Ienākt

Gaigalavas pagasts

Zemesgrāmatas izziņa (Paraugs)
Nekustamā īpašuma t.sk zemes īpašnieks, zemes platība, servitūti un reālnastas, atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vēršanu, aizliegumiem , mantojuma līgumiem, apgrūtinājumi, pirkuma līgums
Izziņas sākot no EUR 2.00 Pirkt

Jaunums! Ziņas par nekustama īpašuma īpašnieku Pirkt

Ciemi

Apšinieki Dūliņas Kraukļi Puisāni Strūžānu Jaunsaimnieki
Atlaka Dziļāri Krēsle Putni Strūžānu sala
Bikava Gaigalava Kučkauški Ruskuļi Svētiņi
Cīmota Garanči Kuderi Sauleskalns Šaurītes
Cīmotas Foļvarka Gribuļi Loči Staudži Vējpļavas
Čakši Karitoni Meirāni Stribas Vilnauce
Dērvaniene Kozori Pudinava Strūžāni Žogotas

Mājas

Aizpurves Čakšu leiši Kalvīši Ķipiņi Sūkņu stacija Krēslīte
Augstari Darvaskalns Koršunovu mājas Liepusala Susekļi
Augstariņi Drobas Kvāpānu dīķi Pedeļi Urdziņas
Bāka Gabrova Kvāpānu mājas Salinieki Žogotkokts
Briežusala Gulbīši      

Firmas