Ienākt

Allažu pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Allaži Allažmuiža Egļupe Plānupe Stīveri

Mājas

Ā
Ābelītes Āboliņi Āmurīši    
Āboli Āmuri Āpšukalni    
A
Airas Alkšņi Anšpēteri Aronijas Aveņkalni
Airītes Allažmuižas staļļi Aņķi Arupes Avoti
Akmentiņi Allažu raidstacija Apiņezers Atvasītes Avotiņi
Akmeņkalni Allažu tautas nams Apiņi Augšpādes  
Akmeņkaļi Alviķi Apiņieleja Ausmas  
Akotiņi Aļņi Apiņkalns Ausmas dzirnavas  
Akots Ancīši Apsītes Auziņas  
B
Bajāri Bebrīši Bērzlapes Bisenieki 1 Brīvnieki
Bajārīši Bērzi Bērzlejas Bišu lauks Brunīši
Baltzari Bērziņi Bikšas Bomīši Bukuragi
Bāzes stacija Lielbarģos Bērzkalni Bisenieki Bračas Bulduri
C
Caunas Celmi Cēskalni    
Č
Černauskas        
D
Dainas Dižapiņi Druvas Dzelmes-Ezītes  
Dambīši Dižkalni Druviņas Dzenīši  
Dienvidi Dobeskalni Dūjas Dziedoņi  
Dimanti Dravnieki Dukas Dzintari  
E
Eglandes Ezerlejas Ezernieki Ezītes  
Ezeriņi Ezermalas Ezīši Ežkalni  
F
Freijas        
G
Gateri Graudi Griezes Grunduļi 1 Guntas
Gauri Graudiņi Grundulīši Grunduļi 2  
Glāznieki Greznkalns Grunduļi Gruzdiņi  
I
Ilzes Immas Intēni    
Imantiņi Innītes Irbenāji    
J
Jaunapiņi Jauninnītes Jaunlazdas Jaunskruntes 1 Jaunveseri
Jaunbirznieki Jaunintēni Jaunlejnieki Jaunsostes Jaunzemi
Jauncerības Jaunjasmīni Jaunpļaviņas Jaunspores Jorēni
Jaungrodes Jaunklintis Jaunskruntes Jaunveltiņi Jurdači
K
Kalmes Kalnaspores Kalnozoli Klinšubrankas Krūmkalni
Kalna Bračas Kalnašķiliņi Kaļķugravas Klintsoni Krustkalns
Kalna Brankas Kalnciemi Kaļļi Klūdziņas Kūkiņas
Kalna Ķīvītes Kalni Kamenītes Kļavas Kuņģīši
Kalna Lapaiņi Kalni 1 Kangarīši Kļavkalni Kvieķi
Kalna Mūkiņi Kalni 2 Kangarnieki Kosas  
Kalna Pullēni Kalniņi Kārlīši Krastkalni  
Kalna Skruntes Kalnmuižnieki Kaupiņi Krastmalas  
Ķ
Ķīvītes        
L
Lācīši Lauvas Lejasrumpji Līdumnieki Līgotnes
Lāčplēši Lazdukalns Lejasskruntes Lielbarģi Ligzdiņas
Laimas Lejas Bračas Lejasspores Lielbirzes Linezeri
Lakstīgalas Lejas Ķīvītes Lejastērcītes Lielbrankas Lukstiņi
Lakšmi Lejas Lapaiņi Lejgaļi Lielgrodes Lūši
Lapas Lejas Mūkiņas Lejnieki Lielkalni  
Lapmales Lejasbrankas Līblaiskas Lielmaņņas  
Lapsiņas Lejaspādes Līcīši Lielvildas  
Lauriņas Lejasrozes Līdumi Liepkalni  
M
Magones Mazklintis Medinieki Meža Pullēni Mežmales
Malaspādes Mazķīvītes Medulāji Mežapiņi Mežmaļi
Maltes Mazpuķītes Meideri Mežāres Mežsētas
Mārīši Mazsaliņas Meldri Mežāži Mežžubītes
Mauriņi Mazstrautiņi Melpuri Mežciems  
Mazgrunduļi Maztomiņi Mērkaziņas Mežlāči  
Mazie Kangari Mazvildas Mētras Mežmalas  
N
Noras Noriņas Nošpēdas    
O
Ozoliņi Ozolmeži      
P
Pakalnes Pavītoli Pludiņi Pūku priedes Purpeles
Paltes Pērles Pļaviņas Pullēni Putniņi
Pandas Pīkas Priedes Puriņi  
Pavasari Pīlādži Pūces Purkalni  
R
Rājumi Rigondas Robežnieki Rumbas Ružas
Rakstiņi Rītausmas Robiņi Rumbiņas  
Raķeļi Ritentiņi Rozes Rumpji  
Raskalns Rīti Rozītes Rūnēni  
Riekstiņi Rītumi Rudzīši Rūtiņi  
S
Sakarnieki Sidrabbirzes Sostes Stīpnieki Strēlnieki
Saknītes Siliņi Spiģi Stirnas Sukmaņi
Salas Silzemnieki Spores Stopsaktas Sūnas
Salgaļi Skaistkalni Staļļi Straumītes Sviļi
Saules Skujas Stariņkalns Strautiņi  
Sauleskalns Smiltāji Stēķeri Strautkalni  
Saulespuķes Smiltnieki Stelti Strautnieki  
Saulstari Sniķeri Stiķeni Strazdiņi  
Š
Šķesteri Šķiliņi Šnepītes Švinkates  
T
T-8012 Krastmalas Tautiņas Teteri Tomiņi Trejdari
Tālavas Tērcītes Tiltiņi Transformators 8013 Tūjas
Ū
Ūdri        
U
Upeslīči Upītes Urdzēni    
Upīši Upmalas Uzkalni    
V
Vadmalas Vecezeri Vecpullēni Vējkalni Vībotnes
Vanadzēni Vecgraudiņi Vecskruntes Vējlukturi Viduspādes
Vanadziņi Vecimmas Vecsostes Veltiņi Viedas
Vanagi Vecintēni Vecspores Vērdiņi Viļumkalns
Varavīksnes Vecklintis Veidiņi Veseri  
Vāverītes Veclejnieki Vējiņi Vēveri  
Z
Zālītes Zēmeri Ziediņi Zvaigžņukalns  
Zaļais Kalns Zemnieki Ziedlejas Zvirgzdi  
Zaļlejnieki Zemtekas Zīles Zvirgzdi 1  
Zemeņkalns Zemzari Zosu pirtiņas Zvirgzdi 2  
Ž
Žubes        

Firmas