Ienākt

Vijciema pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vijciems        

Mājas

A
Airītes Aizupes Akmentiņi Alejas Avoti
Aivijas Akmenskalni Akoti Augstrozes  
B
Bāci Bebriņi Bērnudārzs Celīši Bērzkalni Birztalas
C
Cepļi Ceriņi Ciekuri Cielavas Cīruļi
Č
Čiekuru kalte        
D
Dorītes Dravnieki Dreimaņi Dzirnavas  
E
Egļi Ezerkalni      
G
Gateris        
Ī
Īcēni        
I
Ielīcas Imantas Irbītes    
J
Jaunaurīši Jaunjērcēni Jaunlēpeles Jaunpunkales Jaunveģeri
Jaunbāģini Jaunkairi Jaunlezdiņi Jaunpunkales 1 Jaunzemi
Jaunbitari Jaunkāsīši Jaunlezdiņi 1 Jaunpuņģi Jaunžūri
Jaunbūdas Jaunknīpas Jaunmājas Jaunsūbri Jērcēnu ferma
Jauncepļi Jaunkrieviņi Jaunmitriķi Jauntropiņi  
Jaundravnieki Jaunkukuriņi Jaunpaežas Jaunupītes  
Jaundreimaņi Jaunlācupi Jaunpeņģi Jaunvārtiņi  
K
Kalmes Kalnlezdiņi Kāsīši Krūmzemnieki Kundziņi 1
Kalnbāci Kankarīši Kociņi Kukuriņi  
Kalndreimaņi Kannītes Krauklīši Kundziņi  
L
Lācupu ferma Lazdas Lejasbāci Līči Liepiņu Ferma
Lāčupi Lazdukalni Lejzemnieki Liepiņas Liepkalni
M
Mālnieki Mazlakstiņi Medinieki Mežciems Miglīši
Mauri Mazskripsti Meža Skola Mežītes Mitriķi
Mazbitari Mazupītes Mežadreimaņi Mieriņi  
O
Ozoli        
P
Pakalni Peņģu ferma Pumpuri Pūpoli  
Paukulītes Piekalnes Punkales Puriņi  
Pavasari Pīlādži Punkalītes Purmaļi  
R
Ratnieki 1 Robežnieki Rožkalni Rudzīši  
Riekstiņi Rodeķi Rožkalni 2    
S
Sakarnieki Silbitari Silzemnieki Sprīdīši Strautmaļi
Salānieši Silbitari 1 SLTP 3718 Kociņu Kalte Stampi Sūbri
Saulītes Silkalni SLTP 3768 Puriņi Stampkalni Sūnas
Seda Silnieki Smilgas Stampvēveri  
Š
Šķūnis Sūbri        
T
Tornis Tropiņi Tūbītes    
Ū
Ūdenstornis        
U
Upmaļi Uzkalniņi      
V
Vairogi Vecdzērbi Vecpeņģi Vējiņi Vīķavas
Vanagi Vecjērcēni Vecpunkales Vērzemnieki Vīķavu kūts
Vecaurīši Veckairi Vecpuņģi Vīgriezes Vilciņi
Vecbāģini Veckalni Vecstampkalni Vijmeži 1 Virši
Vecbitari Vecknīpas Vecsūbri Vijmeži 2 Vītoliņi
Vecbūdas Veckukuriņi Vecveģeri Vijmeži 3  
Vecdreimaņi Vecpaukulītes Vecžūri Vijmeži 4  
Z
Zaļkalni Zariņi Ziediņi Ziemeļi Zvejnieki

Firmas