Ienākt

Skrīveru novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Klidziņa Līči Skrīveri Zemkopības institūts Ziedugravas

Mājas

Ā
Ābelītes        
A
Aizpures Angāri Apsēni 8 Asni Avoti
Akmentiņi Antēni Asari Auziņas  
B
Bajāri Bebri Birznieki Bites 1 Brīviņi
Bankavas Bērziņi Birznieki 2 Blokpostenis 856. km Brīvzemnieki
Bariši Birzītes 1 Bitēni Bolšāres Brūveri
Bariši 1 Birzītes 2 Bites Braslas  
C
Caunes Ceļmalas Ceriņi    
Celmiņi Ceļmalas 1 Cielaviņas    
D
Dārznieki Doķi Dzelzceļa ēka 854. km Dzilnas  
Daugavgulbji Dzelzceļa ēka 848. km Dzelzceļa ēka 856. km Dzintari  
Dižozoli Dzelzceļa ēka 852. km Dzidras    
E
Eglaines Eglīši Erci 1    
G
Gaiļi Grantiņi Grullēni Guļbūves 1  
Gāršenieki Graudiņi Gruntes Guļbūves 2  
Glāzšķūņi Gravas Guļbūves    
I
Iecēni Indrāni 1 Irbes Istabiņas  
J
Jaunaizpuri Jaunbrīviņi Jaunklošāres Jaunsilmices Jaunviesturi
Jaunapsēni Jaungruntes Jaunmuižnieki Jaunsprūdiņi Jaunzemitāni
Jaunapsēni 1 Jauniecēni Jaunpuntūži Jaunsvareni Jaunzemji
Jaunapsēnu garāžas Jaunkaktiņi Jaunrandāni Jaunšķiliņi  
Jaunāres Jaunkalnieši Jaunrožkalni Jaunveģi  
K
Kaijas Kalnieši 1 Kapi Klošāres Krūkļi
Kalna Beltēni Kalniņi Kārkliņi Klošāres 2  
Kalnabirzes Kalniņi 1 Kastaņas Krastkalni  
Kalnāres Kaņepēni Katlu māja Kraujas  
Kalnieši Kapčas Kažoki Kriķi  
L
Labrenči Lazdas Lejasveģi Lielkažoki 1 Liepiņas
Lāčauss Lejas Beltēni Lejnieki Lielviesturi  
Latvijas dzelzceļš 1 Lejasmucenieki Lielkažoki Lielviesturi 1  
M
Madaras Mentes Mežmaļi Miemas  
Maizīte Meteni Mežmetēni Mieriņi  
Margas Mežagulbji Mežsētas Mildiņas  
Marijas Mežāres Mežvekteri Mucenieki  
N
Nopūtas Norieši      
O
Oglenieki Olīves Oši Ozoliņi 1 Ozolzīles
Oglenieki 1 Osēni Ozoli Ozolkalni  
Okņas Osēni 1 Ozoliņi Ozolu Gatves  
P
Paegles Palejas Pie Pelēkā Zaķa Pļavenieki Porieši
Pakalni Parki Piekrastes Pļavkalni Puntūži
Palātas Pavasari Pilskalni Pori  
R
Ragāres Rešņi Robežas 11 Roznieki Rūpali
Ramziņas Rīderi Robežnieki 2 Rožkalni  
Ražošanas centrs 1 Rites Rozas Rudiņi  
Ražotnes Robežas Rozentāli Rūķīši  
S
Salapi Sēkliņas Silmači 1 Smiltiņi Strautmales
Salapiņi Senkrasti Silmices Sniedzes Stūri
Salenieki Senlejas Sīpolkalns Sprīdīši Stūrīši
Saules Sidrabiņi Skujenieciņi Sprūdi Svarēni
Saulītes Sīkuļi Skujenieki Sprūdi 3  
Saulkalni Sīkuļu kūts Skujnieki Stiebri  
Saulkrastiņi Silmači Smilgas Stirnas  
Š
Šķiliņi 1 Šķūtnieki Šķūtnieki 1    
T
Tiltnieki TP-7310 Līči TP-7317 Ceptuve    
U
Uplejas Upmalnieki Urgas Urpuļi  
V
Valteri Vecrandāni Veibēni 2 Viesturi 2 Viļņi
Vecbirzes Vecsīkuļi Veibēni 3 Vīksnas Virspamati
Vecbriežāres Vecsprūdiņi Veldzes Vilkābeles Vitjāņi
Vecgruntes Vecveģi Vērdiņi Vilki  
Veckļaviņi Veibēni Vidsalas Vilkkažoki  
Veclejiņas Veibēni 1 Viesturi 1 Vilkkažoki 2  
Z
Zālīši Zelmeņi Ziemlauki Zīverti  
Zaļumnieki Zemturi Ziemlauki 2 Zvani  
Ž
Žagari Žagatas