķēniņi Ķikutu smēde  
L
Lāči Lejasbregži Lejasviļumi Lielburgas Liepkalni 2
Laktēni Lejasbuliņi Lejasžvīguri Lielcauči Līgotāji
Lapiņas Lejaskārkli Lejasžvīguriņi Lielnoras Lojēni
Laukmaļi Lejaskošas Līdumi Lielozoli Lukstiņi
Lauri Lejaspricēni Lielā Muiža Lielšķirbas  
Lazdas Lejassilavnieki Lielakmens Liepas  
Leimaņi Lejasstruņķi Lielbrieži Liepiņas  
Lejas Anuļi Lejasšķirbas Lielbuliņi Liepkalni  
M
Madaras Mazburgas Mazindrāni Mežābeles Mežvidi
Māleņi Mazgaidēni 1 Mazšķirbas Mežasiliņi Mežvidi 1
Mazbuliņi Mazgaidēni 2 Meldri Mežmaļi Milzakmeņi
N
Nauči Nolejas Noras    
O
Ozoli Ozoliņi Ozolkalni    
P
Paegļi Pīlādži Priedītes Priednieki Purmaļi
Palmēni Pirtskošas Priedkalni Puķītes  
Patikas Plūmes Priedkalni 1 Pumpuri  
Pidzēni Pļavaskošas Priedkalni 2 Pūpoli  
R
Rābuti Radiotornis Rijnieki Rozītes Rumaki
Rāceņi Rasas Robežnieki Rubeņi  
Rāceņi 3 Ratiņi Rozas Rukši  
S
Salaspidzēni Silavnieki Skujas Strauti Svīkas
Salkalni Siliņi Stoķi 1 Strautiņi  
Senču mājas Silkalni Stoķi 2 Strazdi  
Sietiņi Skovas Straumēni Stūrīši  
Š
Šķirbas Šneideri      
T
Telmēni Tomēni Trēziņi 1    
Tilcēni Trēziņi Tūtes    
U
Upmaļi        
V
Vaiņagi Vārpas Vecliepas Vidusbregži Vīgubēni
Vanadziņi Vecbaižas Vecpricēni Vidusbuliņi Vīķi
Vanagi Vecbriņķi Vecsigaldas Vidusķūķi Vindēni
Vangaļi Vecbuliņi Ventas Vidussigaldas Virši
Varavīksnes Veckošas Vidusanuļi Vidusstruņķi  
Z
Zaķusalas Zelteri Zemzari Ziediņi Zvirgzdi
Zeiboti Zeltiņi Zibeņi Zīvāni  
Ž
Žvīguri Žvīgursalas      

Firmas