Ienākt

Siguldas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Jūdaži Ķipari Nurmiži Peltes Vējupīte
Kalnabeites        

Mājas

Ā
Ādmiņi 1 Ādmiņi 2 Ārēni Āriņi  
A
Agras Alpakas Apogi Ataugas Atrakcijas
Akas Apiņi Asteres Atmodas Austriņi
B
Bajāri Bebroņi 7 Bēršas Bērzkrasti Bubeņi
Bāzes stacija "Mazstūrīši" Bebroņi 9 Bērzājkrasti Bikšainie apogi  
Bebroņi 1 Bebroņi 11 Bērzājzilvas Birzkalni  
Bebroņi 3 Bebroņi 13 Bērzi Birzmaļi  
Bebroņi 5 Bebroņi 15 Bērziņi Brencēni  
C
Ceļazaubes Ceļmalas Cēsnieki Cīruļi  
Ceļazilvas Ceļmalītes Cinīši Cīruļi 1  
D
Dambīši Dižpuntūži Dreimaņi Dzelzceļa ēka 57. km Dzilnas
Daudas Dižsaulītes Dūči Dzelzceļa ēka 58. km Dzirnezeri
Dāvji Dravas Dukuri Dzelzceļa ēka 62. km  
Dimanti Dravnieki Dzelzceļa ēka 51. km Dzelzmačas  
E
Egles Eriņi Ezernieki    
Empēteri Ezerlāses Ezervijas    
G
Gaiļi Galazilvas Gobas Govindas Grotiņi 1
Galatreimaņi Ginteri Gobas 1 Gravas GRS Sigulda
Galazaubes Glāzzemnieki Goltiņi Grotiņi  
I
Ieriķbērzi Ieriķlejas Imantas 1 Indras  
Ieriķīši Ieriķmājas Inderdēļi Inķēni  
Ieriķkalni Ieriķnoras Inderdēļi 2 Inķēni 2  
Ieriķlauki Ieriķpļavas Inderi Intēni  
J
Jasmīni Jaunkreiļi Jaunmednieki Jaunsētas Jaunzālītes
Jaunbērzāji Jaunkrenes Jaunmūkiņi Jaunsiljēkas Jaunzaubes
Jauneriņi Jaunlaugas Jaunnurmiži Jauntreimaņi Jaunzilvas
Jaunieriķi Jaunliepsalas Jaunpakauši Jaunumeri Jodas
Jaunklētnieki Jaunlorupes Jaunpilieši Jaunvangas Jurbrenči
Jaunkodaļas Jaunļugas Jaunputniņi Jaunveldzes  
K
Kalna Benčkēni Kalnazaubes Kārumnieki Kreiļi 2 Kūdras 1
Kalna Muižnieki 1 Kalnazilvas Kitiņi Kreiļi 3 Kūdras 4
Kalnairītes Kalnjāņi Klētnieki Kreiļi 4 Kundziņi
Kalnaklaukas Kalnlejas Kļavas Kreiļi 5  
Kalnāres Kalnozoli Krastmaļi Kreiļu transformators  
Kalnarozes Kamenes Kreiļi Krūmzaubes  
Kalnatreimaņi Kārkli Kreiļi 1 Krūmzilvas  
Ķ
Ķimeļi        
L
Labkošas Laukazaubes Lejasjāņi Lieldambīši Liepsalas
Lakstīgalas Laukazilvas Lejaskūdras Lielkundziņi Liepuziedi
Lāmas Laumas Lejastreimaņi Liellīgatnes Liepziedi
Laši Lazdukalni Lejasvārnas Lielļugas Lindas
Lauciņi Lejas Benčkēni Lejaszaubes Lielstarpaskalni Lūši
Lauči Lejas Melngaiļi Lejaszilvas Lieltreimaņi  
Laugas Lejas Mežakas Līdumi Lielzaubes  
Lauka Košas Lejas Spriguļi Lielbērzāji Lielzilvas  
Ļ
Ļugas        
M
Madaras Mazklētnieki Mazsvīķi Meža Ēriņi Muldas
Mākonīši Mazkūdras Maztreimaņi Mežakas Muļļas
Malaszilvas Mazlīgatnes Mazzaubes Mežjāņi Mūrnieciņi
Matiņu pirts Mazpekas Mazzilvas Mežotnes  
Matiņu transformators Mazstarpaskalni Mednieki Mikāni  
Mazbērzāji Mazstūrīši Mellenes Muižnieki  
N
Noras Norzilvas Nurmiži Nurmiži 3  
O
Ošlejas Ozoli Ozoliņi Ozolkalni Ozollīči
P
Paegļi Pāļi Plinkas 1 Priedes Putni
Paipalas Pekas Plūmēni Priednieki  
Pakauši Pelītes Pļavaszaubes Pūcītes  
Pālēni Pēterīši Pļavaszilvas Puriņi  
Palzemnieki Plinkas Pļaviņas Purzemnieki  
R
Rītazaubes Rogas Roķēni Rožlapas Rūpnieki
S
Sārema Saulītes Siljēkas 1 Sokrāta tautskola Strautkalni
Sāri Seimačas Siljēkas 2 Stacionārā sūkņu stacija Strautnieki
Sauleszaķi Seimačas 2 Skāduļi Straumes Stūrīši
Saulieši Siliņi Skāduļi 1 Strautiņi Sviestkalni
Š
Šķūņa Beitas Šķūņabeites Šosejas ēka 56. km    
T
Teiļi Tilgaļi Tīrumtreimaņi    
Tērces Tīrumpuntūži Tīrumzilvas    
U
Ulīši Umeri 2 Upkalni Urgas  
Umeri Upeszaubes Uplejas    
V
Vairogi Vecdreļļi Vecputniņi Vējzaubes Vijas
Vakarieriķi Vecdzintari Vectreimaņi Vējzilvas Vīksnas
Vakarlīgatnes Vecieriķi Vecvārpas Vērītes Vildogas ceļš 9
Vakarzilvas Veckrenes Veczaubes Vīboti Vildogas ceļš 11
Varavīksnes Vecķimeļi Veczilvas Vidus Košas Vilkas
Vārnas Vecmednieki Vējarozes Vidustreimaņi  
Vārpotnes Vecmucenieki Vējdzirnavas Viduszaubes  
Varzas Vecmūkiņas Vējlīgatnes Viduszilvas  
Vāverītes Vecpakauši Vējmalas Vīganti  
Z
Zalkši Zaļtreimaņi Zeltlīgatnes Ziedkalni Zilvas
Zalves Zaļzilvas Zeltragi Ziedlīgatnes Zilviņas
Zaļkalni Zaubes Zemītes Ziedu kalni  
Zaļlīgatnes Zeiles Zemzari Ziedzilvas  

Firmas