Ienākt

Brantu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Vidzeme        

Mājas

A
Aisbergs Apsītes Atvari Avotiņi  
Akmeņkalni Apukalni Ausekļi    
Ā
Āšķipi        
B
Balodīši Bērtuļu Dzirnavas Birzuļi Brantu skola  
Baloži Bērzaines Brantu Dzirnavas Būdas  
Bemberi Birznieki Brantu muiža Bundžu Muiža  
C
Caunīšu ferma Caunītes Ceriņi 1 Cibaines Cīrulīši
D
Dadzīši Dārziņi Dārzkalni Drandi Dzirnaviņas
E
Emīļi Ezeriņi      
G
Gailīši Graudu kalte Skujnieki Gruntnieki Gulbīši  
I
Intas Irbītes      
J
Jaunbemberi Jaunītes Jaunozoli Jaunvārnas Jaunziediņi
Jaunbrālīši Jaunkraujas Jaunpriedītes Jaunviķīši Jaunzvirgzdi
Jaunbrūkši Jaunķākas Jaunragži Jaunzaļkalni  
Jaunciekurži Jaunlūres Jaunsināti Jaunzelgauskas  
K
Kainaiži Kalna Ducmaņi Kalna Spruguļi Kārļukalni Krasti
Kalējdrandi Kalna Kaugari Kalna Strantes Kaudzītes 1 Kroņakrogs
Kalna Aleņi Kalna Knīpas Kalna Tūtari Kauliņi Kūlēni
Kalna Apses Kalna Ķākas Kalna Vārpaiņi Kazēkas  
Kalna Baloži Kalna Lembi Kalna Zvirgzdi Kleperi  
Kalna Bicieri Kalna Lubeķi Kalnozoli Knābji  
Kalna Ciekurži Kalna Masaļi Kalnzemnieki Knīpas  
Ķ
Ķudras 1        
L
Labzemju ferma Lejas Ducmaņi Lejas Prieņi Lepēkas Lubeķi
Lāči Lejas Kleperi Lejas Puntules Līdači Lubeķu ferma
Laiksne Lejas Labzemji Lejas Spruguļi Līdumi  
Lapaines Lejas Lembi Lejas Tūtari Līdumnieki  
Lejas Apogi Lejas Masaļi Lejas Valšķi Liepulejas  
Lejas Brīkūži Lejas Naudieši Lejas Žīguri Liepziedi  
M
Madaras Masaļi Mazstrantes Mežāres Mežvidi
Mākoņi Mazkampji Meža Skujnieki Mežiņi Mežvijas
N
Naudieši Naudiešu ferma      
O
Oliņas Ozoli Ozolkalnu ferma    
Oši Ozoliņi Ozolkalnu māja    
P
Paeglīši Paltnieki Pērles Priedaines Priednieki
Palejas Pasta māja Pīlādži Priedītes Puni
Paltes Patakaiņi 1 Prauliņi Priedkalni Puniņi
R
Ragži Remmeles Rijnieki Rūķīši  
Ratnieki Rīderi Rožkalni Rūnēni  
S
Saulgoži Silenieki SLTP 3709 Ozolkalni Spruguļu ferma Sūnekļi
Saulītes Skujnieki Smaragdi Straumēni  
Senlejas Slavēkas Spruguļi Strauti  
T
Tāles Tantari Tīreļi    
U
Upītes Uplejas      
V
Vanagi Veckalniņi Vecviķīši Vidus Zvirgzdi Vizbuļi
Vāvuļi Vecozolkalni Vecziediņi Viesturnieki  
Vecie Labzemji Vecrūnēni Veczvirgzdi Vīstuči  
Veckainaiži Vecumkalni Ventas Vītoli  
Z
Zadi Zaļkalni Zeltiņi Zvejnieki  
Zaķīši Zelgavsku ferma Zemnieki    
Ž
Žīguri Žīguriņi      

Firmas