Ienākt

Launkalnes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Launkalne Saltupi Silva    

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Akmentiņi Alkšņupji Avoti Avotiņi 1  
Akši Atvases Avotiņi    
B
Bāliņi Bekmaņi Birzuļi    
Baloži Bērzi Brauni    
C
Ceļmalītes Cepļi Cerības Ciemati  
D
Dariņi Dārzkalni Dumbrāji    
Dārziņi Dolāri Dzērvītes    
E
Eglaines Eķītes Ezerkalni Ezernieki  
Eglāji Ezeri Ezerlejas Ezerprāmnieki  
Egļukalni Ezeriņi Ezerlīči    
G
Granulas Granulas 2 Gundas Guntas  
H
Helēnas        
I
Ielejas Ielīces Indrāni    
J
Jaunabuliņi Jaunklētnieki Jaunmežole 2 Jaunsieki Jeiskas Dzirnavas
Jauncimdiņi Jaunkrūklanti Jaunozoli Jaunsprenīši Justiņi
Jaundāmi Jaunķauzeri Jaunpavāri Jaunupītes  
Jaunjaunzemi Jaunķeži Jaunpekas Jaunvīksnas  
Jaunkaravīri Jaunlepiķi Jaunragi Jaunzemi  
Jaunkažoki Jaunludzītes Jaunrauznieki Jautrais Ods  
K
Kainaiži Kalna Dāmi Kalna Muižnieki 1 Kalna Ruņģi Kļaviņi
Kaktiņi Kalna Dravnieki Kalna Mūsiņas Kalna Strautnieki Kokapstrādes darbnīca
Kalējiņi Kalna Gāršas Kalna Noras Kalna Zadiņi Krijas
Kalīši Kalna Gundegas Kalna Pekas Kalniņi Krogzemji
Kalna Alkšņi Kalna Jaunzemi Kalna Pori Kalnludzītes Kūrortviesnīca "Daina"
Kalna Bērzi Kalna Kainaži Kalna Prāmnieki Kampari  
Kalna Bites Kalna Kleperi Kalna Priedulāji Kārļi  
Kalna Cepļi Kalna Liedulieši Kalna Purenes Klētnieki  
Kalna Ciekurži Kalna Malackas Kalna Ragi Klinšozoli  
Ķ
Ķeņģi Ķieģeļnieki Ķirši Ķirškalni  
L
Lācīši Lejas Gāršas Lejas Noras Lejiņas Liepavoti
Lāčplēši Lejas Gundegas Lejas Prāmnieki Lepiķi Liepkalni
Lauciņi Lejas Kainaiži 1 Lejas Purenes Lībāni Liepsalas
Lauri Lejas Kažoki Lejas Ruņģi Līči Lindes
Lazdukalni Lejas Kleperi Lejas Vārniņas Līdakas Līņi
Lazdukalns Lejas Liedulieši Lejas Zaķi Līdumi Lizdole
Lejas Alkšņi Lejas Muižnieki Lejascimdiņi Liedulieši Ludzītes
Lejas Eķītes Lejas Mūsiņas Lejasupītes Lieldāmi  
M
Mazdāmi Meža Medņi Meža Vārniņas Mežiņi Mežoles Skola
Melderi Meža Mežmalas Meža Vīksnas Mežkalni Mežpapāni
Menskas Meža Mežvijas Mežābeles Mežmalas Mežvijas
Meža Jaundruvas Meža Rauznieki Mežāres Mežmaļi Mucenieki
Meža Lizdole Meža Siliņi Mežciems Mežole  
N
Noļi Noras Noriņas    
O
Oglītes Oliņas Ošiņi Ozoli Ozolzīles
P
Pakalnieši Pīkaņas Prāmnieki Pujas 2 Puriņi
Palejas Pīlādži Priedaines Pūķi Purmaļi
Pārkalnes Pļaviņas Priedulāji Puķītes Putniņi
Pekas Pļavmalas Pujas Pumpuri  
R
Rauzas Reiņi 1 Rozītes Rūpnieki  
Rauziņas Reiņi 2 Ruņģu Krejotava    
S
Saliņas Sietiņi Silmači SLTP 3627 Eķītes Stādaudzētava
Sargi Sīkļi Silvas Kokzāģētava Smiltenes Kalniņi Stādaudzētava 1
Sauleskalns Siksnas Silvas kokzāģētava 2 Smiltenes pagrieziens Stepes
Sausnītes Sila Eķītes Skolaskalns Smukuļi Strautnieki
Sautiņi Silapori Skujiņas Spicieri  
Sieki Silenieki Slazduvēris Sprīdītis  
Š
Šēniņi        
T
Teikmaņi        
U
Upītes Upmaļi Uzkalni    
V
Vaivariņi Vārpas Veckažoki Vērzemnieki Vīgantu kūts
Valdziņi Vārtiņi Vecragi Vidus Mūsiņas Vinteri
Vārniņas Vecie Jauncimdiņi Vecsprenīši Viduseķītes Virši
Vārniņas 1 Veckainaiži Vecupītes Vīganti Voldemāri
Z
Zadiņi Ziediņi Zīles Zīlītes Mīlgrāvji  
Zaķi Zilaiskalns Zīlītes    

Firmas