Ienākt

Trapenes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Trapene        

Mājas

Ā
Ābolkalni Ādami Āriņi Āriņi 5  
A
Aimati Aizupes Alksnīši Alpi Ausekļi
Aizkalni Akmeņsalas Alkšņupes Amatnieki Avoti
B
Bebri Bērziņi Birznieki Brūži  
Bērzāji Birzkalni Bites Burtnieki  
C
Ceļmalas Cepļakalni Ceriņi Cielaviņas Cīruļkalni
D
Dārziņi 2 Deigelīši Dumbrāji Dūrukalns 4  
Daudži Dravnieki Dumpji Dziesmas  
Daudži W Druviņas Dūrukalns Dzintari  
E
Egles Ezeriņi Ezermalas    
Egles 2 Ezerkalni Ezīši    
G
Graši Graši 2 Gruntes    
I
Ieviņas Ievulīči Indrāni Indriķi Indriķkalte
J
Jāņkalni Jaunkrasti Jaunozoliņi Jaunšķilteri Jaunzemi
Jaunādams Jaunlazdas Jaunrūpnieki Jaunupes Jēkabkalni
Jaundravnieki 1 Jaunlīzēni Jaunskujas Jaunvārkales  
Jaunkrampji Jaunnovgrubi Jaunstempji Jaunvāveres  
K
Kalnakrampji Kalnapauģi Kociņi Krievāni  
Kalnalāči Kantorkalns Krāces Kristiņi  
Kalnaleiši Kļaviņas Krampji Kuplejas  
Ķ
Ķikuti Ķimikālijas Ķīšukakti    
L
Lapsukalns Lejasleiši Lejnieki 2 Liepukalni Līze
Lazdiņas Lejaspauģi Lejzemnieki Liepulejas Līzespasts
Lazdukalns Lejasstādzeni Līči Lipši Līzespasts 1
Lejaskrampji Lejasvītoli Līdumnieki Lipši 5A Līzespasts 2
Lejaslāči Lejiņas Lielzemnieki Lipši 5B LMT radiotornis
M
Madaras Medņi Mertiņi Mikuži Mūrnieki 2
Mārtiņi Meijas Mētras Mucenieki  
Mauriņi Melderkalni Mētras 3 Mūri  
Mednieki Melnupes Mežstrauti Mūrnieki  
N
Naugrubi Naugrubi 3 Niedrāji Nigasti Nolles
O
Oši Ozoli Ozoliņi Ozolkalni  
P
Paegļi Pekurija Pļavnieki Priednieki Purmaļi
Palejas Perķi Podnieki Priedulāji Purvmaļi
R
Raņķa šķūnis Riekstiņi Rūķi 2    
Repukalns Robežnieki Rūpnieki    
S
Saiešanas nams Seveļi Muzikanti Silvas Smiltāji Stādzēni
Sanesas Sidrabiņi 2 Skapari Smiltiņas Stādzeni 2
Saulieši Sili Skolasdruvas Sniķeri Stempji
Seveļi Siliņi Skujenieki Stādzeni  
Š
Šķilteri        
T
Tauriņi Tautiņas Tīnupes TP 1320 Krustiņi  
U
Upes Upeskrasti Upmaļi    
V
Vanagi Vecvārkales Vidiņi Vilniņi Vizuļi
Vārpas Vecvimmeži Vidusleiši Vilnīši Vosi
Vecalksnīši Vecvimmeži 2 Viernāji Viri Vosi 2
Veckristiņi Vecvimmeži 3 Vierni Virsaiši  
Vecrudzīši Vētras Viesturi Virši  
Vecupes Vēveri Vilciņi Vizbuļi  
Z
Zemgaļi Zemzari Zīleskalni Zīlītes  

Firmas