Ienākt

Plāņu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Jaunklidzis Plāņi      

Mājas

A
Aijas Akmenskalni Aķi Amsiņi Aušas
Ā
Āži Āžkalni      
B
Bāliņi Bērzi Bidzu šķūnis Bites Brieži
Barīsi Bērziņi Bigatiņas Breķeļi  
Bērši Bērzlapas Biķernieki Breķeļi 1  
Bērza ugunsnovērošanas tornis Bidzi Birztalas Breķeļi 2  
C
Cekuli Celmāji Ceriņi    
Č
Čarnas        
D
Dadži Daibes 1 Dreimaņi Dzērvītes  
Daibes Darbnīcas Šalkas Dzērves Dzīvojamā māja 145. km  
E
Elvanči Ezernieki Ežmalas    
G
Gaustrumi Gulbīši      
I
Indrāni        
J
Jaunāži Jaunennes Jaunkūkuri Jaunmājas Jaunstrūkas
Jaunbidzi Jaunības Jaunķepītes Jaunmežuļi Jaunvišķi
Jaunbiķernieki Jaunindrāni Jaunķerpi Jaunrudiņi Jaunzemi
Jaunbirztalas Jaunkausiņi Jaunķiguļi Jaunslāži  
Jaunbreķeļi Jaunknipi Jaunlejas Mūrnieki Jaunsmirķi  
Jaundadži Jaunkrujeļi Jaunlelītes Jaunstaldoti  
K
Kaktiņi Kalniņi Kazruņģis Kociņi Krieviņi
Kalāči Kalnklidzis Klešas Krastiņi Krujeļi
Kalna Ruķi Kauči Knapes Kreiļi Kūmiņas
Kalna Starkas Kausiņi Knieri Kreiļu ferma  
Ķ
Ķelputi        
L
Lapiņas Leimaņi Lejas Ruķi Lielmaņi Liepiņas
Lapsukalni Lejas Lāči Liellāči Liepas  
M
Mālkrogs Mazķerpji Mežalejas Mežkalni 1 Mežuļi
Maskati Medniekmāja Mežīšu Zvejnieki Mežlauki Mūrnieki
Mazbreķeļi Melderi Mežkalni Mežmaļi Mušķi
N
Noriņas        
O
Oliņas Oliņu somu pirts      
P
Pagastiņi Pieti Pīlādži Puksīši Purmaļi
Pārceltuves Pietiņi Pluķi Pulkas  
Pentari Pietu ferma Pūkas Puriņi  
R
Ratnieki Rozītes Rudiņu ferma Rūķīši Ruņģi
S
Salenieki Silzemnieki SLTP 3607 Salenieki Spēlnieki Strupi
Sarkaņi Skujiņas SLTP 3767 Smirķi Stacija "Seda" Stūrīši
Sidrabkalni Slāži SLTP 3794 Ratnieki Stilbi  
Š
Šalkas 1 Šalkas 2 Šalkas 3 Šalku katlu māja  
T
Trikātas 5 Trikātas 6 Trikātas 7 Trikātas 8  
U
Upzemnieki        
V
Vadži Veckūkuri Vecmežuļi Vecsmirķi Vīņaudi
Vecennes Vecķepītes Vecmustes Vecstaldoti Višķi
Vecības Vecķerpi Vecpiduļi Vecstepi Vizuļi
Veckausiņi Vecķiguļi Vecrāmnieki Vecstrūkas  
Vecklidzis Veclielbreķeļi Vecrudiņi Viesuļi  
Vecknipi Vecmājas Vecsleberi Vīksnupes  
Z
Zuzuļi        

Firmas