Ienākt

Grundzāles pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Aumeisteri Grundzāle Vizla    

Mājas

A
Aizpuri Alejas Attīrīšanas iekārtas Atvases 1 Avoti
Aizvēji Apšukalns Atvases Augstkalni  
B
Baltiņi Bērzkalni Bēržu Kalni Birztalas Brīvnieki
Bemberi Bērzukalni Bierņi Bisenieki  
Bērziņi Bērži Birznieki Bites Lakši  
C
Caunes Censoņi Cepļi Cepļukalns Ceriņi
D
Dambīši Dauguļi Dikļu ferma Dundurlejas Dziļumi
Dārznieki Dikļi Dreimaņi Dzenīši Dzintari
E
Eglītes Ezeriņi Ezerkalni 2    
Egļi Ezerkalni Ezerlejas    
G
Gaiļupi Galabemberi Grāvi Gravnieki Grotes
Gaitnieki Grantkalni Gravkalni Gredzeni Gundegas
Ī
Īcēni        
I
Ieviņas Ilgas      
J
Jāņakalns Jaungaides Jaunkalnrudaci Jaunlejasrudaci Jaunrudaci
Jaunbemberi Jaunkades Jaunkalnzemnieki Jaunliepiņas Jaunsaulgoži
Jaunbērzkalni Jaunkalējiņi Jaunkrievzemnieki Jaunmangaļi  
Jauncaunes Jaunkalnabindes Jaunlejasbindes Jaunmelderi  
K
Kalēji Kalna Mārči Kalnaices Kalniņi Kalnzemnieki
Kalējiņi Kalna Ozoliņi Kalnalamsteri Kalnliepiņas Kārkliņi
Kalna Bauņi Kalna Piekārumi Kalnarijas Kalnozoliņi Kļavas
Kalna Bemberi Kalnabirznieki Kalnaspaļi Kalnroži Kļavnieki
Kalna Kades Kalnabrieži Kalnaspilvas Kalnvējiņi Krūmiņi
Kalna Kraukļi Kalnabrūži Kalncaunes Kalnvērzemnieki  
L
Lāčplēši Lejas Mangaļi Lejasbrūži Lejaskrievzemnieki Lejasspaļi
Lauka Bērži Lejas Piekārumi Lejascaunes Lejaslamsteri Lejasvērzemnieki
Lazdukalns Lejas Roži Lejasdambīši Lejasmārci Līčupe
Lejas Dauguļi Lejasbaloži Lejasices Lejasozoliņi Lielgrāvji
Lejas Kraukļi Lejasbrieži Lejaskades Lejassietaliņi Liepas
M
Mācītājmuiža Mazbrieži Mazpurgaiļi Meža Aizvēji Muižnieki
Madaras Mazdzeņi Mazsietaliņi Mežalamsteri Mūrnieki
Mālnieki Mazilgas Meteori Mežmaļi  
Mālupes Mazkalniņi Mētras Mucenieki  
N
Noras        
O
Oļupes Oškalni Ozoliņi Ozollamsteri  
Oši Ošupes Ozolkalns    
P
Pakalnes Palejas Pļevna Pūliņi Purvkalns
Pakalnieši Papardes Priežkalni Purgaiļi  
Pakalnīši Pīļukalns Priežukalni Purmaļi  
R
Radiotornis Raudiņas Rijnieki Rožlapas Rudaci
Rāmnieki Rija Robežupe Rožukalns Rudzīši
S
Saulgoži SLTP 3561 Dzeņi Spiksti Sprīdīši Strautmaļi
Saulpurenes SLTP 3593 Zeļļi Spiksti 1 Starpas  
Sīļi Spaliņi Spilvas Stirnas  
Š
Šipkas Šūpuļi      
T
Taubeles Torņkalns Trīssaliņas Tūles  
U
Upītes        
V
Vaiņagi Veccaunes Vecozoliņi Vēveri Vizlas HES
Vanagi Veckalna Rudači Vecsaulgoži Viduslamsteri Vizuļi
Vārnkalni Veckalnbindes Veczilākši Vijas  
Varoņi Veclauži Veczilākšu komplekss Vīksnas  
Vecbemberi Veclejas Bindes Vējiņi Viļņi  
Z
Zāģētava Zavadas Zīlītes    
Zaļkalni Zīleskalns Zvaigznītes    

Firmas