Ienākt

Novadnieku pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Draudzība Ēvarži Mežvidi Sātiņi Sesile

Mājas

Ā
Ābeles Ābelītes Ābeļkalni Ābolkalni Ādmiņi
A
Aizkalni Alkšņi Apļi Attīrīšanas iekārta  
Akmeņlauki Altiņi Arkādijas Avotiņi  
Alises Apināji Atpūtas    
B
Bāliņi Bebri Birznieki Brenči Būdenieki
Baloži Bērziņi Bites Brieži Bundikas
Baltiņi Bērzkalni Bitītes Brigas  
Bauzes Bērzupes Braiskas Brīvnieki  
Bāzes stacija Bierandi Brektes Brūveļi  
C
Celmāji Cenkuri Ceriņi Cieceres Cīruļi
Celmiņi Centri Cērpi Cīrulīši  
D
Dālderi Daumanti Dīķkalni Dzelmes  
Dārzi Dekšņas Dimanti Dzenīši  
Dārzniecība Dīcmaņi Dukas Dzīles  
Dārzupji Didari Dūkas Dzintari  
E
Egļukalni Ejušas Ejušas attīrīšanas ierīces Ezīši  
G
Garkalni Gobas 2 Graudīši Grīvas  
Gāzes regulēšanas punkts Nr. 40 Gobzemji Graviņas Gudrupji  
Gobas Grantskalni Grīšļi    
I
Ieviņas Ievnieki Indrāni Irbenieki Irbītes
Ievkalni Imantas Induļi Irbes  
Ī
Īskalni        
J
Jaunbērziņi Jaungrīšļi Jaunselkši Jaunveides Jurģi
Jaundūkas Jaunlapiņas Jaunserdes Jaunveņģi  
Jaungaldnieki Jaunpaures Jaunstrazdi Jukas  
K
Kalnacenkuri Kaļķene Karjers Kūmas Krastmaļi Kumeļi
Kalnarāji Kaļķene 1 Klencīši Krātuve Kurši
Kalniņi Kaļķene 2 Klenči Krūmi  
Kalnliepas Kaļķene 3 Koģenerācijas stacija Krustkalni  
Kalnrūpniecības cehs Kaļķuceplis Konservu cehs Kūgures  
Kalves Kaplūži Korši Kūmas  
Ķ
Ķesteri Ķieģeļceplis Ķirši    
L
Lapsiņas Lejasbirznieki Lejasmoricas Lēpītes Liepmuiža
Lāses Lejasbrīvnieki Lejasstrauti Lībji Lukārņi
Laucenieki Lejasgrāveļi Lējēji Līči  
Laukgaļi Lejasķesteri Lejiņas Lielbārži  
Lavendeļi Lejasķiņi Lenkupji Liepiņas  
Lejas Lejaslukārņi Lēpenieki Liepkalni  
M
Mākoņi Mazbrūveļi Medumi Mežavoti  
Maļļi Mazdukas Meijas Mežiņi  
Markaļi Maznovadnieki Melbārži Moricas  
Mārtiņi Medņi Meldri Muižnieki  
N
Namiņi Namnieki Novadnieki    
O
Oši Oškalni Ozoliņi Ozolkalni  
P
Parka iela 25 Pavārkalni Ploči Priežkalni Puteņi
Parka iela 27 Pēternieki Plūmes Prūši Pūznis
Pauguri Pilenieki Podi Puķukalni Pūznītis
Paulas Planki Priedaiši Pūpoli  
Paures Plēsumi Priedes Purviņi  
R
Rančo Rāvas Robežas Rudziņi Rupeikas
Rasiņas Riekstiņi Rozītes Rūķi Rūtiņas
Ratnieki Rijnieki Rubuļi Rumbenieki  
S
Sābri Siguldas Smēde Stabulītes k-3 Strazdi
Saknes Sīlīši Smilgas Stariņi Strazdi 1
Sātiņu mehāniskās darbnīcas Silmači Spolēni STP 8121 Strazdi 2
Saules Silzemji Spriguļi Straumēni Strazdi 3
Sauleskalni Sīpoli Spulgas Strauti Strazdi 4
Saullēkti Sirsniņas Spundiņi Strautkalni Strazdi 5
Saulrieti Skaras Stabulītes k-1 Strautmalas Strazdiņi
Sidrabiņas Skudras Stabulītes k-2 Strautnieki Sudrabiņi
Š
Šefleri        
T
Tāles Teteri Torņi Transformators T-8474  
Tauriņi Timbri TP 8190 Tuņņi  
Tērpji Tīreļi Transformators T-875    
Ū
Ūbeles Ūdenstornis Ūdri Ūķi  
U
Upatnieki Upmaņi      
V
Vakres Vecgrīvas Vecvenģi Vilnīši Vītoliņi
Vārpas Vecmaņi Vējdzirnavas Vīnkalni Vizbuļi
Vārpiņas Vecnovadnieki Ventenieki Virteļi Vizuļi
Vecgaldnieki Vecstārķi Viesturi Vītiņi  
Z
Zaļenieki Zaļumi Zemdegas Zīles  

Firmas