Ienākt

Kocēnu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Brandeļi Kocēni Rubene    

Mājas

Ā
Ābelītes Āboliņi Ārņi    
A
Aizpurvi Akmeņkalni Antras Ausekļi Auzenbergi
Aizsili Almeri Apinīši Ausmas Avotiņi
Aizupes Amatnieki Atvasītes Austrumi Avotkalni
Akmentiņi Andriņi Auniņi Auškas  
B
Babiņas Beišas Bilderi Breka Brīvkalni
Bākšas Bēkmaņi Birzes Brēķi Brīvnieki
Baldieši Bērzi Blāzmas Brēmeles Brīvzemnieki
Baltakmeņu Muiža Bērziņi Bokas Brendiķi Brūži
Baltcepures Bērzkalni Brambāti Briedīši Burtnieki
Baltmuižnieki Bērzkalni 1 Branti Brieži Būvmaņi
Bebri Bērzlejas Braškas Brīnumi  
C
Celmiņi Ceriņi Cīļi Ciņi  
Celmiņu ferma Ciemiņi Cimpēni Cīrulīši  
Cēļi Ciemkalni Cimpēnu kūts Cīruļi  
D
Daces Daukšelnieki 1 Dravēku Rija Dukuļi Dzelzkalēji
Dainas Dīķīši Dravēni Dūķeri Dzelzkaļi
Dambīši Dimanti Drēbnieki Dūķeru Ezeriņi Dzeņi
Dārziņi Draņķi Dreimaņi Dūķeru Ozolnieki Dzintari
Daukšelnieki Dravēkas Druvas Dzelzavieši  
E
Eglāji Ezeri Ezerkalni Ezermalas Ezītis
Eglītes Ezeriņi Ezerlejas Ezernieki  
G
Gaičas Gietas Graudu noliktava Gropači Gundegas
Gaišumi Grantiņi Grāvelsiņi Guķi Gunitas
Gāršas Grantskalni Griezes Gulbīši Guntiņas
Gaujas Graudiņi Grieži Gunas 2  
Ģ
Ģietas        
I
Ieviņas Imantas Inuļi Irbītes  
Ievlejas Imēra Iņķi    
J
Jānēni Jauncīļi Jaunkūļi Jaunpriedītes Jaunzemji
Jāņkalns Jauncimpēni Jaunkundziņi Jaunpurmaļi Jaunzemnieki
Jāņsēta Jauncīruļi Jaunlejnieki Jaunsarimāra Jaunzīles
Jaunandriņi Jaundukuļi Jaunliepas Jaunsarmas Jēkabiņi
Jaunapiņi Jaundzērves Jaunmakuļi Jaunsprižas Jorvika
Jaunbaldieši Jaungrotes Jaunmujāni Jaunsprosti Jorvika 1
Jaunbebri Jaunģeriņi Jaunmušas Jaunstinkas Jorvikas aka
Jaunbeites Jaunjānēni Jaunnaudieši Jaunšalkas Jumaras
Jaunbērziņi Jaunjānēni Jaunozoli Jauntilgaļi Juras
Jaunbraškas Jaunjurkāni Jaunpaipalas Jaunupītes Juru pagrabi
Jaunbrēķi Jaunkalni Jaunpankas Jaunvīķvēni  
Jaunbrēmeles Jaunkauliņi Jaunpeļņi Jaunvītoli  
Jaunbrīnumi Jaunklētnieki Jaunpeņģi Jaunzeltiņi  
Jauncēļi Jaunkrastiņi Jaunpils Jaunzemes  
K
Kaijas Kalna Tulpes Kalnsaulītes Klētnieki Krematorija
Kaktiņi Kalna Vārnas Kalnupītes Kocēnu Eglāji Krogzemji
Kaķīši Kalna Zvejnieki Kalnzīles Kocēnu stacija Kronīši
Kalēji Kalnciemi Kalves Krāces Krūmiņi
Kalna Brēmeles Kalni Kaļļmuiža Krāsnieki Krumpiņas
Kalna Brīnumi Kalnieši Kaņepes Krāsnieki 1 Krustceles
Kalna Celmiņi Kalniņi Kaņepītes Krāsotāji Krustiņi
Kalna Cimpēni Kalnmalas Kārkliņi Krastiņi Kūļi
Kalna Ozoliņi Kalnmalu Dzelzkalēji Kauliņi Krastkalni Kundziņi
Kalna Renči Kalnozoli Kaužas Krastkalnu kūts  
Kalna Slazdi Kalnpriedes Kemnas Kreiļi  
Ķ
Ķeizari Ķērkši Ķieģeļu skola Ķikuti Ķoniņi
Ķelpi Ķieģeļu dzirnavas Ķikuri Ķiršlejas  
L
Laimas Lejas Cimpēni Lejas Zīcēni Lielbrendiķi Liepiņas
Laimēni Lejas Klētnieki Lejiņas Lieldzērves Liepkalni
Lakstīgalas Lejas Pankas Lejnieki Lielģeriņi Līgotāji
Laukakmeņi Lejas Pūžas Lejzemnieki Lielkalni Liniņi
Lauvas Lejas Sili Līdumi Lielupītes Līvi
Lazdas Lejas Tulpes Līdumnieki Lielvējiņi  
Leči Lejas Valmieriņi Lielapiņi Liepas  
M
Madaras Mednieki Mežāres Mieldas Mujānu Avotiņi
Mārītes Medņi Mežciemi Mieriņi Mujānu Kalnieši
Mazapiņi Meirāni Mežkalni Mieži Mujānu pilskalns
Mazbrendiķi Meirēni Mežmalas Mildas Mujānu skola
Mazdzērvītes Meistari Mežragi Modriņi Mujānu Strautiņi
Mazkalni Meldri Mežrozītes Montas Mūrnieki
Mazpumpuri Mellumi Mežuļi Morītes Mušas
Mazsaimnieki Mētras Mežupītes Mucenieki  
Mazvējiņi Meža Sapņi Mežurgas Muižnieki  
Mazzeltiņi Meža Zīcēni Mežvīteri Mujāni  
N
Namdari Nātriņas Naudieši Noriņas  
Nameji Nauči Nolejas    
O
Oglītes Oškalni Ozoliņi Ozollapas  
Opmaņi Ozoldārzi Ozoliņu kalte Ozolnieki  
Osta Ozoli Ozolkalni Ozolzīles  
P
Paipalas Peņģi Priedes Pūcītes Purmalīši
Paistalas Piekalniņi Priedītes Puģīši Purmaļi
Pakalni Pilāti Primenes Pumpuri Puškari
Pālēni Pilskalni Pūces Pūpoli  
Pankas Pokuļi Pūces 1 Purenes  
Peļņi Popi Pūces krejotava Puriņi  
R
Raipoles Rengāti Robežnieki Rubenes Bērzkalni Rubīns
Raubēni Rieksti Robežnieku kalte Rubenes Krastkalni Ruģēni
Raudiņas Riekstiņi Robiņi Rubenes Mežuļi Ruģēni 1
Rāvas Rieviņas Rožkalni Rubenes Sprižas Rumbēni
Reiči Rīti Rubenes Avotiņi Rubenes Strautiņi  
S
Saimnieki Saulrīti Slokas Spiksti Stinkas
Sakari Savati SLTP 1017 Sprīdīši Sprīdīši Stirniņas
Sakarnieks Sēlieši SLTP 1044 Šalkones Sprīdīši 1 Straumes
Saliņas Silarāji SLTP 1166 Jumaras Sprīdīši 2 Straupnieki
Sandras Siliņi SLTP 1205 Celmiņi Sprīdīši 3 Strautiņi
Sarimāra Silmači SLTP 1337 Ozoliņu kalte Sprīdīši 4 Strautmaļi
Sarmas Silupītes SLTP 1350 Viesturi Sprižas Strautnieki
Sarmas 1 Sīļi SLTP 1415 Šalkas Sprosti Strazdiņi
Saules Sīmaņi Smaidas Spruguļi Strēlnieki
Sauleskalns Skujiņas Smilgas Stāķi  
Saulītes Skujnieki Smiltenes Stariņi  
Saullēkti Slazdi Spārītes Stigmaļi  
Š
Šalkas Šķesteri Šķūņi Šustes  
T
Tanīsas Tilcēni Tožas 3 Tožas 9 Tožas 15
Tauriņi Tilgaļi Tožas 4 Tožas 10 Tožas 16
Teikas Tīrumnieki Tožas 5 Tožas 11  
Tēraudi Tožas Tožas 6 Tožas 12  
Tērcītes 1 Tožas 1 Tožas 7 Tožas 13  
Tērcītes 2 Tožas 2 Tožas 8 Tožas 14  
Ū
Ūdriņi Ūdrīši      
U
Ulmales Upītes Upmaļi Upmaļi 1 Urbāni
V
Vači Vaivari 36 Vecjankas Veczīles Vīlandes
Vairogi Vaivari 45 Veckalni Vēsmas Vildēni
Vaitalas Vakarvēji Vecpankas Vēsmiņas Virši
Vaivari Vārnas Vecprikuļi Vēveri Virškalni
Vaivari 7 Vārpas Vecstinkas Vidiņi Vīteļi
Vaivari 18 Vecbeites Vecšalkas Viesturi Vītiņi
Vaivari 22 Vecdzirnavas Vectilgaļi Vīksnas Vītolēni
Vaivari 23 Vecgaičas Vecupītes Viķi Vītoli
Vaivari 28 Vecjānēni Veczeltiņi Vīķvēni Vizuļi
Z
Zaķīši Zemnieki Ziedkalni Zilākalna stacija Zvejas
Zariņi Zīcēni Ziedugravas Zīles Zvejnieciņi
Zeltiņi Ziedenes Zilaiskalns Zvaigznītes Zvejnieki
Ž
Žiguļi        

Firmas