Ienākt

Sēlpils pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Sēlija Sēlpils      

Mājas

Ā
Ābelītes Ābeļu Ausekļi Ābeļu Gundegas Ābeļu Putniņi Āreskalni
A
Aijas Aizupes Alejas Arbidāni Auziņas
Ainavas Aizvēji Andžāni Atvari Avenāji
Aizkārkļi Akmentiņi Apsītes Ausekļi Avotiņi
Aizporāni Aldiņi Apšukalni Auzāni Avotkalns
B
Babrāni Baltezeri Bilderi Bitāni Brūlāni
Bajāri Baltiņi Birzemnieki Bitenieki Buivāni
Bajāriņi Bērzi Birzītes Boļāni Bulduri
Baloži Bērzkalni Birztalas Boļānu krejotava Burtnieki
Baltais krogs Bieranti Bisenieki Brīvnieki  
C
Celmiņi Ceļmalnieki Cerēkļi Cerība Ceriņi
D
Dāburi Daugavas Lielgalvji Dekmeru mājas Druvenieki Dzeņi
Dārzi Daugavas Stacija 3 Dekšņi Dumbrāni Dzintari
Dārzi 1 Daugavieši Dienvidi Dzejnieki Dzintariņi
Dārziņi Daugavlejas Dimanti Dzelzceļa konteiners DG Daugava  
Dārznieki Daugavlīči Drusti Dzelzceļa konteiners DG Sēlpils  
E
Elkšņi Ezerlīči Ezermuiža    
Ezerkrasti Ezermaļi Ezernieki    
G
Gaidas Grantnieki Grāvlejas Grotāni 1  
Gaitnieki Gravāni Gretes Grotāni 2  
Gambijas Gravas Grotāni    
Ģ
Ģercāni Ģērķi      
I
Ielejas Ievziedi Indrāni    
Iesalnieki Imantas Induļi    
Ī
Īlenāni        
J
Jāņkalni Jaunaveni Jaunbirzes Jaunsētas  
Jaunantāni Jaunbaloži Jaundzērvītes Jucīši  
K
Kadiķi Kalna Buivāni Kalniņi Karogi Krustlīči
Kaijas Kalna Dzeņi Kalnozoli Kauguri Kundziņi
Kaimiņi Kalna Kaijas Kalnsētas Kleberi Kuplejas
Kakti Kalna Mārāni Kalnzemji Klētnieki  
Kalna Babrāni Kalna Plūmes Kalves Kraujas  
Kalna Bajāri Kalna Polāni Kānāni Krieviņi  
Kalna Brūlāni Kalnieši Kaņepes Krūmiņi  
Ķ
Ķēniņi Ķīlāni Ķipi Ķirši  
L
Labieši Lejas Lejas Plāteri Līdumnieki Līkumi 2
Laicēni Lejas Babrāni Lejas Polāni Liepas Līkumi 3
Laimdotas Lejas Bajāri Lejas Puļpāni Liepiņas Līkumi 4
Lapsas Lejas Brulāni Lejas Spietiņi Līgotnes Līkumu attīrīšanas iekārtas
Lāsmas Lejas Buivāni Lībieši Līgotnes 1  
Laukāres Lejas Dzeņi Līcīši Ligzdas  
Lauki Lejas Kaijas Līči 5 Līkumi  
Lazdukalni Lejas Pāvuli Līčupes Līkumi 1  
M
Macspīgas Mārāni Meldernieki Miglāni  
Magones Mazjāzepi Meža Lielgalvji Muižnieki  
Mālkalni Mednieki Miezīši    
N
Narcises Niedras Nomaļi    
Naudīdzāni Noliktava 284. km Noras    
Ņ
Ņiperi        
O
Odzenieki Ošāni Ozoli Ozoliņi 1 Ozolnieki
Oļi Ošānu Lazdiņas Ozoliņi Ozolkalni  
P
Pakalnes Pīlādži Pļavnieki Priežkalni Pureni
Pakalni Plāteri Polāni Priežmalas Purviņi
Palejas Plaušu Kalns Pormales Puļpāni Putniņi
Palmas Plītes Priednieki Puļpānkrogs  
Pavējas Pļavas Priekšāni Pumpuri  
Pāvuli Pļaviņas Priekulāni Pūpoliņi  
R
Rāceņi Ražotāji Rigondas Rozītes 2  
Rasas Regīli Rītausmas Rugāji  
Rasiņas Rieksti Rītmales Rūķīši  
Raudupes Riesti Rogas Rūteri  
S
Sarmas Sidrabiņi Skudras Sprīdīši Strēļi
Sēlpils baznīca Siktēri Skudriņas Stacija Daugava Stūri
Sēlpils ceļinieki Silāres Slāņi Stacija Sēlpils  
Sēlpils Jaunbirzes Silava Smiltiņas Stiebriņi  
Sēļi Silenieki Spietiņi Straumēni  
Sēņoti Skanstnieki Spodras Strautmalas  
Š
Šalkas        
T
Taborkalns 1 Teika TP 6440 Grotāni TP 6483 Silavas Treikaiņi
Taborkalns 2 Tērcītes TP 6454 Jozupi TP 6485 Jaunpureni Tūjas
Tauriņi TP 6419 TP 6458 TP-6477 Macpīgas  
Ū
Ūdrāni        
U
Upītes Uplejas Upsētas    
V
Vairogi Variņi Vecbrūlāni Velmaraiši Vīķes
Vaivari Varoņi Vecgrāvlejas Vēveri Viļņi
Vaivariņi Vecantāni Vecindrāni Vieniņi Vīnkalni
Vanadziņi Vecaudzes Vecumnieki Viesturi Vītoliņi
Vanagi Vecaveni Veldres Vijas V Vizbuļi
Z
Zaķēni Zeltiņi Zemkāti Ziemeļi Zvejnieki
Zaļkalni Zemīši Zemturi Zvanītāji  

Firmas