Ienākt

Launkalnes pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Launkalne Saltupi Silva    

Mājas

Ā
Ābeles        
A
Akmentiņi Alkšņupji Avoti Avotiņi 1  
Akši Atvases Avotiņi    
B
Bāliņi Baloži Bekmaņi Birzuļi Brauni
C
Ceļmalītes Cepļi Cerības Ciemati  
D
Dariņi Dārzkalni Dumbrāji    
Dārziņi Dolāri Dzērvītes    
E
Eglaines Eķītes Ezerkalni Ezernieki  
Eglāji Ezeri Ezerlejas Ezerprāmnieki  
Egļukalni Ezeriņi Ezerlīči    
G
Granulas Granulas 2 Gundas Guntas  
H
Helēnas        
I
Indrāni        
J
Jaunabuliņi Jaunklētnieki Jaunmežole 2 Jaunrauznieki Jeiskas Dzirnavas
Jauncimdiņi Jaunkrūklanti Jaunozoli Jaunsieki Justiņi
Jaundāmi Jaunķauzeri Jaunpavāri Jaunsprenīši  
Jaunjaunzemi Jaunķeži Jaunpekas Jaunvīksnas  
Jaunkaravīri Jaunlepiķi Jaunpriedaines Jaunzemi  
Jaunkažoki Jaunludzītes Jaunragi Jautrais Ods  
K
Kainaiži Kalna Dāmi Kalna Malackas Kalna Ruņģi Kļaviņi
Kaktiņi Kalna Dravnieki Kalna Muižnieki 1 Kalna Strautnieki Kokapstrādes darbnīca
Kalējiņi Kalna Gāršas Kalna Mūsiņas Kalna Zadiņi Krijas
Kalīši Kalna Gundegas Kalna Pekas Kalniņi Krogzemji
Kalna Alkšņi Kalna Jaunzemi Kalna Pori Kalnludzītes Kūrortviesnīca "Daina"
Kalna Bites Kalna Kainaži Kalna Prāmnieki Kārļi  
Kalna Cepļi Kalna Kleperi Kalna Priedulāji Klētnieki  
Kalna Ciekurži Kalna Liedulieši Kalna Ragi Klinšozoli  
Ķ
Ķeņģi Ķieģeļnieki      
L
Lācīši Lejas Eķītes Lejas Muižnieki Lejasupītes Lieldāmi
Lāčplēši Lejas Gāršas Lejas Mūsiņas Lepiķi Liepavoti
Lauciņi Lejas Gundegas Lejas Prāmnieki Lībāni Liepkalni
Lauri Lejas Kainaiži 1 Lejas Ruņģi Līči Lindes
Lazdukalni Lejas Kažoki Lejas Vārniņas Līdakas Līņi
Lazdukalns Lejas Kleperi Lejas Zaķi Līdumi Lizdole
Lejas Alkšņi Lejas Liedulieši Lejascimdiņi Liedulieši Ludzītes
M
Mazdāmi Meža Medņi Meža Vārniņas Mežiņi Mežoles Skola
Melderi Meža Mežmalas Meža Vīksnas Mežkalni Mežpapāni
Menskas Meža Mežvijas Mežābeles Mežmalas Mežvijas
Meža Jaundruvas Meža Rauznieki Mežāres Mežmaļi Mucenieki
Meža Lizdole Meža Siliņi Mežciems Mežole  
N
Noļi Noras Noriņas    
O
Oglītes Oliņas Ošiņi    
P
Pakalnieši Pīkaņas Prāmnieki Pujas 2 Purmaļi
Palejas Pīlādži Priedaines Puķītes Putniņi
Pārkalnes Pļaviņas Priedulāji Pumpuri  
Pekas Pļavmalas Pujas Puriņi  
R
Rauzas Reiņi 1 Rozītes Rūpnieki  
Rauziņas Reiņi 2 Ruņģu Krejotava    
S
Saliņas Sietiņi Silmači SLTP 3627 Eķītes Stādaudzētava
Sargi Sīkļi Silvas Kokzāģētava Smiltenes Kalniņi Stādaudzētava 1
Sauleskalns Siksnas Silvas kokzāģētava 2 Smiltenes pagrieziens Stepes
Sausnītes Sila Eķītes Skolaskalns Smukuļi Strautnieki
Sautiņi Silapori Skujiņas Spicieri  
Sieki Silenieki Slazduvēris Sprīdītis  
Š
Šēniņi        
T
Teikmaņi        
U
Upītes Upmaļi Uzkalni    
V
Vaivariņi Vārpas Veckažoki Vērzemnieki Vīgantu kūts
Valdziņi Vārtiņi Vecragi Vidus Mūsiņas Vinteri
Vārniņas Vecie Jauncimdiņi Vecsprenīši Viduseķītes Virši
Vārniņas 1 Veckainaiži Vecupītes Vīganti Voldemāri
Z
Zadiņi Ziediņi Zīles Zīlītes Mīlgrāvji  
Zaķi Zilaiskalns Zīlītes    

Firmas