Ienākt

Siguldas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Jūdaži Ķipari Nurmiži Peltes Vējupīte
Kalnabeites        

Mājas

Ā
Ādmiņi 1 Ādmiņi 2 Ārēni Āriņi  
A
Agras Alpakas Apogi Ataugas Atrakcijas
Akas Apiņi Asteres Atmodas Austriņi
B
Bajāri Bebroņi 5 Bebroņi 13 Bērziņi Birzmaļi
Bāzes stacija "Mazstūrīši" Bebroņi 7 Bebroņi 15 Bērzkrasti Brencēni
Bebroņi 1 Bebroņi 9 Bēršas Bikšainie apogi Bubeņi
Bebroņi 3 Bebroņi 11 Bērzi Birzkalni  
C
Ceļmalas Cēsnieki Cīruļi    
Ceļmalītes Cinīši Cīruļi 1    
D
Dambīši Dižpuntūži Dreimaņi Dzelzceļa ēka 57. km Dzilnas
Daudas Dižsaulītes Dūči Dzelzceļa ēka 58. km Dzirnezeri
Dāvji Dravas Dukuri Dzelzceļa ēka 62. km  
Dimanti Dravnieki Dzelzceļa ēka 51. km Dzelzmačas  
E
Egles Eriņi Ezernieki    
Empēteri Ezerlāses Ezervijas    
G
Gaiļi Gobas Govindas Grotiņi 1  
Ginteri Gobas 1 Gravas GRS Sigulda  
Glāzzemnieki Goltiņi Grotiņi    
I
Imantas 1 Inderdēļi 2 Indras Inķēni 2  
Inderdēļi Inderi Inķēni Intēni  
J
Jasmīni Jaunkrenes Jaunmednieki Jaunputniņi Jaunzālītes
Jauneriņi Jaunlaugas Jaunmūkiņi Jaunsētas Jodas
Jaunklētnieki Jaunliepsalas Jaunnurmiži Jaunsiljēkas Jurbrenči
Jaunkodaļas Jaunlorupes Jaunpakauši Jaunumeri  
Jaunkreiļi Jaunļugas Jaunpilieši Jaunvangas  
K
Kalna Benčkēni Kalnarozes Kārumnieki Kreiļi Kreiļi 5
Kalna Muižnieki 1 Kalnjāņi Kitiņi Kreiļi 1 Kreiļu transformators
Kalnairītes Kalnozoli Klētnieki Kreiļi 2 Kūdras 1
Kalnaklaukas Kamenes Kļavas Kreiļi 3 Kūdras 4
Kalnāres Kārkli Krastmaļi Kreiļi 4 Kundziņi
Ķ
Ķimeļi        
L
Lakstīgalas Laugas Lejas Mežakas Līdumi Liepsalas
Lāmas Laumas Lejas Spriguļi Lieldambīši Liepuziedi
Laši Lazdukalni Lejasjāņi Lielkundziņi Liepziedi
Lauciņi Lejas Benčkēni Lejaskūdras Lielļugas Lindas
Lauči Lejas Melngaiļi Lejasvārnas Lielstarpaskalni Lūši
Ļ
Ļugas        
M
Madaras Mazkūdras Mednieki Mežotnes Mūrnieciņi
Mākonīši Mazpekas Mellenes Mikāni  
Matiņu pirts Mazstarpaskalni Meža Ēriņi Muižnieki  
Matiņu transformators Mazstūrīši Mežakas Muldas  
Mazklētnieki Mazsvīķi Mežjāņi Muļļas  
N
Noras Nurmiži Nurmiži 3    
O
Ošlejas Ozoli Ozoliņi Ozolkalni Ozollīči
P
Paegļi Pāļi Plinkas Priedes Purzemnieki
Paipalas Pekas Plinkas 1 Priednieki Putni
Pakauši Pelītes Plūmēni Pūcītes  
Palzemnieki Pēterīši Pļaviņas Puriņi  
R
Rogas Roķēni Rožlapas Rūpnieki  
S
Sārema Saulītes Siljēkas 1 Sokrāta tautskola Strautkalni
Sāri Seimačas Siljēkas 2 Stacionārā sūkņu stacija Strautnieki
Sauleszaķi Seimačas 2 Skāduļi Straumes Stūrīši
Saulieši Siliņi Skāduļi 1 Strautiņi Sviestkalni
Š
Šķūņa Beitas Šķūņabeites Šosejas ēka 56. km    
T
Teiļi Tērces Tilgaļi Tīrumpuntūži  
U
Ulīši Umeri 2 Uplejas    
Umeri Upkalni Urgas    
V
Vairogi Vecdreļļi Vecmucenieki Vējarozes Vīksnas
Varavīksnes Vecdzintari Vecmūkiņas Vērītes Vildogas ceļš 9
Vārpotnes Veckrenes Vecpakauši Vīboti Vildogas ceļš 11
Varzas Vecķimeļi Vecputniņi Vīganti Vilkas
Vāverītes Vecmednieki Vecvārpas Vijas  
Z
Zalkši Zaļkalni Zeltragi Zemzari Zilvas
Zalves Zeiles Zemītes Ziedu kalni  

Firmas