Ienākt

Rucavas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Ķāķišķe Nida Pape Peši Rucava

Mājas

Ā
Āboli        
A
Aigari Apsīši Atmodas Austrumi Avotkalni
Aizmeži Apšūtes Atvari Auziņas  
Alviķi Arāji Augstkalni Avoti  
Apses Aškāji Ausmiņas Avotiņi  
B
Bajāri Barbiņi Birzzemnieki Bruzdiņi Bunkas
Bajāru Rija Bidiņi Braslas Bruži  
Bakupi Bidlas Brastiņi Buciņi  
Balčēni Bieles Brāzmas Būdeļi  
Balči Birzkalni Brīvnieki Bumbuļi  
C
Caunes Ceļa Dreiži Ceptuve Cimdiņi  
Cekuļi Centības Ciboli Cinki  
Celmi Centra ferma Cibuki Citroni  
Č
Čiekuri Čukāni      
D
Dālderi Dižjūči Dravas Dūdas Dzintarnieki
Dambenieki Dižkatuži Dreiži Dūņi Dzirkaļi
Daukanti Dižķervji Druvkopji Dūrēji  
Dejas Dižķiburi Druvmalas Dzelmēni  
Dimanti Dižpriedes Duči Dzelzceļnieki  
E
Eglāji Eglieni Enkuri Ezergaļi  
Ē
Ēnas Ērgļi      
G
Gabri Gaigalas Galuvēju ferma Gauri Groziņi
Gāgas Gaiļi Gateris Gravas Grunduļi
Ģ
Ģeistautu skola Ģībieši      
I
Irbenāji Irbītes      
Ī
Īzaki        
J
Jagdholdi Jaunpērkoni Jauri Jūrkrasti  
Jaunapsītes Jaunšūnas Juknas Jūrkrastmuiža  
Jaunģeistauti Jaunžulliki Jurjāni    
K
Kaklēni Kamoliņi Klampji Kluči Krūziņas
Kalēji Kanaviņas Klaņi Kļaviņas Kurpnieki
Kalna Urbāni Kāpiņas Klaustiņi Krasti Kurzemnieki
Kalni Kāpiņu rija Klijāni Krastiņi  
Kalnieši Ketverči Kliņķi Kruļi  
Ķ
Ķepji Ķesteri Ķiburi    
Ķeri Ķezberi Ķirši    
L
Lācīši Lauri Līči Lielsprūdi Liparti
Lāči Lejas Līdumnieki Lielvārpas Lipši
Laipnieki Lejiņas Lieljūči Liepas Lizenieki
Lākuči Lībieši Lielozoli Liepavoti Līzenieki
M
Madaras Mazjūči Medulāji Meži Mežstrauti
Mālkalni Mazkatuži Meļķi Mežinieki Mežvidi
Mauši Mazķervji Mērnieki Mežsargi Misiņi
Mazgrauduži Mazķiburi Mežaudzes Mežsētas  
N
Nidas Miltiņi Nidas skola Nūjas    
O
Oļi Ošenieki Oškalni Ozoliņi  
Ornitologi Oši Otrā Robežjosla    
P
Padāni Papardes Pirktiņi Priedes Purviņi
Pādiņi Pēkas Pirmā Robežjosla Priediengals Purvmaļi
Pagrabi Peļķenieki Pirtnieki Priedoli Putnu novērošanas tornis
Paipalas Pērkoni Pleiķi Prīlapi  
Paipas Pīlādži Ploči Pūces  
Pakalnieki Pīles Pļāvēji Pūpoli  
Palejas Piļķi Pomari Purtiķi  
R
Radomišķi Riekstiņi Rietumvēji Rozītes Rūķīši
Raķetnieki Riepas Rijnieki Rucavas muitas punkts  
S
Sakarnieki Seski Skujiņas Spodras Strautmaļi
Saliņas Sietiņi Slaidiņi Sprūdēni Strēlnieki
Sauldruvas Sildegas Smiltnieki Spulgas Stroļi
Saulieši Silenieki Sniedziņi Stirbļi Strungi
Saulkalni Siliņi SP-25 STP-2279 Stūri
Saulkrasti Skābarži Spaugari Straumēni Sudmaļi
Saulmirdzas Skaistkalni Spederi Straumes Sviļi
Saulstari Skrāblas Spēki Straupes  
Selgas Skrandas Spīdolas Strausi  
Sēnīte Skrodelēni Spīlas Strauti  
Š
Šalkoņi Šēperi Šiļi Šimji Šūnas
T
Tabāki Teleži Teteru ligzda Tilibi Toži
Tauriņi Tēraudi Tīdi Tornis  
Ū
Ūdenstorņi Zundes Ūdri      
U
Ugunsnovērošanas tornis Uplejas Upmaļi Urbāni  
V
Vairogi Vālodzes Vējdzirnavas Ventiņi Virkavi
Vaivari Vecbalčēni Vējiņi Vesperi Virši
Vaivaru pagrabs Vecmeži Vējlauži Vēži Vītiņi
Vaivaru šķūnis Vecpagrabi Veldres Vidiņi Vizuļi
Vaivaru ūdenstornis Vecvismini Vendeļi Vilkauli  
Z
Zaķi Zariņi Zemarāji Ziediņi Zundes
Zaļkalni Zelmeņi Zemkopji Ziedoņi Zuzāni
Zaļmeži Zeltkalni Zemturi Zīlītes  
Ž
Žagatas Žubri Žvaģi Žvaģini Žvinguļi

Firmas