Ienākt

Skrīveru novads

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Klidziņa Līči Skrīveri Zemkopības institūts Ziedugravas

Mājas

Ā
Ābelītes        
A
Aizpures Antēni Asni Auziņas  
Akmentiņi Apsēni 8 Attīrīšanas iekārtas Avoti  
Angāri Asari Aušķēni    
B
Bajāri Bebri Birznieki Bolšāres Brīvzemnieki
Bankavas Bērziņi Bitēni Braslas Brūveri
Bariši Birzītes 1 Bites Breidaki  
Bariši 1 Birzītes 2 Bites 1 Brīviņi  
C
Caunes Ceļmalas Cepļi Cielaviņas  
Celmiņi Ceļmalas 1 Ceriņi    
D
Dārznieki Dižozoli Dzelzceļa ēka 848. km Dzelzceļa ēka 854. km Dzilnas
Daugavgulbji Doķi Dzelzceļa ēka 852. km Dzelzceļa ēka 856. km Dzintari
E
Eglaines Eglīši Erci 1    
G
Gaiļi Glāzšķūņi Gravas Guļbūves  
Gāršenieki Grantiņi Grullēni Guļbūves 1  
Gāzes stacija Graudiņi Gruntes Guļbūves 2  
I
Indrāni 1 Irbes Istabiņas    
J
Jaunaizpuri Jaunbrīviņi Jaunklošāres Jaunsilmices Jaunviesturi
Jaunapsēni Jaungruntes Jaunmuižnieki Jaunsprūdiņi Jaunzemitāni
Jaunapsēni 1 Jauniecēni Jaunpuntūži Jaunsvareni Jaunzemji
Jaunapsēnu garāžas Jaunkaktiņi Jaunrandāni Jaunšķiliņi  
Jaunāres Jaunkalnieši Jaunrožkalni Jaunveģi  
K
Kaijas Kalnieši Kaņepēni Kažoki Kriķi
Kalna Beltēni Kalnieši 1 Kapčas Klošāres Krūkļi
Kalna Namiņš Kalniņi Kārkliņi Klošāres 2  
Kalnabirzes Kalniņi 1 Kastaņas Krastkalni  
Kalnāres Kamenītes Katlu māja Kraujas  
L
Labrenči Latvijas dzelzceļš 1 Lejasmucenieki Lielgabalkalni Lielviesturi 1
Lācēni Lauviņas Lejasveģi Lielkažoki Liepiņas
Lāčauss Lazdas Lejnieki Lielkažoki 1 Lūki
Lāčplēši Lejas Beltēni Lejziedi Lielviesturi  
M
Madaras Mentes Mežaki Mežsētas Miezīši
Maizīte Meteni Mežāres Mežvekteri Mildiņas
Margas Meža Pērle Mežmaļi Miemas Mucenieki
Marijas Mežagulbji Mežmetēni Mieriņi  
N
Nopūtas Norieši      
O
Oglenieki Olīves Oši Ozoliņi 1 Ozolzīles
Oglenieki 1 Osēni Ozoli Ozolkalni  
Okņas Osēni 1 Ozoliņi Ozolu Gatves  
P
Paegles Parki Piekrastes Poķi  
Palātas Pavasari Pilskalni Pori  
Palejas Pie Pelēkā Zaķa Pļavenieki Porieši  
Pārcēlāji Pieci Vilki Pļavkalni Puntūži  
R
Ragāres Rešņi Robežas Rozentāli Rūķi
Ražošanas centrs Rēzijas Robežas 11 Roznieki Rūķīši
Ražošanas centrs 1 Rīderi Robežnieki 2 Rožkalni Rūpali
Ražotnes Rites Rozas Rudiņi  
S
Salapi Sēkliņas Silmači 1 Smilgas Stūri
Salapiņi Senkrasti Silmices Smiltiņi Stūrīši
Salenieki Senlejas Sīpolkalns Sniedzes Svarēni
Saules Sidrabiņi Skrīveru dendrārijs Sprīdīši  
Saulītes Sīkuļi Skujenieciņi Stiebri  
Saulkalni Sīkuļu kūts Skujenieki Stirnas  
Saulkrastiņi Silmači Skujnieki Strēlnieki  
Š
Šķiliņi 1 Šķūtnieki Šķūtnieki 1    
T
Tiltnieki TP-7310 Līči TP-7317 Ceptuve    
U
Uplejas Upmalnieki Urgas Urpuļi  
V
Vairogi Veclejiņas Veibēni 1 Viesturi 1 Vilkkažoki 2
Valteri Vecrandāni Veibēni 2 Viesturi 2 Viļņi
Vecbirzes Vecsīkuļi Veibēni 3 Vīksnas Virspamati
Vecbriežāres Vecsprūdiņi Veldzes Vilkābeles Vitjāņi
Vecgruntes Vecveģi Vērdiņi Vilki  
Veckļaviņi Veibēni Vidsalas Vilkkažoki  
Z
Zālīši Zaļumnieki Ziemlauki Zīverti Zvejnieki
Zalkši Zelmeņi Ziemlauki 2 Zvani  
Ž
Žagari Žagatas